Kommunistisk Politik Digital 10 – 2020 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 10 – 2020

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

 Uge 19-20, 2020

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Nej til privatisering af Fjernvarme Fyn!
Odense Byråds beslutning om at privatisere Fjernvarme Fyn er en direkte provokation mod byens befolkning. Den er det seneste skud på den nyliberale udvikling, hvor fællesskabets livsvigtige infrastruktur udliciteres og privatiseres.
Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK-Fyn

Odense Kommune privatiserer el- og varmeproduktionen.
Kommunalbestyrelsen i Odense har besluttet at sondere terrænet for at sælge byens store kraft- varmeværk, Fynsværket, der leverer strøm og fjernvarme til Odense og flere andre kommuner på Fyn
Af Karsten Jonassen, APK

Gør den offentlige transport gratis – stop udliciteringen!
Krisen afslører det katastrofale system for den offentlige transport. Busser er udliciteret med krav om rentabilitet og overskud, og nu skaber de tomme busser og tog en akut krise for den offentlige transport og nye store huller i kommunekassen.

SOSU-hjælper: Min arbejdsskadesag er forsvundet
Hvad gør man når ens arbejdsskadesag viser sig at være forsvundet et sted i Københavns kommune, der samtidig er ens arbejdsgiver? Når Jobcenteret vil presse en i ressourceforløb, der helt vil ødelægge helbred og udelukke enhver skadeserstatning. Det er blevet hverdagen for en ung SOSU-hjælper.

Ophæv begrænsningen af dagpengeperioden!
Arbejdsløshed er et samfundsproblem. Lige nu er hundredtusinder ramt, og om arbejdet kommer igen er helt usikkert. Det økonomiske grundlag under familierne er trukket væk og sikkerhedsnettet er langt fra tilstrækkeligt. Derfor må retten til dagpenge udvides permanent.

Hvem har ansvaret når busserne fyldes op fra på mandag?
Den offentlige trafik genåbner med et ukendt passagertal fra på mandag. Dybest set overlades det til passagererne selv at holde styr på at tage håndsprit med på rejsen, og ellers holde vejret mens man sider i bus og tog. KPnet har talt med en buschauffør i Midtjylland om hvordan hun ser frem til at få flere passagerer fra på mandag.

Der er kø ved håndvasken
Hvem har ansvaret for zig-zag kursen i den danske teststrategi og hvem vil få det pålagt? Hvem tager mon ansvaret for, at Statens Seruminstitut ved de seneste 2 finanslovsvedtagelser har fået afslag på ansøgninger om at få penge til at opbygge et beredskab imod kommende epidemier?
Af Karsten Jonassen, APK

Væk med ghettoloven! – Klager og protest-initiativer på vej
Næsten 3000 beboere har udsigt til at blive sagt op fra deres lejligheder i bydelen Vollsmose i Odense. Ca. 1000 almene boliger skal nemlig rives ned som en konsekvens af ghettopakken, der i 2018 blev vedtaget af et stort flertal i Folketinget. Men nu er der nye protestinitiativer på vej. I Vollsmose, men også på landsplan.

Aktiekurserne er i top mens arbejdsløsheden stiger
Efter et hurtigt dyk, da corona-nedlukningerne satte ind, er aktiekurserne hos mange af de store virksomheder på himmelflugt over hele verden. Mens arbejdsløsheden er eksploderet, går det fint for monopolerne, ikke mindst takket være hjælpepakker, der på verdensplan løber op på 35.000 milliarder kroner.

3F BJMF ungdom: Genrejs arbejdstilsynet nu!
3F BJMF-Ungdom rejser kravet om en genrejsning af Arbejdstilsynet, der gennem årene – som andre offentlige institutioner – er skåret ned til sokkeholderne. Kampen for sikkerhed på arbejdspladserne og kampen mod social dumpning er to sider af samme sag. Ofte har det bl.a. vist sig at byggepladser, der anvender virksomheder uorganiseret og underbetalt arbejdskraft lader hånt om sikkerheden. De nødvendige ressourcer må stilles til rådighed!

Regeringens forslag til afhjælpning af arbejdsløsheden vil kræve stop for EU’s sociale dumping og en ophævelse af ghettoloven
Arbejdsløsheden er alarmerende og regeringen er barslet med et Kinder-æg i form af 30 mia til byggeriet, der både skal kickstarte klimapolitikken og løse boligmanglen og den buldrende arbejdsløshed i ét hug. Men skal et boost af byggeriet give mening kræver det et stop for både ghettoplanen med dens nedrivninger af almene boliger, såvel som for EU’s konsekvente sociale dumping indenfor byggeriet

OK21: Lærere kræver en klar aftale om arbejdstiden
På trods af pandemi og nedlukning fortsætter klassekampen. Et af de store spørgsmål ved OK18 var lærernes arbejdstidsaftale der ikke blev afgjort, men har været forbi en kommission og til forhandling mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Danmarks Lærer Forening (DLF) siden. Resultatet er endnu ikke på plads, men allerede i februar startede en gruppe lærere initiativet “OK21 – Lærere, stem NEJ til uklare aftaler”.
KPnet har snakket med en af initiativtagerne

1. maj-taler – Fælles kamp mod kapitalen

Det at passe sit arbejde skal ikke kræve heltemod
– Det er tydeligt for alle, at varme hænder er langt vigtigere end jakkesæt. Det er også helt tydeligt at værnemidler er langt vigtigere end rørstrømske takketaler, og mere i løn er langt vigtigere end medaljer og hyldest. Gu skal vi hylde dem der går forrest, men det at passe sit arbejde skal ikke kræve heltemod. Det skal være sikkert at gå på arbejde, der skal være værnemidler til alle sundhedsarbejdere, og de skal være derude hvor der er brug for dem.
Tale holdt på Digital 1. maj: Fælles kamp mod kapitalen
Af Marie Herget Christensen, Kvinder i kamp

Skrot bomber og granater – invester i velfærd og i sundhedssektor!
Virkeligheden er at krig er et skræmmende instrument til gavn for ganske få virksomheder og rigmænd. Militæret er et olieslugende monster, storforbruger af kemikalier der udledes til naturen. Krigshandlinger ødelægger og lægger hele landområder i ruiner med døde og efterladte i evig sorg. I Danmark og de angribende lande står vi så tilbage med soldater der enten blindt fortsætter deres virke eller lider i stilhed.
Af Lizette Lassen, Tid til Fred – Aktiv mod Krig
Tale holdt på Digital 1. maj: Fælles kamp mod kapitalen

Vi kræver erstatningsundervisning!
– Vores uddannelser er lukket ned eller foregår digitalt, med et betydeligt fald i kvaliteten. Mange studerende kan ikke få de bøger de skal bruge. Mange har mistet deres studiejob, og det kan betyde at en hel årgang kommer ud på den anden side af studiet med en dårligere uddannelse og en kæmpe gæld.
Af Niklas Zenius Jespersen, Vicepræsident for Historisk Fagråd
Tale holdt på Digital 1. maj: Fælles kamp mod kapitalen

Mere i løn til de lavest lønnede!
– Jeg anbefalede at stemme nej til overenskomstforliget, fordi vi ikke fik noget på vores krav i kampen mod social dumping. Vi havde et meget rimeligt og meget enkelt krav: Dem der tjener mindst skal have en lønstigning. Men det fik vi ikke igennem, og derfor stemte jeg nej.
Af Claus Westergreen, formand for BJMF
Tale holdt på Digital 1. maj: Fælles kamp mod kapitalen

Rovdrift på et presset sundhedsvæsen
– Alle taler om samfundssind, men for mange ansatte har det i betydet at man skulle tilsidesætte sine egne og sin families sundhed for at indgå i det pressede sundhedsvæsens akutberedskab.
Af Thomas M. Sørensen, sygeplejerske
Tale holdt på Digital 1. maj: Fælles kamp mod kapitalen

Vi skal og må stå sammen!
– Vi har 0-timeskontrakter, illegalt arbejde, sort arbejde og falske selvstændige. Vi kan og må stå sammen for at sikre løn- og arbejdsforhold og udhuling af overenskomsterne!
Og endnu værre er det for dem uden arbejde.
Af John Ekebjærg-Jakobsen, formand 3 F København
Tale holdt på Digital 1. maj: Fælles kamp mod kapitalen

Det er nu vi skal sige fra!
– Der har været svimlede overskud i de sidste 3 år. Og nu snakker man om at det var det bedste OK-forlig man kunne få i en krisetid. Men allerede den 9. februar, blev der indgået et forlig, lang tid før der var noget der hed corona…Vi har fået et forlig vi ikke kan bruge til noget som helst.
Af Thomas Boldt, formand for Jernbanearbejdernes Landsklub
Tale holdt på Digital 1. maj: Fælles kamp mod kapitalen

Hjælpen til dem der har allermindst har vi ikke kunnet få øje på
– Hjælp til de der har allermindst har det været svært at få øje på i disse corona hjælpepakketider. Der er stadig meget at kæmpe for – de ord bliver måske – desværre – mere relevante end nogensinde før
Af Linda Villadsen, Næstehjælperne
Tale holdt på Digital 1. maj: Fælles kamp mod kapitalen

Bidstrup 1948

MERE FRA DAGENS KLASSEKAMP

Vær årvågen – glem ikke!
Leder i det antifascistiske tidskrift Håndslag nr. 2/2020
For 75 år siden – i befrielsens naturlige rus og forventningen om en ny tid – lød der også advarende stemmer om at være årvågen og ikke lade sig narre af alle løfterne om ‘guld og grønne skove’ og lade det gamle genindtage sin plads.

Online møde torsdag for lejere: Hvordan afskaffes ghettoplanen
Ghettoloven skal helt væk, og der er brug for at samle til en fælles kamp, der synliggør den store modstand mod slagtningen af de almene boliger. De fysiske aktiviteter er hæmmet af corona-situationen, men nu tager Almen Modstand et initiativ til et borgerforslag med kravet om at afskaffe ghettoloven. Dette bliver lagt ud til diskussion torsdag på et online landsmøde, hvor alle interesserede lejere kan deltage

Mennesket er smukt
Enhver der har en lille smule marxisme i sig, eller bare kan se en smule ud over sin egen defaitisme, vil vide at mennesket er smukt, men at de rammer som det holdes nede af, kapitalismen, er grim og den bliver grimmere for hver dag der går. Mennesket er smukt, kapitalismen er grim.
Af Kristian Dalgaard, forfatter – APK

En småsvedende og småhostende togfører går igennem toget
Han bliver ikke hjemme fordi han har fået at vide at sygefraværet skal normaliseres som var det før corona. Sygefraværet skal ”tilbage til det normale”, som direktøren skrev for over en måned siden i et coronanyhedsbrev. Han fik et lille stik i maven for Sundhedsmyndighederne havde lige fortalt på TV at man skulle blive hjemme, hvis man følte sig sløj.
Af Morten Færgemann Sørensen
Delt fra facebook med forfatterens tilladelse

Arbejdsløse vil blive brugt som gratis arbejdskraft
Måske vi lige skal opfriske folks hukommelse.
I disse tider, hvor nogen bliver syge og voldsomt mange andre bliver arbejdsløse…..for arbejdsløse møder den lave ydelse efter 2 år og i den tid, vil de blive brugt som gratis arbejdskraft overalt hvor jobcentret kan sende dem hen……og med den krise der vil komme, vil vi igen og igen høre erhvervslivet pive, fordi de ikke kan få det til at hænge sammen, så min frygt er at hele dette cirkus med gratis arbejdskraft vil eksplodere …… såkaldt skjult erhvervsstøtte, til stor skade for de mennesker der havner i dette hul og lur mig om ikke rigtig mange ender der!
Læserindlæg af Marianne Grann, Randers

Corona bag efter tanker 5 – Syndebukke
Når man hører hvad magthaverne i USA, via deres bugtalerdukker Trump og Pompeo, udtaler om udbredelsen og årsagen til den aktuelle Corona pandemi, giver det stof til eftertanke.
Læserindlæg af Bent, Odense

Skrot ghettoloven – og fingrene væk fra lejernes penge!
Det skorter i øjeblikket ikke på hjælpepakker til erhvervslivet i milliard store beløbs størrelser. Og de færreste er vel i tvivl om at pengene på et tidspunkt skal kradses ind igen. En helt urimelig tanke, er det vel ikke, at det påtænkes at være hos lønarbejderne det skal ske
Læserindlæg af Poul Andersen

Corona bag efter tanker 4
De hårdest ramte i denne nedskærings og corona tid, er tankevækkende nok, de samme grupper som gennem årene har været udsat for massive nedskæringer, nemlig børnene i institutioner og skoler, de syge på sygehusene og de ældre.
Læserindlæg af Bent, Odense

Oktober Radio – Arbejdskraften er stadig en vare under ‘økonomisk demokrati’
En stribe universiteter verden over har skrevet et fælles opråb, hvor de hævder at Økonomisk Demokrati er et alternativ til markedskapitalismen. I første del af udsendelsen taler vi om hvorfor det aldeles ikke vil fungere i praksis. Målet må være at komme helt af med Kapitalismen og ikke at genopfinde reformistiske ideer fra 1970´erne.
I sidste del af udsendelsen taler vi om en ny dokumentar kaldet Planet of the Humans. Den kan ses på youtube.

Oktober Radio: 9. maj 75 året for Sovjetunionens frihedsdag
I første del af programmet taler vi om at boghandleren Arnold Busck er gået konkurs, og har givet regeringen og corona-krisen skylden. Historien er dog langt fra så enkel.
I sidste halvdel af udsendelsen markerer vi at den 9. maj er den officielle afslutning på 2. Verdenskrig i Europa. Det er den dag hvor de tyske tropper underskriver den betingelsesløse overgivelse.

Anbefaling: Ditte Cederstrands bog “Hvor har du hjemme – proletar”
Vil du læse en roman, hvor arbejderklassen og solidariteten har hovedrollen, så prøv Ditte Cederstrands bog, “Hvor har du hjemme – proletar” fra 1976. Ditte Cederstrand starter bogen med dette forord
Af Bent, Odense

Se filmen om Congo-Kinshasas hjemløse gademusikanter
Til disse være-hjemmetider vil jeg anbefale en musikdokumentar fra 2010 om det Congolesiske band af hjemløse gademusikanter: Staff Benda Bilili.
Den kan ses som gratis film-streaming hos Filmstriben – Bibliotekernes tilbud til os alle
Kulturforslag af KE, Kulhuse

 

Ugen der gik – Bl.a. med skattely og hjælpepakker
I denne tid hvor medierne mildest talt flyder over med Corona stof, glemmer man helt at glæde sig over at dækningen af USA s præsidentvalg i november, mellem de to ens partiers kandidater, stort set ikke er til stede i den udstrækning, som det plejer

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Slår bro fra kyst til kyst
Overalt i verden blev 1. maj Arbejdernes Internationale kampdag fejret og markeret. Pandemien betød at nye former for markering blev taget i brug fra fælles bannerdrop fra altaner, gadeaktioner, markeringer på arbejdspladser og digitalt på nettet. Herhjemme blev kampfælleskabet kædet sammen i AKP 1.maj video på nettet: Fælles kamp mod kapitalen og med arrangementer på gaden med bannere, talere og musik.

Stop Erdogan–fascismen!
Imens verden er fokuseret på kampen mod Covid-19, fortsætter imperialisternes nådesløse krig på fuld skrue. Tyrkiet er et af de lande, der trods udtalt besvær ved håndtering af pandemien indenfor egne grænser, ihærdigt prøver at omdanne situationen til en mulighed for at udvide sit imperie, bl.a. ved fortsat at bombardere kurderne i Sydøsttyrkiet, i det nordlige og østlige Syrien samt det nordlige Irak.

Tyrkiet: De kan ikke stoppe frihedens stemme
Tyrkisk politi og fascistiske grupper angreb og søgte at forhindre begravelsen af Ibrahim Gökcek, medlem af musikgruppen Grup Yorum. Han er det andet medlem af gruppen, der indenfor kort tid er død under en sultestrejke for frihed i Tyrkiet, mod undertrykkelsen af kurderne og mod fascismen.

I ly af Corona-krisen: Ny israelsk annektion med amerikansk støtte?
Med Israels nye samlingsregering under ledelse af ultra højrekræfter kan en annektering af Jordandalen være snart forestående.

En pandemi der udfordrer hele verdensøkonomien
”Globalisering”, baseret på ideen om hele verden som et enkelt omfattende marked, der er fri for enhver hindring mod konkurrencen, er accellereret igennem de sidste årtier i det 20. århundrede og har sat en global udveksling igang.
I de mest udviklede imperialistiske lande har monopolerne drevet udflytning fremad med et dobbelt formål: Eftersøgningen af de laveste omkostninger til arbejdskraften og de gunstigste generelle vilkår for profitten, men også at finde gunstige betingelser for at komme ind på potentielt nye markeder.

USA: Huslejestrejke som svar på corona-fattigdom
I USA har nedlukningen under corona-epidemien medført en stærk forøgelse af arbejdsløshed og økonomisk deroute, der er en følgesvend når et kapitalistisk samfund rammes af en krise. Som et svar kommer kravet om huslejefrihed. En omfattende bevægelse med brug af huslejestrejke er i fuld gang
Oversættelse af artiklen “Rent Strike 2020”

Venezuela: Afvis lejesoldaternes indtrængning i vores land!
Amerikanske lejesoldaters forsøg på indtrængen i det nordlige Venezuela blev slået tilbage d. 3. og 4. maj. Den danske regering er tavs om krigshandlingerne og agerer skødehund for USA i NATO. For en måned siden sendte USA flådeenheder mod Venezuelas kyster og øgede de militære aktiviteter på USA’s baser i Colombia ved grænsen til Venezuela. Venezuela har mobiliseret til forsvar af grænsen.

USA: Karantæne-protester afslører amerikanske nationalisters giftige individualisme
Konservative og højreekstreme grupperinger demonstrerer mod begrænsninger mod corona-smittefare. Bl.a. grupper knyttet til Trump. Det er ikke protester, der udtrykker arbejderklassens bekymring over at miste bolig, mad eller medicin, men højrekræfter der kræver ‘frihed’, ret til at bære våben osv
Af J. Thalmann

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne