Sygeplejersker smittet på hospitaler

Antallet af corona smittede ansatte på landets hospitaler stiger. Der har hele tiden været problemer med at sikre værne -og beskyttelsesmidler og manglende test af sundhedspersonale. Nu viser det sig også, at fejl i test af patienter, mistænkt for coronavirus er en smittekilde.

Omkring 30 sygeplejersker er syge med Covid-19 på Regionshospitalsenhed Vest, der har afdelinger i blandt andet Herning og Holstebro.

Det er over en tredjedel af det samlede antal syge ansat i Region Midtjylland, der også omfatter blandt andet Aarhus Universitetshospital. I alt er 84 ansatte smittede i regionen.

Patienter er indlagt med Coronasymptomer og testet negative. Men symptomerne er fortsat, og senere er patienterne testet positive. I den mellemliggende periode har personalet ikke været ekstra beskyttet, ligesom andre patienter er blevet smittet, som det er sket på et nyremedicinsk afsnit på sygehuset i Holstebro.

Ifølge fællestillidsrepræsentanten for sygeplejerskerne på Regionshospitalsenhed Vest har det naturligvis gjort sundhedspersonalet uroligt og bange for både selv at blive smittet og tage smitte med hjem til deres familie. Udover de 30 smittede sygeplejersker findes der jo også det efterhånden velkendte mørketal for hvor mange det reelt drejer sig om.

Det er ikke kun i Region Vest dette har vist sig. Ifølge overlægen på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital i region Hovedstaden er der en fejlprocent på 15 procent i testene.

Efter at der har vist fejl i test, er man nu på de berørte hospitaler gået over til at isolere patienter så længe de har symptomer, selv om de er testet negative. Ligesom man har ændret testmetode til bl.a. sug i lungerne. En sikrere metode, der i høj grad kræver tilgængelige korrekte værnemidler for den der udfører testen.

Ifølge tal fra en DR-rundspørge er antallet af smittet sundhedspersonale i Region Syddanmark: 34, Region Midtjylland: 84, Region Sjælland: 33 – 20 er raske igen. Region Hovedstaden: 191 – heraf er 70 raske igen.

Selv efter at problemet med test og smittespredning har været kendt i sundhedsfaglige kredse og afsløret i flere medier, har Sundhedsstyrelsen ikke ville gå længere end til at erkende, at der kan være et problem. Og at der derfor indimellem kan være særlige situationer, hvor man vil gentage en test.

-Derfor er det også dybt bekymrende, at mangel på værnemidler overhovedet er et issue, vi er nødt til at tale om midt i denne alvorlige situation. Der skal være styr på sikkerheden, udtaler formanden for Yngre Læger Helga Schultz i en pressemeddelelse med krav om værnemidler og afslutter med:

– Det kan ikke undgås helt, at personale bliver smittet. Men det er afgørende vigtigt, at alle, der tilser OBS Covid-19 patienter, har adgang til de nødvendige værnemidler, så smittespredning ad denne vej minimeres. Det er en forudsætning for, at vi kan udføre vores opgaver uden at risikere at blive smittet eller smitte andre, og fortsætter:

– Det skal være trygt og sikkert at gå på arbejde for læger og andet sundhedspersonale. Vi skal kunne arbejde uden at risikere, at vi bliver syge. Og vi skal gå på arbejde uden at risikere at smitte hinanden og patienterne. Og så er det vigtigt, at alle ansatte bliver sat omhyggeligt ind i at bruge værnemidlerne korrekt, så de virker, som de skal, og så der er nok til alle.”

Læs også
Læge: Ingen panik – men frustration
KPnet 3. april 2020

SKRIV UNDER: Værnemidler NU!

APK har opstillet disse aktuelle krav:
De rige må betale – krav om økonomisk og social sikring

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater