Stort sygefravær blandt de ansatte i ældreplejen i Odense – men de syge bliver ikke testet

Der er et meget stort sygefravær blandt de ansatte i ældreplejen i Odense lige nu, og situationen for de ansatte er presset. Efter 48 timer uden symptomer kan personalet komme på arbejde igen. Men ingen af de sygemeldte ansatte i ældreplejen er blevet testet – det er helt grotesk

Af Jep, APK Odense

Over 300 ansatte i ældreplejen i Odense er i øjeblikket sygemeldt på grund af coronavirus. Det svarer til knap en tiende del af det samlede antal ansatte i Ældre-og Handicapforvaltningen.

Der er flere årsager til det store antal sygemeldte. Nogle er hjemsendte efter rejser til risikoområder, og flere befinder sig i risikogruppen. Det største antal sygemeldte findes dog hos ansatte med symptomer, der relaterer sig til coronavirus. Det drejer sig om 236, der i øjeblikket er sygemeldt på det grundlag.

Det efterlader de resterende ansatte under et voldsomt pres.

Rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen Søren Windel udtaler til lokale medier, at der er en del af de tilbud, som normalt tilbydes de ældre, er lukket ned, så der er frigivet nogle ansatte, der kan gå ind i stedet for de sygemeldte, men han indrømmer, at ”vi er pressede og i en alvorlig situation”. Han mener, at man de fleste steder udfører pleje og praktisk hjælp som normalt, selv om man på seks bosteder eller plejecentre har måttet reducere ”en smule” i serviceniveauet.

Hans optimisme står i modsætning til, hvad en af de ansatte udtaler om situationen på hendes arbejdsplads og i sundhedssektoren i almindelighed:

– Mangel på personale inden for sundhedssektoren har været et problem i mange år, og pludselig løber vi ind i coronakrisen, hvor vi har endnu mere brug for personaler til at hjælpe de mennesker, som er smittede, men også for folk i ældreplejen, der lige nu styrter rundt for at nå det, de ikke kan nå. Vi skal passe på vores arbejdsvilkår, for arbejdsbyrden og tidspresset bliver bare større, og det resulterer i stress og kollaps. Vi skal passe på hinanden.

Dette lille eksempel sætter situationen for de ansatte i sundhedssektoren i perspektiv. Med mange års nedskæringer og besparelser og en presset og overbebyrdet arbejdssituation for personalet. Og når corona-krisen så kommer, må man hente nyt personale ind, fra pensionerede læger og sygeplejersker og studerende. Samtidig med, at man omskoler sundhedspersonale, så de kan bruges i forbindelse med corona-epidemien. Og nu er der pludselig penge til det.

En anden ting i forbindelse med corona-sygefraværet i Odense ældrepleje er, at de ansatte i overensstemmelse med retningslinjerne for sundhedspersonale er blevet sendt hjem, selv ved svage symptomer, der kan være tegn på corona-smitte. Efter 48 timer uden symptomer kan personalet komme på arbejde igen. Men ingen af de sygemeldte ansatte i ældreplejen er blevet testet.

Og det er jo helt grotesk, at en personalegruppe, der har med udsatte ældre at gøre og selv kan være udsatte for smitte, ikke kan blive testet! Men det har jo været test-politikken indtil nu fra sundhedsmyndighedernes side, at man kun har testet patienter med svære symptomer.

Test af sundhedspersonalet må være et absolut krav!

Her er APKs umiddelbare krav: De rige må betale – krav om økonomisk og social sikring


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater