Hvem har ansvaret når busserne fyldes op fra på mandag?

Den offentlige trafik genåbner med et ukendt passagertal fra på mandag. Dybest set overlades det til passagererne selv at holde styr på at tage håndsprit med på rejsen, og ellers holde vejret mens man sider i bus og tog. KPnet har talt med en buschauffør i Midtjylland om hvordan hun ser frem til at få flere passagerer fra på mandag.

Billedet er fra en tidligere aktion ved Aarhus Rådhus

Det kan godt gøre mig en smule bekymret at ingen tager ansvaret for at planlægge en genåbning, hvor den offentlige trafik, og chaufførerne bliver inddraget. Det virker til at man fra myndighederne vil overlade det til tilfældigheder. Det betyder at vi f.eks. ikke ved hvornår myldretiden begynder, og hvor langt den strækker sig. Det eneste vi ved er, at skoler og virksomhederne henstilles til lade børn og ansatte møde forskudt. Men hvor mange passagerer kan vi forvente vi skal samle op. Det spørgsmål kan vi ikke få svar på, før vi står i situationen.

SP: Sundhedsstyrelsen kom torsdag med en opdateret retningslinje, hvor de skriver at passagererne gerne må sidde ved siden af hinanden, men at de skal vende den samme vej. Hvem skal holde styr på det?

Hvor mange passagerer den enkelte busmodel kan rumme, efter de nye retningslinjer, det er et godt spørgsmål. Myndighederne har vist ikke angivet hvilke sæder der skal pilles ud. Der er 6-7 forskellige bustyper, bare i vores område, der alle er lidt forskelligt indrettet, nogle har flere sæder, der vender mod hinanden. Så det bliver virkelig vanskeligt at finde ud af hvad Sundhedsstyrelsen egentlig forventer der skal gøres. Og kommer politiet så og stopper bussen hvis de skønner at retningslinjerne ikke er overholdt. Det bliver sjovt!

SP: Hvem får egentlig ansvaret for at busserne ikke overfyldes?

Under nedlukningen blev det pludselig vores ansvar at springe stoppesteder over, hvis alle sæder i bussen var optaget. Nu virker det til at ministeren har lagt op til at det passagerernes eget ansvar. I praksis kommer det jo heller ikke til at virke. Det der virkelig mangler er en plan for hvor mange passagerer det forventes at der skal være plads til på bestemte tidspunkter, under spidsbelastning. Og ikke på en god sommerdag. Så kan den rigtige kapacitet indsættes. Det er virkeligt frustrerende at efterlade passagerer, og vide at de så ikke når deres næste forbindelse og måske får en times længere transport.

SP: Hvad mener du med spidsbelastning?

Også før krisen var det svært at overskue spidsbelastning, der er sjældent nøjagtige tal for de enkelte busruter og afgange. Hvis mandag morgen bliver kold og regnfuld, så er cyklen jo ikke førstevalget, det vil sige flere passagerer. Og tidsplanerne kan begynde at skride, og det giver ekstra belastning på nogle afgange. Som ekstra faktor til regnestykket med køreplaner der skrider. Så kan jeg forudsige at en mængde våde passagerer i bussen, vil gøre hele opgaven med at holder ekstra rent meget tidskrævende.

Køreplanerne er et ret stort puslespil hvor mange ting skal passe sammen, og hvor vi kun har kontrol over en begrænset del. Og uden mange flere hænder så frygter jeg at det bliver en frustrerende oplevelse, og folk vil frygte at blive smittet hvis der ikke er styr på det. Og det kan føre til endnu flere biler og øget trafikkaos.

Fallit for privatisering i hele EU

De seneste måneder er offentlig transport i hele EU blevet hårdt ramt af nedlukningen. Siden marts er passagertallet faldet med op til 90 procent, og dermed er det meste af billetindtægten forsvundet samtidig med øgede udgifter til rengøring, skiltning osv. I Danmark og mange andre lande har man kørt efter en fuld køreplan hele tiden, og har derfor stort set haft de samme driftsudgifter som normalt. Tabet på billetindtægter i 2020, på EU plan, forventes at blive op mod 40 mia. euro.

Der er forskelle fra land til land, men op mod en tredjedel af alle pendlere i de europæiske lande er afhængige af en eller anden form for offentlig transport for at komme til og fra arbejde eller uddannelse hver eneste dag. Uden den offentlige trafik ville det være umuligt at komme frem, for biler fylder meget mere, og cykler er ikke praktisk muligt for alle.

Læs også

Gør den offentlige transport gratis – stop udliciteringen!
KPnet 8. maj 2020

INFO

Anbefalinger sakset fra Bolig og trafikministerens hjemmeside

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man holder fysisk afstand på 1 meter og især undgår at være tæt, hvis man er ansigt-til-ansigt. Der kan være en række situationer, hvor det – også over længere tidsrum – ikke er muligt at sikre mindst 1 meters afstand mellem personer. Det kan f.eks. være siddende transport over længere afstande i bus, tog eller fly, hvor sædeindretningen ikke muliggør at 1 meters afstand overholdes.

I sådanne situationer anbefaler Sundhedsstyrelsen, at passagererne sidder med ansigtet i samme retning, og uden ansigt-til-ansigt kontakt under 1 meter.

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at man medbringer hånddesinfektion eller vådservietter, når man færdes blandt mange mennesker og på steder med mange kontaktpunkter, fx i den kollektive transport.

De sundhedsfaglige anbefalinger indebærer, at trafikvirksomhederne får bedre mulighed for at anvende kapaciteten i den kollektive transport. Det kan både handle om at anvende en større del af sædekapaciteten, så der bliver plads til flere rejsende i bussen og i toget, og at overveje igen at tillade indstigning ad fordøren i busserne.

– Det er et fælles ansvar for trafikvirksomhederne, kunderne og arbejdspladserne, at vi kan få den kollektive transport til at fungere effektivt og sundhedsmæssigt forsvarligt nu, hvor vi igen regner med, at der kommer flere passagerer, siger transportminister Benny Engelbrecht.

– Vi skal stadig holde afstand til hinanden – anbefalingen lyder på 1 meter. Det er trafikvirksomhedernes opgave at anvende den kollektive trafiks kapacitet, som de finder mest hensigtsmæssigt inden for rammerne af de sundhedsfaglige anbefalinger. Samtidig skal de rejsende blive ved med at tage hensyn til hinanden, tilføjer han og fortsætter:

– Hvis det er muligt, er det en god ide at tage cyklen på de kortere ture og undgå at rejse i myldretiden. Det er også vigtigt, at arbejdspladserne fortsat bidrager til at sprede trafikken over dagen gennem fleksible møde- og gåtider.

Link:
Flere rejsende i den kollektive transport


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater