Regeringens forslag til afhjælpning af arbejdsløsheden vil kræve stop for EU’s sociale dumping og en ophævelse af ghettoloven

Arbejdsløsheden er alarmerende og regeringen er barslet med et Kinder-æg i form af 30 mia til byggeriet, der både skal kickstarte klimapolitikken og løse boligmanglen og den buldrende arbejdsløshed i ét hug. Men skal et boost af byggeriet give mening kræver det et stop for både ghettoplanen med dens nedrivninger af almene boliger, såvel som for EU’s konsekvente sociale dumping indenfor byggeriet

I Mette Frederiksens 1. maj tale – som hun vovede sig ud i nu hvor tilhørerne var på tilstrækkelig lang afstand – lovede hun, at regningen for arbejdsløsheden denne gang ikke skulle betales af ”jer” – de formodede tilhørere.

30 milliarder skal sættes af til renovering af boliger lød løsningen – finansieret af lejernes egne penge, der står opsparet i Landsbyggefonden! Så meget for ’ikke at betale’.

Væk med EU’s udbudsregler og løndumping

Nybyggeri og renovering – så langt så godt, det er der brug for – men hvad med EU’s udliciteringsregler og bygherrernes almindelige benyttelse af underbetalte arbejdere, importeret fra andre EU-lande eller på usikre 0-timers kontrakter? Skal disse forhold ændres? Det forlød der naturligvis intet om.

Tværtimod vil regeringen udvide muligheden for import af arbejdskraft til også at gælde lande udenfor EU ved at sætte indtægtsgrænsen ned, så ikke kun højtuddannede kan arbejde i Danmark. Det vil kun øge løndumpingen i byggeriet og andre steder. Og dermed øge arbejdsløsheden.

Når der er tale om skoler, institutioner og andre offentlige bygninger og projekter gælder EU’s udliciteringsregler, der betyder at opgaven udbydes og underbydes med brug af underentreprenører fra hele EU. Og den netop afsluttede OK20 gav intet til bygningsarbejderne, der havde stillet krav om en markant forhøjelse af mindstelønnen, så den kunne nærme sig danske arbejderes løn og derved modgå den underbydning der ligger i EU’s indre marked.

Løfter om nybyggeri og renoveringer sikrer ikke danske arbejdspladser. Der skal følge et krav med om ordentlige løn- og arbejdsforhold i det kommende byggeri. Og det må undtages fra EU’s regler om udbud for at sikre dette. Nybyggeri med import af billig arbejdskraft bidrager ikke til at løse arbejdsløsheden.

Gode boliger rives ned – væk med ghettoplanen!

I disse år rives gode almene boliger ned pga boligspekulanternes tørst efter profit, der er udmøntet i ghettoplanen. Det er dybt hyklerisk at tale om renovering og byggeri af almene boliger, mens ghettoplanens angreb på samme tid blot kører videre. Og der sker ingen tilførsel af statslige midler, pengene skal komme fra lejerne selv, ligesom renoveringerne i princippet allerede er planlagte og kun fremrykkes.

Staten må sætte penge i gode almene boliger der er til at betale – også for en arbejdsløs!Ghettoplanen må skrottes!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne