Folketingets partier i historisk enhed om hjælp til kapitalen

Vi lever i en historisk tid. Vi er vidne til en total enhed mellem alle Folketingets partier, hvor alle – også Pernille Skipper – er enige om at sikre trecifrede milliardtilskud til kapitalejerne i det store fællesskabs ånd. Pludselig er vi alle i samme båd – en stor fed løgn.

Af Karsten Jonassen, APK

Når magthaverne begynder med omkvædet ”vi er alle i samme båd”, er der grund til at spidse ører og være på vagt, så skal den kritiske sans skærpes. Omkvædet stammer fra en revysang fra 1944, hvor Danmark var besat, og samarbejdspolitikken havde spillet fallit. Det lyder så smukt og solidarisk, næsten som en drøm, – og det er netop, hvad det er. Et kommende mareridt for arbejderklassen og andre ærligt arbejdende.

Nu er der coronakrise – og en kommende økonomisk krise – så nu skal vi igen glemme alle modsætninger og forenes om, at vi jo trods alt alle er i samme båd. Men er vi nu også det? Selve billedet er absurd, for ingen vil vel påstå, at galejslaverne og slavepiskerne/ejerne var i samme båd i mere end blot én forstand, nemlig rent bogstaveligt.

Men fidusen er netop, at udtrykket ”at være i samme båd” ikke skal forstås bogstaveligt, men i overført betydning, som noget symbolsk. Og så er det, at det hele begynder at halte. Bogstavelig talt er vi alle i det samme land, men det har vi været hele tiden. Og i det land har der hele tiden været klassemodsætninger, og det er der stadigvæk. I overført betydning kommer vi aldrig i samme båd, førend klasserne forsvinder. Hverken corona- eller økonomisk krise kommer nogensinde til at bringe os i samme båd. Den mulighed ligger på den anden side af en revolution.

Under en økonomisk krise stiger arbejdsløsheden, små og mellemstore virksomheder går konkurs, mens de store virksomheder og koncerner rager til sig og bliver endnu rigere. Regningen betales af arbejderklassen og øvrige arbejdende.

Under coronakrisen åbnes der for, at de arbejdende sendes hjem uden løn, små og mellemstore virksomheder har svært ved at overleve, mens de store virksomheder og koncerner klarer sig uden problemer. Der vedtages særlove, der skal give enorme økonomiske tilskud til det private erhvervsliv. Hvem mon kommer til at betale det gilde?

Selvfølgelig er der forskel på en livstruende sundhedskrise og en økonomisk krise, fordi den førstnævnte kræver flere dødsofre end den sidste. Der er også den forskel, at magthaverne kan blive ramt af en dødelig virus, og det gør en meget stor forskel i whiskybæltet. Men det er dog stadig sådan, at virussen vil høste klart mest hos de nederste lag i samfundspyramiden. Den båd, som vi påstås at være i alle sammen, er nemlig indrettet så sindrigt, at øverste dæk er forbeholdt kaptajnen og alle passagerer på 1. klasse. Her mangler ingenting, alt er i den skønneste orden, så længe der ikke kommer ubudne gæster. Det næste dæk er forbeholdt mellemlagene. Tredje dæk er til arbejderklassen, for dernede sidder alle årerne, og skuden sejler jo ikke af sig selv, vel?! Allernederst i lastrummet har vi de arbejdsløse, bistandsmodtagerne, de hjemløse og andre, der alligevel ikke rigtig kan yde noget af værdi for øverste dæk.

På trods af det absurde bruges udtrykket ”at være i samme båd” alligevel flittigt i disse coronatider. Den symbolske betydning må være, at vi er solidariske og alle yder vort bedste for fællesskabet. Lad os give det en chance og se på, hvordan det rent faktisk kommer til udtryk.

Rasmus Jarlov – dette umådeligt solidariske menneske – mener, at det er uretfærdigt og meget usolidarisk, at mange offentligt ansatte er sendt hjem i 14 dage med løn. De har bare at afspadsere eller bruge deres ferie! Det er bemærkelsesværdigt, at han ikke med et eneste ord nævner, at Danske Bank midt i denne krise, hvor der pålægges skatteborgerne enorme ekstra byrder, vælger at udbetale 7 milliarder i bonus til sine aktionærer.

Og i samme forbindelse kan det jo undre, at regeringen, der var lynende hurtig til at forhandle milliardtilskud til det private erhvervsliv på plads, gennemføre vidtgående særlove, som sætter adskillige borgerrettigheder ud af kraft, overhovedet ikke kommer ind på muligheden af at tvangsinddrive de store virksomheders kæmpemæssige overskud til krisebekæmpelsen.

Også Kloge Åges storebror – Noah Reddington – er ude med en sang om, at de offentligt ansatte ikke skal have særvilkår. Det skal de da heller ikke. Alle, der sendes hjem, skal have fuld løn. Men det ser Reddington ikke. Han ser heller ikke, at den særbehandling, som de store koncerner får, er helt absurd. Der er masser og masser og masser af penge til at bekæmpe coronakrisen, men de fleste ligger i private pengetanke, og dem kan man ikke røre.

Men regeringen – den socialdemokratiske ”arbejderregering” – skal nok få os alle igennem krisen. Ja da, vi kommer igennem krisen, men det er som altid de samme, der skal betale for turen, det er altid de samme, der skal ro båden.

Vores hospitalsvæsen, som i forvejen er skåret ned og presset i bund, står overfor enorme opgaver, hvis coronaen ikke snart dæmper sig. Kunne man forestille sig en særlov, der pålagde privathospitalerne at påtage sig opgaver uden særbetaling? Jeg har svært ved at se det.

Hvordan ligger det med lastrummet i den fælles båd? Fx asylcentre og hjemløse. Hvilke særlige initiativer er der taget for at beskytte de allermest udsatte? Der er udsendt de samme anbefalinger og påbud, som alle vi andre har fået. Hold afstand, vask hænder osv. For de hjemløse er det kaudervælsk, – de offentlige toiletter er lukket.

I den gamle revytekst hedder det ”adel og borger(skab), præster og (stor)bønder….”(parenteserne er mine), så man kan med lidt velvilje sige, at det jo ikke er helt forkert, at de stort set er i samme båd. I den båd sidder bare ikke arbejderklassen, store dele af mellemlaget, de små selvstændige, de arbejdsløse og øvrige udstødte. Og det er just dem, der skal i bevægelse, hvis ikke denne coronakrise skal medføre endnu større udbytning af den arbejdende befolkning og endnu større profitter til kapitalen. Hele løgnen om at være i samme båd skal afsløres, den tjener kun magthavernes interesser.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater