Kommunistisk Politik Digital 7 og 8-2019 – Nyheder hvor der kæmpes

 

Nr. 7 og 8 – 2019

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

 Uge 13 – 16, 2019

14-dages blad på nettet – Få overblik med  KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs


NYT FRA ARBEJDERPARTIET KOMMUNISTERNE, APK:

1. MAJ-GRUNDLAG
Slut med arbejdsgiverpolitik – De rige skal betale: Mød det kæmpende Danmark 1. maj
Valgkampen er over os, og vi ved at det betyder at de fattigste i landet igen skal betale og tage skylden for alle problemer. Der findes en helt anden vej, en progressiv klasselinje der kræver stop for arbejdsgiverpolitik – De rige skal betale.

Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale! Enhedsplatform for fælles kamp
APK, Arbejderpartiet Kommunisterne har vedtaget en platform for at styrke enheden i kampen mod arbejdsgivernes nyliberale nedskærings- og krigspolitik. Den indeholder 12 punkter med konkrete krav, der har fokus på centrale klassekampsfelter for arbejderklassen. Arbejdstiden, sociale rettigheder, retten til uddannelse, arbejde og ligeløn, Ud af EU og NATO og stop for militarisering og imperialistisk krigsdeltagelse.

Fortsat nej til monopolernes EU – Danmarks skal ud: Læs APKs pjece om EU på KPnet
Arbejderpartiet Kommunisterne, APK udgiver ny pjece om EU med analyser og argumenter for EU-modstanden. Pjecen begrunder, hvorfor det er så vigtigt at Danmark kommer ud af EU, vigtigt for arbejderklassen og for hele den brede befolkning. EU er kapitalens og imperialismens redskab, som styrer alt fra den økonomiske politik til – i alliance med NATO- krigs-og oprustningspolitikken.

Fortsat nej til monopolernes EU – Danmark skal ud!
Mere end nogensinde er der brug for en stærk og konsekvent EU-modstand, som vil løsrive Danmark fra den stadig mere altomfattende union. Som på alle områder vil forsvare dansk suverænitet og selvstændighed – det vil sige danskernes ret til at forme vores land og dets fremtid.
Af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Tag med på Rødt og Revolutionært Sommertræf – præsentation af program
Den 22. til 26. juli holder APK det årlige revolutionære sommertræf. Vi vil løbende fortælle om emnerne og de oplægsholdere du kan opleve på træffet. Programmet bliver stadig udbygget med nye input fra klassekampen. Få her en præsentation af tre af træffets temaer.

NATO 70 ÅR

Danmark ud af NATO!
NATO-alliancen har fra sin første dag i 1949 været en alliance for vestlige imperialisters interesser – med USA i spidsen. Det er dansk storkapital og borgerskab, der sammen med de øvrige medlemslandes herskende klasse har brug for NATO, til at sætte militær muskler bag de økonomiske interesser. Gennem magtdemonstrationer, trusler eller krig.
Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK ved 70-året for NATO’s oprettelse


Oplæg ved NATOs 70-årsdag: Sæt NATO på dagsordenen i fredskampen

I dag d. 4. april – er det 70 år siden NATO blev dannet, og Danmark har været med fra starten i 1949 som stiftende medlem. Som tæt allieret til USA og som aktiv deltager i NATOs krige. Det må være på sin plads i dag at stille spørgsmålet: Hvorfor er Danmark medlem af NATO? Og bør DK fortsat være medlem?
Af Tine Spang Olsen, oplæg holdt ved debatmødet ‘Stop NATO’s oprustning’ i Århus 4.4.2019

APK udgiver pjece om NATO ved 70-året den 4. april 2019
APK udgiver på 70-årsdagen en samling af artikler om NATO-alliancen. En alliance der udgør en enorm krigsfare i verden, og binder Danmark til deltagelse i imperialistisk krig og til stærkt stigende militærudgifter. At komme ud af NATO, såvel som af monopolernes EU er vigtige skridt for selvstændighed og fred.

Fra historien bag DKP/ML: Podcast med Dorte Grenaa
Radiopodcast i serien Vand under broen – Radioaktivs historieprogram indleder det således:
Kom med på en rejse tilbage til 70’ernes venstrefløj, hvor vi denne gang får en snak med Dorte Grenaa. Hun er formand for APK og tidligere medlem af DKP/ML, som er centrum for dagens venstrefløjsforvikling. Historikerne Jonas Neivelt og Janus Rønbach sidder som sædvanligt klar, og guider dig igennem interessante emner som:
Hvorfor brød Albanien med Kina? Hvad var DKP/MLs mærkesager? Hvad var porcelænsstrejken? Og vigtigst af alt! Hvad er den rette analyse af Sovjet?

Gå med i arbejderklassens parti, APK
Folk der går med i APK og i den revolutionære bevægelse, gør det grundlæggende, fordi de vil være med til den nødvendige forandring til et bedre og socialistisk samfund, hvor det er arbejderklassen, der har magten. Fordi deres erfaringer siger dem, at det er den kollektive styrke og organisering, der skal til.

Al forandring kommer nedefra – Socialisme er fremtiden! – Arbejderpartiet Kommunisterne-Fyn
Vi lever i en tid, der råber på opbygning af en fælles protestbevægelse nedefra, hvor de ansvarlige stilles til ansvar og med krav om, at det er de rige, der kommer til at betale.
Udtalelse fra APK-Fyn’s distriktskonference den 9. april 2019

FAGLIG KAMP – NEDSKÆRINGSKAMP – BOLIGKAMP – ANTIFASCISME – KLIMAKAMP

OK2020: NEJ til 42 timer – JA til 30 timers arbejdsuge – Med fuld lønkompensation!
30 timers  arbejdsuge og 6 timers arbejdsdag med fuld lønkompensation er et vigtigt centralt krav, der må presses igennem nedefra som krav til OK2020. Stafetten må tages op efter at 35 timers kravet blev lagt dødt efter 1985-arbejdskampene og i 1990 endte på 37 timer. I dag har vi en arbejdstid hvor arbejdsgiverne har mulighed for at kræve en 42 timers arbejdsuge og fleksibilitet for dem selv, påtvunget henover hovedet på medlemmerne ved OK2017.

Forberedelsen af OK2020 er i gang: Kravet om lavere arbejdstid må rejses massivt
OK 2020: Lyt til medlemmernes krav om højere løn og lavere arbejdstid.-  Fjern 42 timers reglen og sæt arbejdstiden ned til 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation

Skrot budgetloven – og UD af EU!
Budgetloven er den danske udmøntning af EUs finanspagt, og gennem budgetloven lægger EU en spændetrøje ned over kommunernes og regionernes økonomi. Danske politikere har frivilligt tilmeldt os, selvom vi som et land udenfor Euroen ikke havde behøvet at være med. Budgetloven bør skrottes, og vi bør ud af den før den bliver dikteret som et krav for alle EU-lande. Men selv uden budgetloven vil EU stadig stille krav om nedskæringer og reformer. En række eksempler nævnes i artiklen. Derfor er det nødvendigt også at slås for en fuldstændig udmeldelse af EU.

Forbyd nazi i Danmark! Stop nazisternes fremstød
Forleden på den dejlige solrige aprildag, hvor titusindvis af forældre gik på gaden for minimumsnormeringer og flere varme hænder i daginstitutionerne tog en gruppe svenske nazister over Sundet for at trampe rundt i de københavnske gader.
Af Ebbe Riis Klausen

Blasfemi-paragraffens afskaffelse kan give islamofobien endnu mere frit løb
I 2017 blev blasfemi-paragraffen afskaffet i Danmark af et folketingsflertal bestående af Dansk Folkeparti, VLAK-regeringen og Enhedslisten. KPnet udgav i den forbindelse artiklen “Blasfemi-paragraffens afskaffelse kan give islamofobien endnu mere frit løb”. Vi har set flere eksempler på, at dette udsagn har holdt stik. I ytringsfrihedens og hånerettens navn er der pustet til modsætninger gennem hadkampagner mod muslimer. Helt aktuelt har vi set en Rasmus Palludan fra “Stram Kurs” under politibeskyttelse provokere med offentlige afbrændinger af koranen.

Forældre på barrikaderne – billeder fra en landsdækkende demonstration
I titusindvis gik småbørnsforældre over hele landet i lørdags i demonstration for flere voksne i daginstitutionerne. I 56 byer samlede man sig om kravet, og selv i mindre byer var der flere hundrede på gaden. Utilfredsheden over de helt elendige og utilstrækkelige normeringer har hobet sig op i årevis, og i det øjeblik der blev taget et initiativ spredte det sig som en løbeild. Et flot eksempel til efterfølgelse på de utallige andre områder hvor velfærden er skåret væk.


Minimumsnormeringer og flere hænder NU! Slut op om demonstrationerne 6. april
Hvem passer vores børn? var overskriften på en TV-dokumentar, som påviste at situationen i daginstitutionerne er fuldstændig uholdbar. Pædagogerne i udsendelsen bevarer ro, overblik og empati i nogle fuldstændigt vanvittige situationer hvor de bare ikke slår til. Kravet om minimumsnormeringer og flere varme hænder står helt centralt i kampen for menneskeværdige forhold for alle i det her land.
Af Cathrine Frederikke Pedersen, Pædagog

Fagbevægelsen vil forære skattekroner til erhvervslivet
Det er hverken manglende overenskomster i DSB, den skæve uligeløn, nedskæringerne for offentlige ansatte eller forringelsen af dagpengene, der står på Fagbevægelsens Hovedorganisations (FH) dagsorden på deres møde i dag. Det er derimod beskyttelsen af erhvervslivets interesser.

Klimabevægelsen må forbinde sig med modstanden mod kapitalismens rovdrift og de imperialistiske krige
Kapitalens og monopolernes rovdrift og tørst efter maximal profit er en dræber af mennesker og natur. Det gælder også ødelæggelsen af klimaet, hvor kampen må forbindes med de bagvedliggende årsager.
Af Henning Paaske Jensen, APK

Al forandring kommer nedefra!
Hvad mennesket dog er i stand til at opfinde! I princippet er der vel næsten ingen grænser for artens opfindsomhed og muligheder. Sult, nød og fattigdom kan udryddes. De fleste sygdomme kan helbredes. Problemet er bare, at det ikke bliver gjort.
Af Karsten Jonassen, APK

NEJ til salg af Mjølnerparkens almene boliger! Reportage fra debatmøde 1. april
Ved en flot demonstration i februar viste beboerne i Mjølnerparken deres modstand mod ghettoplanen og dens konsekvenser for deres boligområde. Nu truer boligforeningen BOVITA med en opfølgningsplan på lovgivningen, der vil sætte 300 beboere på porten og betyde salg af deres boliger til en privat investor. Det er baggrunden for at Beboerbestyrelsen i Mjølnerparken har fremlagt en modplan og mandag indbød til åbent debatmøde med et panel af politikere.

Boligen – en menneskeret eller et spekulationsobjekt?
Lejeloven er hullet som en si, og boligspekulationen er i de seneste år nået nye højder med kapitalfondes opkøb af ejendomme med videresalg og kæmpeprofitter for øje.

3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening har udarbejdet et valggrundlag for EU- og Folketingsvalg
3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, BJMF, har udarbejdet et valggrundlag for at markere hvilke kampe og krav fagforeningen mener der står i centrum for medlemmerne. Krav der ikke sikres ved blot at sætte et kryds ved de parlamentariske valg. Tiden med Thorning-regeringen har givet den klare erfaring, at et kryds ved ‘rød blok’ ikke skaber de nødvendige ændringer for arbejderklassen, arbejdsgiverpolitikken fortsætter trods det parlamentariske skift. Der må kæmpes for de konkrete krav for at skabe forandring.

Med Rasmus Paludan i front – Fremmedfjendskhed gives frit løb i valgkampen
Den såkaldte ytringsfrihed for fascister, racister og højreekstremister gør det muligt at slippe en mand som Rasmus Paludan løs på Nørrebro i en reaktionær manøvre. Politiet får trænet i nedkæmpelse af folkelige protester og en dagsorden med fremmedhetz og krav om lov og orden bliver sat op til valgkampen.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Forsvar whistleblowerne Julian Assange og Chelsea Manning!
Britisk politi har anholdt Julian Assange på Ecuadors ambassade i London. Ved udlevering til USA risikerer han dødsstraf eller en meget lang fængselsstraf. Solidaritet er nu uhørt vigtigt. I Stockholm indkaldes der til demonstration fredag arrangeret af Komiteen til Støtte for Julian Assange og ytringsfriheden.

Ecuador: Erklæring af PCMLE om Assange sagen ovenpå hans arrestation
Lenin Moreno-regimet i Ecuador står for total underkastelse og indgår åbne og skjulte aftaler med de imperialistiske magter som Storbritannien og USA. Det tramper på national suverænitet, menneskerettigheder og retten til diplomatisk asyl for de der bliver politisk forfulgte og tyr til gengældelse mod den, som modsætter sig regeringens politik.
Af Ecuadors Marxistisk-Leninistiske Kommunistiske Parti, PCMLE

Unidad Popular i Ecuador om udleveringen af Assange: Regeringen følger diktat fra USA
Regeringen Lenin Morenos tilbagetrækning af aktivisten Julian Assanges asyl viser en total underlæggelse under USA politik og dets geopolitiske planer og interesser.
Unidad Popular’s landsledelse, Quito, April 11, 2019

Et år siden Gaza´s “Den Store March For Tilbagevenden” startede
Israel har  brugt dødelige våbenmagt mod ubevæbnede demonstranter under The Great March of Return” som startede op for 1 år siden den 30. marts 2019.
Næsten 200 palæstinensere er blevet dræbt under protester, og over 6.500 andre er blevet sårede af dødelig ammonition.
Til trods for Israels brutale overgreb, deltager tusindvis i demonstrationerne hver uge for at kræve deres rettigheder.

Danmark må tage skarpt afstand fra Trumps anerkendelse af Israels landrøveri af Golan
Håndslagene i det Hvide Hus d. 25. marts imellem Trump og Netanyahu, hvor USA som det første land anerkender Israels landrøveri af Golan, udtrykker en farlig retning for folkene i Mellemøsten.
Udtalelse fra APK-Arbejderpartiet Kommunisterne – d. 26. marts 2019

Valgresultatet i Ecuador: Fremgang for venstrekræfterne
Valgresultaterne viser en opsplitning på højresiden, fremgang for venstrekræfterne og nederlag for Morenos støtter.
Af Ecuadors marxistisk-leninistiske parti, PCMLE

KULTUR

»I nat kommer krigen hjem«
Hvis du vil se flot skuespil kombineret med kritisk stillingtagen til vestens krige, og de terrorhandlinger der fødes af imperialisternes krige, så er »I nat kommer krigen hjem« lige noget for dig. Det spilles på ‘Teatret ved Sorte Hest’ frem til 11. maj.
Teateranmeldelse af Oscar Özgür Serin, skuespillerelev

Støj fra F35 Kampfly på Skrydstrup rammer flere tusinde – Oktober Radio
I denne uges podcast fra Oktober Radio taler vi først om de nye oplysninger fra Forsvaret om den forventede støj fra F35. En ny undersøgelse med målinger i området omkring Skrydstrup viser at op mod 8-900 boliger vil blive ramt af støj. Det svare til flere tusinde mennesker der en eller flere gange om ugen vil blive udsat for støj højere end grænseværdierne.

Antikrigsbevægelsen og civil ulydighed – Oktober Radio
I denne uges podcast fra Oktober Radio taler vi først om hvorfor vi ikke mener at NATO militæralliancen kan bruges til noget fornuftigt. Det er en opfølgning på en debat som blev afholdt i anledningen af 70-året for NATOs oprettelse, den 4. april i Århus, hvor repræsentanter fra Aldrig mere Krig og Fredsministeriet gjorde sig til talspersoner for at ændre NATO indefra!

Oktober Radio: Viking Sky skibsforlis skyldtes en systemfejl i tiltroen til moderne teknologi
I første del af ugens podcast, taler vi om hvordan det kunne gå til at krydstogtskibet Viking Sky med 1373 ombordværende, sejlede ud i hårdt vejr, langs kysten i nord-Norge, og kom i havsnød.

FRA ENHED OG KAMP – APK’S MAGASIN

Dagens kapitalisme skrotter helt hver 7. ung
170.000 unge i alderen 15 til 29 år har hverken fået plads på en uddannelse eller på en arbejdsplads.
Den kapitalistiske profitøkonomi og ideologi medfører, at store grupper lever i fattigdom og aldrig kommer i nærheden af den gode grunduddannelse, de udviklingsmuligheder og levevilkår, som er basale krav, der ikke kan opfyldes i denne samfundsform.
Af Lisbet Bonde, APK – Artiklen er bragt i APKs magasin Enhed og Kamp 2019,1

Kampen om Indiens milliarder (del 3): I lommen på USA
Indien gennemlever en periode med ekstrem rovdrift, udbytning og superprofitter til den internationale kapital – på bekostning af landets egen befolkning og arbejdere på landet og byerne. Et samfund, hvor alle kapitalismens modsætninger og klasseskel vokser og fremmes af den nyliberale politik og demagogiske vækstpolitik, og ikke mindst hvor klassekampen på alle leder skærpes. Hvor millioner forsørger at skabe sig en anden tilværelse og kæmper for en bedre fremtid.
Artiklen er bragt i sin helhed i det teoretiske tidsskrift Enhed og Kamp 1,2019

Læs første og anden del af artiklen her:
Kampen om Indiens milliarder

Kampen om Indiens milliarder (2): Verdensbanken æder landbruget som et rovdyr

FRA KPNETBLOGS

Provokationer på Nørrebro
At den racismedømte Rasmus Paludan vælger at forlægge sine fortsatte provokationer mod muslimer til Blågårds Plads burde være stoppet af politiet. I stedet beskyttede de ham og gik hårdt mod de protesterende.
Af Poul Andersen, KPnetBlogs

Hvad er det vi vil?
Jeg håber for alt i verden, at vi på kryds og på tværs giver håndslag på at OK 20 bliver vores tur!
Spørgsmålet er, hvad er det vi vil?
Af murersvend Emil Olsen

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater