Ned med Virus-fascismen!Læserindlæg af Philip Hjorth

Det borgerlige diktatur har nu overtrådt alle rationelle grænser for lovgivning imod coronavirus, i et land hvor der er kronisk mangel på prøvesæt til virussen, og hvor befolkningen hele tiden har været behjælpelige og har fulgt regeringens linje, er der nu på få dage blevet indført lovgivning der fundamentalt indskrænker arbejderklassens rettigheder.

Der er ingen tvivl om at en person som havde coronavirus intet problem ville have, med at dele hvor denne person har været. Men under de nuværende tilstande er det et problem overhovedet at blive testet for virussen (!) regeringen fik ikke deres forslag om at trænge ind til privatfolks hjem med i deres hastelovgivning, men det var tydeligvis et stort ønske hos dem, et ønske uden hold i virkeligheden og et lovforslag der går helt udenom WHOs anbefalinger.

I Ungarn ser vi allerede hvordan virussen er blevet brugt til at indføre et åbent borgerligt diktatur som går stik imod alle arbejderklassens interesser, i Danmark har vi heller ikke tid til at diskutere og debattere den hastelovgivning, som vi får stukket i vores ansigt.

Det er slet ikke overraskende hvor hurtigt kapitalisterne griber til deres ”force-majeure” og bruger denne virus som en undskyldning til at fyre arbejdere, nu er det ikke en finanskrise der forårsager arbejderklassens lidelser, det hele kommer udefra!

Overproduktionskrisen var på vej, spekulationskapital til skyerne, lave renter, og stagnation var de krisetegn vi så flere af dag for dag.  Virussen har nu fjernet alle kapitalens skrupler, arbejdere bliver fyret? Coronavirus! (og vi kan være sikre på at blive fyret, lige meget hvor mange penge, der gives i virksomhedsstøtte)

Virksomheder går under? Coronavirus!
Frihedsrettigheder indskrænkes og love hasteindføres så arbejderklassen ikke kan reagere? Coronavirus!

Folk ville blive fyret og virksomheder gå under om corona-virusen kom eller ej, men corona-virusen er det perfekte middel til at føre diskussionen væk fra produktionens organisering, og hen imod den nyliberale tankegang: At det er hver lønmodtager for sig selv, mens arbejdsgiveren skal reddes i så vidt muligt omfang lige meget hvad. Og at disse fyringer og bankerotter intet har at gøre med den måde vi organiserer vores produktion, men at det blot sker i ethvert land der bliver ramt af epidemier.

Men vi kan se, hvad en kompromisløs og hurtig reaktion kan gøre i lande som Kina hvor de allerede er ved at genåbne fabrikker og virksomheder, en sådan strategi har kun borgerskabet i landene meget tæt på Kina, tæt på den umiddelbare fare, tilladt deres landes regeringer at følge.

Her i Danmark er vi blevet ført fra det ene til det andet krisemøde med statsministeren.  Som om hun var oraklet der kunne forudsige og løse alle vores skrupler. Men mens hun taler fra sin høje stol, er der folk der risikerer liv og lemmer for at redde andre, mens hun taler om, at vi alle er i samme båd, er der folk der bliver kastet ud over dækket ned i arbejdsløsheden og gældens sorte hav.

Men arbejderklassens organiserede fortrop må ikke vige ét skridt tilbage, de må blive ved med at pointere hver eneste dag, hvem det er vi bliver fyret af og hvem det er der tager vores rettigheder, for hvis arbejderklassen kan organisere sig, så kan borgerskabet det fandme også!
Vi skal ikke tro at disse love er nogle Mette Frederiksen har trukket ud af armhulen, det er bevidst borgerlig politik som arbejderklassens avantgarde må protestere og organisere imod.

Vi har set hvad der virker i Kina og Vietnam, vi har også set hvad ægte proletarisk internationalisme betyder, når Cuba sender hundrede af læger afsted til fremmede lande for at hjælpe mod denne nye trussel, og Kina sender millioner af testsæt afsted til alle verdens afkroge for at redde folks liv.

Dette er ikke normen for kapitalistiske landes opførsel, Rusland sender nu hjælp til verdens største økonomi USA, hvor sygeplejersker må tage skraldesække på, da der ikke er nok sterile frakker (sic!)
USA har på blot ti dage formået at få 150.000 flere smittede og dødsfaldene skal nok følge med. Vi står som altid overfor et valg, vi kan vælge socialisme, eller barbari.

Forsamlingsfriheden skal ikke indskrænkes til mindre end 10 personer, vi SKAL have en udløbsdato på ALLE hastelovene, der er blevet indført, og der skal øjeblikkeligt blive lagt en stopper for flere hastelove, samt bevilges flere penge til sundhedsvæsenet.
Nu er det liv eller død for mange om de kan få en respirator og professionel hjælp!
Problemet er ikke at forsamlingsfriheden er mere end 2, problemet er den strategi som regeringen fører for at bekæmpe virussen!


Send et indlæg til KPnet: Skriv til redaktion@kpnet.dk

Online underskriftsindsamling:
Skriv under her: Værnemidler NU!

Se andre læserindlæg

Læs også
Her er APKs umiddelbare krav: De rige må betale – krav om økonomisk og social sikring


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne