Arbejdere hos General Electric i strejkeaktion med kravet: Omlæg produktionen til hospitalsudstyr

Arbejdere på General Electric i Massachusetts lod maskinerne stå stille og gennemførte en protest gående med 2 meters afstand, mens man i virksomhedens hovedafdeling demonstrerede – også med 2 meters afstand. Hvorfor sende os hjem, når folk dør, og der er brug for at producere livsnødvendigt hospitalsudstyr?

Generel Electric: Demonstration med 2 meters afstand

Under kapitalismen producerer virksomhederne kun hvis der er profit til ejerne, og i den aktuelle situation står paradokset tydeligt frem. Hvorfor ikke producere noget nyttigt – og bevare arbejdspladserne?

Fagforeningen IUE-CWA, der organiserer arbejderne på virksomheden slår fast:
– Det handler ikke kun om GE. Ansatte i hele sundhedssektoren, fra hospitaler til ældrepleje, mangler helt basalt værnemidler. Mange andre ting er under rationering, mens patienter må ligge på gulvet. Derfor opfordrer vi enhver arbejdsgiver, der har de fornødne faciliteter og ansatte med den nødvendige ekspertise, til at bruge deres overskydende produktionskapacitet. Find ud af at hjælpe, i stedet for at sende dygtige arbejdere hjem.

Corona-virus epidemien er for alvor nået USA, og i flere storbyer er hospitalerne hurtigt blevet så overbelagte, at patienter må placeres på madrasser i gangene. Og der er hverken udstyr eller bemanding til at håndtere mængden af covid-19 syge. Mens produktionsvirksomheder fyrer eller hjemsender folk.

En hospitalsansat fortalte på et protestmøde i fagforeningen IUE-CWA, at de efterhånden er virkeligt pressede. Dagligt får de nye syge ind, og de dårligste kan hurtigt få brug for at komme i respirator for at få hjælp til at trække vejret. Det vil kunne redde omkring halvdelen af de meget syge patienter, hvis der er udstyr nok. Derfor er der hårdt brug for at sikre en hurtig levering af det nødvendige til sundhedsvæsnet i USA, så de kan kapere den ekstraordinære situation.

Derfor er det absurd at se på, at flere af de højteknologiske virksomheder, f.eks. General Electric (GE), der bl.a. producerer jetmotorer, har haft mere travlt med at sende folk hjem. ”Der er jo ikke brug for deres arbejdskraft, mens flyvemaskinerne står på jorden”.
Hallo, de hænder kan lave meget andet end jetmotorer, det er bare om at få det organiseret.

Arbejdere lancerer protest

– Når både hospitaler og politikere har været fremme med, at det nu er helt essentielt, at alle hjælper med til at fremstille produkter som respiratorer. så står vores medlemmer undrende over hvorfor de skal fyres og hjemsendes i stedet for at have mulighed for at bruge deres færdigheder til at redde liv, udtaler fagforeningen IUE-CWA. – og fortsætter:

Vi kræver at GE samarbejder med vores medlemmer og sikrer at afdelingerne for luftfart og elektronik, konverterer noget af dets uudnyttede kapacitet. Vi ved at de ansatte mænd og kvinder hos GE, er klar på at påtage sig opgaven, og de har gennem mange år vist sig som innovative og er højt kvalificerede indenfor de områder der er brug for.

GE’s Healthcare Division, er i forvejen en af de store spillere på markedet for hospitalsudstyr. Selvom meget af produktionen er blevet lagt ud til underleverandører, så er den nødvendige viden tilstede i virksomheden til at man hurtigt kan omstille produktionen.


En række kampe er påtrængende under corona-krisen.
APK har opstillet disse aktuelle krav
De rige må betale – krav om økonomisk og social sikring


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne