Mette Frederiksen: I skal ikke regne med at ‘velfærdssamfundet’ vender til tilbage

Af Karsten Jonassen, APK

I den igangværende coronakrise har statsminister Mette Frederiksen fået ret frie hænder til at indføre særlove, forordninger, direktiver, påbud og kæmpemæssige tilskud til kapitalen. Det har hun fået af et enigt Folketing, hvor den såkaldte venstre side af salen ikke bare har tabt næse og mund, men også har deponeret deres hjerner i Dansk Industri. Pudsigt at se, hvordan de erklærede venstreorienterede partier søger at afskaffe klassekampen under coronakrisen, mens de øvrige partier har forstået, hvad det hele handler om og tværtimod har intensiveret klassekampen.

Man kan mene meget om de forskellige initiativer. Jeg vil i stedet rette blikket mod et forholdsvist upåagtet udsagn fra statsministeren. Hun udtalte for nogle dage siden, at vi ikke skulle regne med, at ”velfærdssamfundet”, som vi har kendt det hidtil, vil vende tilbage.

Lad os gøre et tankeeksperiment og se på, hvad hun dog kan tænkes at mene. Jeg ved godt, at Storm P sagde, at det var svært at spå, især om fremtiden, men vi er ikke på bar bund. De seneste adskillige års politik kan sige os noget om, hvad der er i vente.

Sundhedsvæsnet er blevet rundbarberet i mange år. Og efter coronaen, som har været noget af en presser for sygehusene, kan man godt forestille sig, at regering og folketing vil konkludere, at det simpelthen er for dyrt.

Læren burde være, at der skal investeres meget mere i sundhedssektoren, men sådan spiller klaveret ikke, når kapitalismen kører for fuld drøn. Der skal skæres yderligere ned, og så må vi selv supplere med private forsikringer. Den privatpraktiserende læge, som er gratis at frekventere, vil ikke længere være gratis. Der har allerede længe før coronaen været talt meget om, at det ikke er ok, at læger er gratis, når tandlæger ikke er. I min optik ordnes det ved at give tandlægerne samme vilkår som lægerne. Det ville være rigtig godt for folkesundheden, men sådan kommer det ikke til at gå. Privat forsikring, hvis ikke man vil betale for lægebesøg.

Arbejdsløshedsunderstøttelsen, som allerede længe har været voldsomt undermineret, vil overgå til private forsikringsselskaber, som så også kan tjene penge på et arbejdsmarked med nedslidning, fyringer og løsarbejdere. Nogle vil have råd til forsikringen, mange andre vil ikke, så de synker ned i fattigdom og vil være tilbøjelige til at tage underbetalt arbejde for at overleve. Vi vil se en voldsom fattigdomshær, som helbredsmæssigt vil blive svagere og svagere.

Klik på billedet og se kravene

Kontanthjælpssystemet er allerede ved at blive afskaffet. Der er indført så mange restriktioner, at der ikke er langt til den reelle afskaffelse af kontanthjælpen. Det kan så overlades til private hjælpeorganisationer og velvillige hattedamer.

Der er allerede længe før coronaen taget beslutning om at tvangsfjerne dele af den fattige befolkning og nedrive deres boliger. Hvad der skal stilles i stedet er ikke helt klart, men alene ideen om at nedrive udmærkede og relativt billige boliger og tvangsfjerne beboerne er utilstedelig og et voldsomt overgreb.

Konklusionen er, at magthaverne benytter coronakrisen til at skærpe klassekampen og udbytningen af den arbejdende del af befolkningen samtidig med, at de syge og arbejdsløse overlades til ingenting, og undertrykkelsen og fjernelsen af de tilkæmpede demokratiske rettigheder sættes yderligere i system.

Er det en fremtid, vi ønsker? Nej, nej og atter nej. Der skal siges fra, og det skal være nu. Det er et sygt samfund, der tænker i kapitalens profitmuligheder på bekostning af befolkningens levevilkår. Det er absolut nødvendigt, at der kaldes til kamp mod den offensiv, som magthaverne med statsministeren som rorgænger er i fuld gang med at organisere på baggrund af en alvorlig sundhedskrise.

Der er en anden vej. Der er en anden mulighed. Den mulighed består i kamp mod kapitalismen for at sikre befolkningens levevilkår. Der er masser af muligheder for at alle kan få en god og sund tilværelse. Den eneste hindring er selve det kapitalistiske system. Det skal væltes og et socialistisk samfund, der bygger på alles ret vil arbejde, sundhed, velfærd osv, skal opbygges.

Som nævnt i starten af dette indlæg, så ved magthaverne godt, hvad de vil, og de har mulighederne for at gennemføre det, hvis vi ikke svarer igen. Magthaverne ved også godt, at der vil komme modstand, så det er ikke uden grund, at der overhovedet ikke mangler penge eller vilje til at opgradere politiet, give langt flere penge til militæret, indføre mulighed for overvågning af befolkningen via kameraer, telemaster og dankort. Det er heller ikke uden grund, at der laves særlove og åbnes muligheder for at regere pr.dekret. Hos magthaverne foregår der lige nu en kæmpe øvelse i kommende krisehåndteringer, hvor det ikke bare drejer sig om sygdomsbekæmpelse.

Klassekampen skærpes nu og her. Skal vi se tavse til, eller skal vi kæmpe for retfærdigheden og et nyt samfund?

APK har opstillet disse aktuelle krav:
De rige må betale – krav om økonomisk og social sikring


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne