Der mangler krisecentre – og vold mod kvinder eskalerer nu under corona-nedlukning

Coronakrisen har medført markant stigning i partnervold mod kvinder. Ambulante behandlingstilbud til voldsudøvere er lukket ned, og krisecentrene kan ikke følge med det øgede behov for pladser til voldsramte kvinder og deres børn. Krisecentrene var allerede fyldt op inden nedlukningen pga corona, og de ekstra krisecentre regeringen nu lover var allerede vedtaget inden corona-krisen. Behovet er meget større

– En tilspidset situation, som Danmark står i lige nu, kan øge konfliktniveauet i flere hjem. Det kan resultere i vold i familien eller en eskalering af den vold, som allerede er der. Vi kunne mærke denne tendens i vores hotline umiddelbart efter statsministerens pressemøde den 11. marts, da vi i dagene efter pressemødet oplevede en markant stigning i antallet af opkald fra mennesker, der havde brug for henvisning til et krisecenter”, fortæller sekretariatschef i Lev Uden Vold, Sine Gregersen.

Den voldsomme stigning i vold mod kvinder er altså en direkte følge af nedlukningen og opfordringen til at opholde sig hjemme i familien. Men stigningen sker i en situation hvor belægningsprocenten på landets krisecentre i forvejen ligger over 90 % i hele landet. Det viser tal fra foreningen Lev uden Vold. Det vil sige at krisecentrene allerede var fyldt op.

I sær i hovedstaden er der en kapacitetskrise da krisecentrene inden Coronakrisen havde en belægning på 98 %. Derfor blev det besluttet ved sidste års finanslovsforhandlinger at afsætte penge til flere pladser på landets krisecentre. En del af de penge er nu blevet frigivet af socialminister Astrid Krag til at oprette i alt 55 nødpladser på krisecentrene i hele landet, ifølge en pressemeddelse fra Socialministeriet. Der er altså ikke tale om en ekstrabevilling på trods af den helt ekstraordinære situation hvor krisecentrene melder om stigning i volden i familierne, men blot at bruge de penge der allerede var afsat til at følge med behovet under normale omstændigheder uden coronakrise.

Midlerne betyder at der her og nu er ved at blive etableret et nyt nødkrisecenter i København som et samarbejde mellem Danner, kvindehjemmet og Dansk kvindesamfund. Danner melder at de snart vil være klar til at tage imod 25 kvinder i København. Det skal afhjælpe den akutte situation hvor københavnske kvinder der henvender sig til krisecentrene eller Lev uden vold bliver henvist til krisecentre i fx Nordjylland og Syddanmark. Det er for langt de fleste kvinders vedkommende dog ikke en mulighed blandt andet på grund af kvindernes arbejdssituation. Men der er altså tale om pladser som er skønnet nødvendige uden krisen. Det er uvist hvor langt de rækker i en situation med nedlukning og pressede familier til følge er u

Coronakrisen har foruden den markante stigning i partnervold betydet nedlukningen af mange af de ambulante behandlingstilbud. Det gælder både efterværnsgrupper for voldsramte kvinder, fx Mødrehjælpens tilbud til voldsramte mødre og børn”Ud af voldens skygge”. Men det gælder også behandling til voldsmænd der ønsker hjælp til at stoppe med at udøve vold. Fx behandlingstilbuddet Alternativ til Vold melder, at de har lukket ned for al behandling for voldsudøvere under Coronakrisen. De henviser til behandlingstilbuddet Dialog mod vold. Dialog mod vold rapporterede inden coronakrisen om ventetider på over et år og endda helt op mod 2 års ventetid på behandling.

Det anslås at 38.000 kvinder årligt oplever vold i parforholdet. Det samlede antal krisecenterpladser var ifølge Lev uden vold 497 i november – med bevillingen på 55 pladser kommer tallet når alle pladser er etableret op på 552 – det vil sige der vil være 1 plads til 69 voldsramte kvinder. 1 til 69, vel og mærke under normale omstændigheder – når der ikke er coronakrise.

Astrid Krag bryster sig af at løse voldskrisen ved at bruge de penge der allerede var afsat til den daglige drift. Hun understreger i en pressemeddelelse at de 55 pladser er midlertidige og pengene kommer ved at flytte 11 millioner af de 55 millioner der er afsat i finanslovsaftalen for 2020 til nye krisecenterpladser. Men det er ikke nok.

Der skal ekstraordinært flere og varige krisecenterpladser til midt i denne voldskrise. Det er nødvendigt at sikre ambulant behandling til voldsudøvere her og nu. Og det er nødvendigt at alle kvinder der vil ud af et voldeligt forhold er sikret en plads, uanset antal.

Her er APKs umiddelbare krav: De rige må betale – krav om økonomisk og social sikring


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne