’At regere pr. dekret’ – et af diktaturets kendetegn

’At regere pr. dekret’ betragtes normalt som et sikkert kendetegn for et diktatur. I den nye danske epidemilov er sundhedsministeren givet beføjelser, der går langt ud over det normale borgerlige demokrati. Forskellige grader af samme udvikling kan iagttages både herhjemme som i andre EU-lande – eksempelvis Frankrig og Ungarn. Der regeres pr dekret.

I Danmark sidder sundhedsministeren efter vedtagelsen af den nye epidemilov med vidtrækkende beføjelser, med muligheden for egenhændigt og med øjeblikkelig virkning at tage beslutninger om mennesker skal tvangsundersøges, tvangsbehandles eller sættes i tvangskarantæne, hvis der er mistanke om smitte af coronavirus, ligesom de kan vaccineres med tvang. Ligeledes kan opnås adgang til lokaler uden retskendelse. Sammen med justitsministeren kan sundhedsministeren også fastsætte regler om, at politiet kan bruge den fornødne magt til at sikre gennemførelsen af hastelovens tiltag. Disse nye beføjelser er lagt ind i den nye epidemilov, der i den kommende uge vil blive udvidet med yderligere beføjelser bl.a. ifht. forsamlingsfriheden.

Den ungarske leder Victor Orban går skridtet videre, og vil i næste uge fremsætte et lovforslag, der som en del af nødretslovene under corona-krisen tildeler statsministeren retten til at regere pr dekret, på ubestemt tid.

Hos Lykke Friis, direktør for tænketanken Europa, og andre kommentatorer, kan forargelsen ingen ende tage:

”Det er de facto en afvikling af demokratiet” og ”han forsøger at snige diktaturet ind ad bagvejen”, lyder det. Men hvad med det der sker herhjemme? Fra Folketingest partier høres ikke et pip, og heller ikke fra Lykke Friis.

Ganske vist gælder undtagelseslovene i Danmark ikke på ubestemt tid, men de blev vedtaget af et enigt Folketing næsten fra den ene dag til den anden. De giver også helt nye beføjelser til regeringen. Og det står klokkeklart, at vejen til nødretstilstand også i Danmark er yderst kort, om krisen er begrundet i det ene eller andet forhold.

I EU-landet Frankrig sker en lignende udvikling

Vi er i krig”, udtaler den franske præsident Macron, mens man i hast lukker det gængse borgerlige demokrati ned, og givet regeringen ret til at styre ved dekret.

Den franske nationalforsamling vedtog lørdag den 21. en særlov, der giver premierministeren, i samråd med sundhedsministeren, ret til at regere pr. dekret. Loven blev vedtaget efter få timers debat efter en hasteprocedure. Den bemyndiger regeringen til at vedtage direktiver på grundlag af forfatningens artikel 38, foranstaltninger vedrørende lovområderne: Massiv bistand til virksomhederne, alvorlige ændringer af arbejdsretten og betydelige og alvorlige indskrænkninger i de demokratiske rettigheder. Såsom bevægelsesfriheden, og forsamlingsfriheden. Alle skal medbringe en underskrevet erklæring hvor de skriver deres ærinde, udenfor deres hjem, og uden en sådan, vanker der en bøde på 1500 kr. Den første uge blev der udskrevet mere end 40.000 bøder.

-Epidemien bruges dermed til et nyt brutalt overgreb mod arbejderklassen og demokratiet. skriver Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti, PCOF. og

– Denne ekstraordinære lov, er ikke kun en krigserklæring mod virussen. Den er begyndelsen på alle de bestemmelser, der skal sikre at arbejderklassen og arbejderne kommer til at betale for den store krise, som hele det kapitalistisk-imperialistiske system, brutalt er kastes ned i.

”Vi er i krig”, erklærede den franske Præsident Macron, da han indførte undtagelsestilstand for at inddæmme covid-19 udbruddet. Og som i enhver krig er der krigsudgifter, tropper der skal sendes til fronten og særlige love i krigsstaten.

Det er en centralt pointe, at hæren ikke kun mobiliseres til at oprette felthospitaler – som det konstant fremhæves, eller transport af de syge, ”men også for at give hurtig støtte til politiets sikkerhedsstyrker”, som indenrigsministeren erklærede.

”Vi er i krig”, erklærede den franske Præsident Macron, da han indførte undtagelsestilstand for at inddæmme covid-19 udbruddet. Som om krigsretorik kan retfærdiggøre, at det er krigens værktøjer der skal tages i brug, også når der er tale om en sygdom. ”Vi er i krig”, erklærede han igen da nationalforsamling mødtes for at behandle en særlovgivning der øger regeringens beføjelser.

De franske tiltag ligner langt hen ad vejen de danske, og billedet går igen, stort set hele verden rundt. Det er et koordineret angreb på arbejderklassens rettigheder i alle EU lande, og i særdeleshed i de lande der i forvejen var hårdest ramt af økonomiske krise, og hvor klassekampen allerede var skærpet.

-Vi kan uden megen fantasi forvente, at disse foranstaltninger, der præsenteres i dag som midlertidige, vil blive udvidet til permanente efter epidemien. Da med argumentet om at hjælpe med at “genoplive økonomien” … og profitten! Skriver Frankrigs kommunistiske arbejderparti, PCOF.

Det samme forsøg på udnyttelse vil vi se herhjemme. Derfor er det allerede nu at kampen står og kravene rejses. Arbejderklassen og befolkningen skal ikke betale corona-krisen eller den kommende økonomiske krise!
Hverken med helbredet eller ved angreb på levevilkårene.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne