Odense Kommune privatiserer el- og varmeproduktionen.

Af Karsten Jonassen, APK

Kommunalbestyrelsen i Odense har besluttet at sondere terrænet for at sælge byens store kraft- varmeværk, Fynsværket, der leverer strøm og fjernvarme til Odense og flere andre kommuner på Fyn

Det er ikke første gang man sælger ud af vigtig infrastruktur. Fynsværket, der blev taget i drift i 1953, blev første gang solgt i 2006 til den statsejede svenske energigigant Vattenfall. Inden det var værket blevet fusioneret med Elsam, som tilsyneladende så sin fordel i at sælge det videre til svenskerne.

Der gik ikke længe, før Vattenfall havde andre planer med el- og varmeproduktionen. Vattenfall søgte hos Energistyrelsen om lov til at nedlægge værket med virkning fra 2016. Det blev ikke imødekommet, idet Energistyrelsen først ville gå med til en delvis lukning fra 2019. Det medførte, at Odense kommune købte værket tilbage i 2015 for den nette sum af 1,1 milliard kr.

Odenses daværende borgmester, Anker Boye, begrundede købet med, at det ville sikre erhvervslivet og byens borgere stabile og lave priser. Det er jo da en glimrende begrundelse. Men nu 5 år senere synes man åbenbart ikke længere, at de stabile og lave priser er et argument for at drive værket videre. Eller er der andre motiver?

Kommunalbestyrelsen i Odense besluttede så i efteråret 2019 at indlede forhandlinger med Energi Fyn, der var interesseret i at overtage værket. Energi Fyn kalder sig selv en energikoncern, der leverer el, gas, bredbånd, gadebelysning mm. til kommuner på hele Fyn. Koncernen er et andelsforetagende med 205.000 andelshavere. Firmaet styres af en koncernledelse med en direktør i spidsen.

I kommunalbestyrelsens beslutning tales der om, at ”alt andet lige” skal man tilstræbe de samme energipriser som hidtil. Nu er vi jo ikke dummere end, at vi godt ved, at alt andet ikke bliver lige. Så priserne vil stige.

Kommunen regner med at få et ”trecifret millionbeløb” for værket. Et sådant beløb er under alle omstændigheder et stykke under den pris kommunen selv betalte, da værket blev købt tilbage fra Vattenfall. Der bliver med andre ord tale om et reelt tab. Det tab har selvfølgelig ingen direkte indflydelse på de fremtidige energipriser, men køberen skal immervæk hoste op med minimum flere hundrede millioner kroner, og hvor i alverden skulle et andelsforetagende få de penge fra? De skal ind igen, og det kan de kun komme via priserne på energiforsyningen. I min tabel lægges der op til prisforhøjelser.

Hvad er så ideen med at privatisere et velfungerende kommunalt kraft-varmeværk? ”Det trecifrede millionbeløb” skal tilsyneladende lukke nogle huller i en slunken kommunal pengekasse, der ikke har været bange for i løbet af 5 år at give 24 millioner i tilskud til musikfestivalen Tinderbox, eller poste adskillige milliarder i den såkaldte letbane. Det er gået hårdt ud over skoler, daginstitutioner og ældreplejen.

Offentligt ejet infrastruktur bør have som hovedsigte at betjene borgerne bedst muligt til så lav en pris som muligt. Privatejet infrastruktur skal naturligvis også betjene borgerne, men hovedsigtet er ikke selve betjeningen. Hovedsigtet er at tjene penge til ejerne. Blandt andet derfor er det en rigtig dårlig ide at privatisere. En anden grund er, at noget som har stor offentlig betydning bliver bestemt og styret af privatpersoner, der har egne motiver til at drive det og som i øvrigt er helt udenfor offentlig styring.

Senest har det vist sig, at også andre spillere er kommet på banen omkring salg/køb af Fjernvarme Fyn. Udover Energi Fyn har 4 andre vist stor interesse for at købe fynboernes el- og varmeproduktion. Det drejer sig om en unavngiven(!) kapitalfond. Verdo A/S, som er en energikoncern i Randers. NHSolutions, som er en rådgivningsvirksomhed i samarbejde med en unavngiven(!) investor. Combineering A/S sammen med en unavngiven(!) partner.

Jo, der er lagt op til kamp om at tjene mest på forbrugernes behov for el og varme. Det er de samme forbrugere, som i sin tid kom til at betale for, at kommunen først solgte og senere tilbagekøbte Fynsværket, og som nu kommer til at betale for, at det skal sælges igen.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater