Vær årvågen – glem ikke!

Leder i det antifascistiske tidskrift Håndslag nr. 2/2020

Bidstrup 1948

For 75 år siden – i befrielsens naturlige rus og forventningen om en ny tid – lød der også advarende stemmer om at være årvågen og ikke lade sig narre af alle løfterne om ‘guld og grønne skove’ og lade det gamle genindtage sin plads.

Blandt disse var Martin Andersen Nexø, der i et takkebrev til de 70.000, der deltog i fejringen af hans 76 års fødselsdag i Fælledparken den 26. juni 1945 i Land og Folk advarende henviste til fablen om ulven og storken, hvor ulven der havde fået et alt for stort kødben i halsen, lovede storken guld og grønne skove om den ville tage det ud med sit lange næb. Da storken efter vel udført handling forlangte sin løn svarede ulven som bekendt: »Havde jeg ikke dit hoved mellem mine kæber – og bed ikke til? Du kan altså takke mig for dit liv«.

Vær årvågen – glem ikke! Det er et råd, der igen må komme i fokus. Skiftende regeringer har for længst bevæget sig ind på en farlig glidebane. Det handler om udhuling af de demokratiske rettigheder, om retssikkerheden og anonyme vidner, om udvidet overvågning og mørklægningslov, om bandepakker, tørklædelov, maskeringslov, ghettolov.

Det handler om ‘påvirkningsloven’, der skal lukke munden på antikrigsbevægelsen med trussel om fængselsstraf, hvis kritik fremføres af NATO og dansk krigsdeltagelse og den øgede militarisering. Det meste dækkes ind under »terrortruslen« og godt hjulpet af mediernes tavshed har det kun affødt mindre protester. Men samlet set udgør udviklingen et gevaldigt skridt hen mod et totalitært samfund. Så der grund til at bekymre sig og endda råbe vagt i gevær.

Under den igangværende sundhedskrise har diktatoriske tiltag vundet indpas i adskillige lande. I Danmark har regeringen med fuld opbakning fra Folketinget fået hastegennemført en række love og forordninger, der giver statsministeren og enkelte fagministre ret til at regere pr. dekret.
Det er altid betænkeligt når der regeres på særlove og dekreter – med eller uden udløbstid! Også når regeringen er dansk!

Bekæmpelse af en virus bør være en sundhedspolitisk indsats, langt mere end en retspolitisk indsats. Lige så mange stramninger på det retspolitiske område der har været, lige så mange har vi savnet på sundhedsområdet. Her er virksomhedernes ve og vel blevet prioriteret over befolkningens sundhed.

Den økonomiske krise som melder sig kan betyde mange arbejdsløse og mange forarmede. Vi minder og advarer om, at den sociale forarmelse og udsigtsløsheden kan udnyttes som en grobund for fascisme, som det var efter den økonomiske depression fra 1929 og frem.
Det er ikke tiden til »Enhver er sin egen lykkes smed« og dyrkelse af selvindbildningen om »overmennesket der klarer sig«. Det er tid til solidaritet i den arbejdende og arbejdsløse be­folkning for en bedre fremtid for alle.

Den legendariske Georgi Dimitrov, der blev slæbt for »retten« i Tyskland, men satte Göring til vægs, skrev i 1935:

»… før oprettelsen af det fascistiske diktatur gennemløber de borgerlige regeringer i reglen en række forberedelses¬etaper og gennemfører en række reaktionære foranstaltninger, som umiddelbart fremmer fascismens magtovertagelse. Den, der ikke under disse forberedelsesetaper bekæmper bourgeoisiets reaktionære forholdsregler og den voksende fascisme, er ikke i stand til at forhindre fascismens sejr, men letter den tværtimod...«.

Aldrig mere Nazisme!
Aldrig mere grobund for Nazisme!

Læs mere på det antifascistiske tidskrift Håndslags hjemmeside


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater