NEJ til salg af Mjølnerparkens almene boliger! Reportage fra debatmøde 1. april

Ved en flot demonstration i februar viste beboerne i Mjølnerparken deres modstand mod ghettoplanen og dens konsekvenser for deres boligområde. Nu truer boligforeningen BOVITA med en opfølgningsplan på lovgivningen, der vil sætte 300 beboere på porten og betyde salg af deres boliger til en privat investor. Det er baggrunden for at Beboerbestyrelsen i Mjølnerparken har fremlagt en modplan og mandag indbød til åbent debatmøde med et panel af politikere.

Mjølnerparken på Nørrebro i København er et af de almennyttige boligkvarterer der har fået prædikatet “hård ghetto”. Hvilket betyder der fremover, senest inden 2030, højest må være 40 % almene familieboliger her. På demonstrationen udtalte talsmand for Mjølnerparken, Mohammed Aslam: “ Det, som beboerne frygter, er, at de bliver tvangsflyttet ud af deres hjem, hvor de har boet i 20 og 30 år.”
At denne frygt har vist sig at være særdeles velbegrundet står nu sole klart.

Mjølnerparkens Boligselskab, BOVITA, har afleveret en udviklingsplan til Københavns Kommune der indebærer, at der i løbet af de næstekommende 2 år, år skal renoveres 2 ud af 4 boligblokke, så de kan stå klar til at blive solgt til private bolig spekulanter. D.v.s at 300 boliger påtænkes at blive solgt til private investorer og at de nuværende beboere bliver sat på porten.

Allerede nu er BOVITA klar med, hvad der kan kaldes et siciliansk tilbud til beboerne. Hvis ikke beboerne i Mjølnerparken flytter frivilligt til anviste boliger, så vil der sandsynligvis blive trukket lod om, hvem der skal flytte.

Dette er er noget af baggrunden for at Beboerbestyrelsen i Mjølnerparken havde indbudt  til åbent debatmøde i mandags, mellem politikere og beboere, samt andre interesserede.

Beboerhuset i Mjølnerparken var således godt fyldt op, da formanden for afdelingsbestyrelsen, Mohammed Aslam, bød velkommen. Og fortalte at beboerne havde en alternativ plan til BOVITAS.

En udviklingsplan der overholdt kriterierne i loven, så frasalg blev undgået. Den gik kort ud på at ommærke det anslåede antal af familieboliger til ungdoms/ældre/senior boliger efterhånden som de blev fraflyttet. På den måde ville man kunne nå i mål inden 2030. Et pragmatisk forslag der ville tilgodese lovgivningen uden at frasalg ville blive nødvendigt.

Han bad det indbudte debatpanel om at forholde sig til dette i den efterfølgende debat om ghettopakken. Debatpanelet bestod af: Franciska Rosenkilde. Kultur og fritidsborgmester fra Alternativet – Nina Hedager Olsen, teknik- og miljøborgmester fra Enhedslisten – Anders Johanson, konservativt folketingsmedlem – Karolina Meyer folketingsmedlem, Alternativet – Astrid Aller, medlem af borgerrepræsentationen for SF samt Mette Anne Lie Rasmussen, borgerrepræsentationen Radikale Venstre.
Derefter udspandt der sig en livlig debat, hvor mange gode spørgsmål fra salen blev stillet til panelet. Repræsentanterne fra konservativt Folkeparti og SF havde svært ved at forsvare deres vedtagelse af “Parallelsamfunds pakken” som efter beboernes mening byggede på racisme og forskelsbehandling.
Alternativet, Enhedslisten havde stemt imod pakken og Radikale venstre havde ikke været med til boligdelen af pakken. Et makværk af lovgivning blev hudflettet af beboerne, og det kom frem hvordan de, fuldt berettiget følte sig forskelsbehandlet pga. de stigmatiserende kriterier. Hvordan børn og unge med høje uddannelser bliver dømt ude, fordi deres forældre kommer fra et ikke vestligt land. Og hvordan kriterierne løbende var blevet ændret.

Eksempelvis bliver alle unge under 30 år ikke talt med i uddannelseskriteriet. Hvad angår indkomstkriteriet sammenlignede man ikke med København men med hele regionen, hvilket gjorde, at de rige i Nordsjælland trak gennemsnitsindkomsten højt op. I det hele taget var lovgivningskriterierne løbende skåret til af politikerne, så det nærmest var uundgåeligt at Mjølnerparken blev en “Hård ghetto”.

Mødet sluttede med at politikerne lovede fortsat dialog med beboerne omkring deres forslag til udviklingsplan.

Frasalg vil være et knæfald for privatisering af almene boliger.

Kampen for en bolig og NEJ til ghettoplanen er en del af APKs enhedsplatform for fælles kamp
Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale!

Læs også

Mjølnerparken er ikke til salg!
KPnet 9. februar 2019

Nej til ghettoplan – udsmidning og ekspropriation – Forsvar beboernes ret til deres bolig!
Udtalelse Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne