OK21: Lærere kræver en klar aftale om arbejdstiden

På trods af pandemi og nedlukning fortsætter klassekampen. Et af de store spørgsmål ved OK18 var lærernes arbejdstidsaftale der ikke blev afgjort, men har været forbi en kommission og til forhandling mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Danmarks Lærer Forening (DLF) siden. Resultatet er endnu ikke på plads, men allerede i februar startede en gruppe lærere initiativet “OK21 – Lærere, stem NEJ til uklare aftaler”.
KPnet har snakket med en af initiativtagerne 

Spm: Lærernes arbejdstid var et af de store spørgsmål ved OK18, hvad var egentlig resultatet?

Arbejdstidsaftalen kom ikke på plads i 18. I stedet fortsatte vi med lov 409 der sætter rammerne for lærernes arbejdstid og der blev nedsat en kommission der skulle komme med anbefalinger. Kommissionens anbefalinger kom i efteråret og fokuserer udelukkende på hvordan der kommer en aftale uden konflikt.

De har fundet frem til en strategi, “Samarbejdssporet”, der går ud på at finde de områder hvor KL og DLF har interessefællesskab og undgå alle områder hvor de ikke har det. Dvs det skal handle om elevernes trivsel og kvaliteten af undervisningen, mens arbejdsvilkår og værn skal glemmes.

Selvfølgelig er vi som lærere interesseret i elevernes trivsel og kvaliteten i undervisning, men ikke på bekostning af vores trivsel og livskvalitet. Selvfølgelig er der ikke interessefællesskab mellem lærere og KL når det drejer sig om arbejdstid, løn, pension og arbejdsvilkår. KL ville jo klappe i hænderne hvis vi alle arbejdede gratis. Der er jo netop der at fagforeningen skal vise sit værd.

Spm: Resultatet af forhandlingerne er ikke kommet endnu, Hvorfor er I så tidligt ude og anbefale et nej?

Helt kort kan man sige at det der er brug for, er en helt klar og tydelig aftale. Kommissionen valgte fuldstændigt at ignorere kravene om loft over antal undervisningstimer og tid til forberedelse. I stedet handler det om “rimelighed” i opgavefordeling. Men hvad betyder det? Hvornår er det rimeligt? Det er jo lige præcis det der skal papir på, så det ikke bliver en kamp for den enkelte hver eneste gang. Ligesom håndværkere har en prisliste for akkorden vil vi også have nogle helt klare rammer for arbejdstid og opgaver.

En af de løsninger der bliver forslået er at der skal nedsættes et rejsehold der kan mægle mellem ledelse og medarbejdere når lærerne er utilfredse. Men de har ikke nogen magt, så hvis ledelsen synes tingene er rimelige er der ikke noget at komme efter. Som lærer får man altså mulighed for at optrappe en konflikt uden at kunne få noget ud af det.

Spm: Når nu I siger nej til uklare krav, hvad vil I så have i stedet? Har I nogle konkrete krav til arbejdstidsaftalen?

Som jeg sagde før er det afgørende at der kommer tal på. Vi har fire konkrete krav til aftalen

– Der skal loft over det ugentlige undervisningstal. Vi foreslår 700 timer om året. Før 2013 var det max 25 lektioner om ugen, kom man over det, så kostede det.

– 30 minutters forberedelse per undervisningstime. Der er kommet flere og flere opgaver der fjerner tid fra kerneopgaven (undervisning). Der er møder og portaler og særligt forældresamarbejdet fylder meget. Det tager tiden fra forberedelse, og det slider at være uforberedt. Det er hårdt når det hele er brandslukning.

– Tid på alle opgaver. Vi skal vide hvad vi forventes at bruge. Når jeg f.eks. har brugt en time på en snak med nogle forældre, hvor meget er der så tilbage? Man har lyst til at sige, så meget som er nødvendigt! Men det holder jo ikke. Dagen slutter på et tidspunkt, undervisningen skal forberedes, aftensmaden skal laves, ungerne skal passes, der skal være fritid, og så skal vi holde hele livet, ikke kun til lige før pensionen.

– Genindførsel af aldersreduktion, altså arbejdstidsreduktion for medarbejdere over 60. Det har tidligere været med i arbejdstidsaftalen og været vigtigt for at fastholde folk til pensionen. Og det bliver jo ikke mindre nødvendigt i takt med at pensionsalderen bliver højere og højere.

Hvis ikke der kommer konkrete tal på de fire krav, så anbefaler vi at stemme nej.

Spm: Hvad så hvis det bliver et nej? Fortsætter lov 409, er det en løsning I vil have?

At stemme nej nu er ikke konfliktudløsende, så her og nu vil det betyde at lov 409 fortsætter og forhandlingerne om arbejdstidsaftalen fortsætter i 21. Vi vil ikke have lov 409, det er ikke en god løsning, og det er både vi, DLF og KL enige om.

Lockouten var dyr, både følelsesmæssigt og økonomisk, og en konflikt er ikke et mål i sig selv. Men hvis vi vil have en chance for at få en ordentlig aftale, må vi også forberede os på at det kan være nødvendigt. At stemme nej vil koste på kort sigt, det gør det at kæmpe. Men det er jo en aftale der kommer til at have en kæmpe indflydelse på fremtiden, og et ja til en dårlig aftale vil koste meget mere på langt sigt.

Se facebooksiden
OK21 – Lærere, stem NEJ til uklare aftaler


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne