Gør den offentlige transport gratis – stop udliciteringen!

Corona-krisen afslører det katastrofale system for den offentlige transport. Busser er udliciteret med krav om rentabilitet og overskud, og nu skaber de tomme busser og tog en akut krise for den offentlige transport og nye store huller i kommunekassen.

Tryk STOP i aktion: Arbejdsforholdene er under massivt pres i den udliciterede bustransport

Fra begyndelsen af corona-krisen har regeringen og politiet frarådet brug af busser og tog, og har i stedet anbefalet folk at bruge private biler, hvis de skulle bevæge sig. Den offentlige trafik har til gengæld været tvunget til at køre videre med halvtomme busser. Resultatet er, at pengekassen i de regionale trafikselskaber er ved at være tom, og det samlede tab på landsplan forventes at bliver over en mia. kr bare for i år. De penge skal hentes i de i forvejen stramme kommunale budgetter.

80 procent af passagererne forsvandt fra den offentlige transport i samme øjeblik regeringen lukkede landet ned. Gentagne gange, er især offentlig transport blevet skydeskive for politikerne, der har krævet Metroen lukket, og udstukket særregler for antal pasagerer i buser og tog. Alt imens de har fremhævet privatbilisme som løsningen på at undgå smitte.

De private busselskaber forlanger deres penge, uanset hvad – og pga af de skrabede offentlige budgetter og den katastrofale udlicitering står den offentlige transport nu i en kritisk situation med manglende indtægter.

Den offentlige transport kører med et krav om rentabilitet

Hele systemet med de regionale busselskaber er totalt råddent. I teorien udbydes der pakker af busruter, som forskellige aktører kan byde ind på. De pakker der udbydes overholder dog hverken færdselsloven eller overenskomster eller helt basale krav til arbejdsmiljøet. Der har de seneste år kørt en Tryk Stop kampagne, der har samlet tusinder i kamp for i det mindste at få køreplaner der kan overholdes, og mulighed for at gå på toilettet! Det er altså Danmark anno 2020.

Hvert år har regeringen og KL aftalt nye besparelser, og som konsekvens har man lukket busruter og regionale trafikforbindelser. Og med manglende forbindelser forsvinder passagererne også.

Fallit for kassetænkning og privatisering af den offentlige service

Regeringen har naturligvis været bevidst om at dens politik ville slå et hul kassen hos de regionale trafikselskaber, og at det derudover koster mange penge at intensivere rengøring. Og man må tro at de blot har forestillet sig at ekstra udgifterne skulle afholdes indenfor budgettet. Sådan er det nemlig altid, nye tiltag som letbaner finansieres ved at man fodrer den offentlige trafik med sin egen hale, og altså optager gæld i passagerernes navn, og må spare andre steder for at betale af.

De nye tiltag, som den Århusianske Letbane, gennemføres så kaotisk og inkompetent at pengene fosser ud af kassen og endnu flere passagerer flygter, med nye besparelser til følge.

Høje billetpriser og krav om rentabilitet på de enkelte linjer, i stedet for en seriøs samfundspolitisk tilgang til infrastruktur og mobilitet i landet, betyder at yder distrikter mister deres buser, og folk bliver tvunget i private biler eller til at flytte til byen.

Det er skruen uden ende, og resultatet af helt bevidste politiske valg, der ikke giver nogen socialpolitisk eller samfundsøkonomisk eller miljøpolitisk logik. Men det giver mening når man ved, at det er de store benzinselskaber og de olieproducerende lande og automobilbranchen der har skrevet manuskriptet nede i EU.

I virkeligheden er disse regionale trafikselskaber blevet tildelt opgaven at afvikle såkaldt ineffektiv og uøkonomisk offentlig trafik. Den offentlige trafik i byerne og på hovedstrækningerne fastholdes, for her tjenes gode penge på passagererne. Den del der er profitable, foræres så til private selskaber, og til de Tyske Statsbaner (DB), der opkøber busselskaber og underbyder kontrakter for at få en fod indenfor, på linjer hvor der er mange passagerer.

Corona-krisen har sat hele det rådne system til udstilling, og passagerne og ansatte er blevet ufrivillige gidsler.

Den store genåbning kan ikke ske uden offentlig trafik

Kravet om at køre med halvtomme busser og opfordre til øget privatbilisme er ikke bare dum, den er i praksis også umulig. Alle ved at pendlere hver eneste dag har stået som sild i en tønde for at blive fragtet til og fra uddannelser og job. Skal skoler og arbejdspladser genåbnes, kan man altså ikke lade halvdelen stå tilbage ved stoppestedet, og henvise til bilforhandleren, eller en hjemmearbejdsplads. Det er totalt useriøst, og dur bare ikke. Myldretiden er i forvejen kaotisk for de der har prøvet at hænge der.

Det er naturligvis muligt at indsætte de nødvendige ekstra busser, og tog, så alle pendlere kan få en sideplads. Og tilskynde til at bruge offentlig trafik, ved at gøre det gratis at bruge. Den smittefare der er ved at sidde i en bus eller et tog, kan minimeres ved en mængde tiltag, og f.eks. ved at tilbyde passagererne gratis værnemidler.

God og rigelig offentlig trafik, betalt over skatten, er den eneste løsning der både tilgodeser børn og ældre, og de mange der ikke har råd eller mulighed for at købe en bil. Det er samtidig den bedste trafikpolitiske, miljøpolitiske og samfundsøkonomiske løsning. Det burde derfor ligge lige for at sætte de tiltag i værk, og tage et opgør med de nuværende rammer, hvor snævre profitmotiver og storpolitik dikterer en gal retning.

Det økonomiske resultat blev forudset i et notat fra trafikselskaberne den 20. april. Om øgede udgifter og lavere indtægter i trafikselskaberne samt likviditetsudfordring som følge af Corona-krisen. Aktuelt estimerer trafikselskaberne, at regningen for bus- og lokalbanetrafik vil beløbe sig til ca. 1,6 mia. kr.i 2020:

Spørgsmålet om manglende likviditet er allerede akut, og de regionale trafikselskaber håber på at regeringen vil betale, men i første omgang er man gået tilbage til de egentlige ejere i kommunalbestyrelserne og har bedt om at låne penge, så de kan betale de private operatører. Ellers står hele sektoren overfor bankerot i løbet af den kommende måned, og ingen penge til at betale for diesel eller løn til chauførerne.

 

Læs også
Tryk STOP om OK20: Vi viser afstand ved at stemme NEJ!
KPnet 3. april 2020


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne