Klimabevægelsen må forbinde sig med modstanden mod kapitalismens rovdrift og de imperialistiske krige

Kapitalens og monopolernes rovdrift og tørst efter maximal profit er en dræber af mennesker og natur. Det gælder også ødelæggelsen af klimaet, hvor kampen må forbindes med de bagvedliggende årsager.

Af Henning Paaske Jensen, APK

Hvorfor gøres den alvorlige klimaødelæggelse til vort samfunds allerstørste problem, mens fattigdomsgørelse, generel ødelæggelse af miljøet og krig sættes i baggrunden?

Forsøger imperialismen omkring klimaødelæggelserne at skabe en slags undtagelsestilstand som en naturkatastrofe hævet over klasser hvor kapitalismen ikke stilles til ansvar?

Sker der en overdrivelse, med en slags dommedag om fare for jordens undergang på grund af global opvarmning og en medie hype som skal tage al opmærksomheden og bortlede modstand imod imperialisme og krig?

Mens der er blevet ført eller føres alt-ødelæggende krige som i  bl.a. Irak, Libyen, Syrien, og Yemen, og hvor der samtidig sker en krigsoprustning med muligheden for en 3. verdenskrig imellem stormagter med atomvåben?

Et forsøg på afledning også rettet mod den ungdom, der normalt vil være de første til at reagere imod imperialismens hærgen, imod krige, imod oprustning og imod generel ødelæggelse af miljøet?

Er det i det lys vi skal se den hype som medierne og stadig flere politikere omgiver topstyrede globale skole-klimastrejker med, forsøgt forsynet med dommedags clicheer som om jorden er ved at gå under pga. klimaet og renset for modstand mod krig ?

Men skolestrejker som er helt legitime og må støttes og forbindes med kapitalismens ansvar.

Alvorlige klima ødelæggelser,  der slet ikke kræver overdrivelse for at strejke og bekæmpe dem med krav om omgående bæredygtig omlægning og stop for drivhusgasser.

En kæmpende ungdom vil uundgåelig udvide sådanne protester imod klimaødelæggelse med modstand imod de generelle angreb på miljøet.
Men heller ikke krige kan i længden holdes udenfor – krige som har betydet millioner af dræbte og mennesker på flugt – en kamp om ressourcer under påskud af hjælp til “demokrati”.

I denne klimabevægelse misbruges den unge strejkende svenske skoleelev og modstander af CO2 udledning og hendes frygt for fremtiden.  Bliver båret af en medie-hype som står i kontrast til isoleringen af f.eks protesterne imod genmodificering af fødevarer som krævet af gift monopolet Mosanto og truer folks sundhed.

Med fremførelse af at der ikke er nogen fremtid, hvis der ikke gøres noget ved klimaet,  og at de voksne må tage sig sammen. Denne holdning har ført til en indstilling af hende til Nobels fredspris. Hvorfor?

For de herskende og deres medier er det af stor betydning, at hendes opsang ikke forbindes med et klasseopgør,  men fungerer som et klasseløst generationsopgør af en modig ung pige – helt uden at antaste kapitalismen for ansvar.

Kan ikke lade være med at forestille mig,  hvis det var en person der pegede på monopolers rovdrift som ansvarlig så var medie hype og indstilling til Nobelprisen forsvunden som dug for solen.

Når hun som repræsentant for ungdommen og den globale klimabevægelse blev inviteret til at tale ved FN´s klimatopmøde i Polen og senere ved imperialismens Davos topmøde havde det sikkert sit formål for det bestående og monopolerne.

Med i Davos var også musikeren Bono, kendt for snak om sult/fattigdom sammen med imperialist præsidenterne, men aldrig et eneste ord om imperialismens krige.

Invitationer som kunne indgå i forsøget på klasseløs frikendelse af monopolernes rolle især ved deres samling i Davos. Forbundet med misbrug af menneskers følelser og sympati for en ung skoleelevs klimaengagement og i håb om at det kan være med til at aflede opmærksomheden væk fra monopolers oprustning og krig.

For arbejderklassen og det arbejdende folk står klassekamp imod imperialismens fattigdom og ulighed i første række, sammen med modstanden imod imperialismen og dens krige og imod atomoprustning som en afgørende kamp for opgøret med kapitalismen frem mod socialisme.

Kampen for en grøn og bæredygtig fremtid imod klima-ødelæggelser og angreb på miljøet
Den vigtige kamp imod klimaødelæggelser, med stop for CO2 udledning, må heller ikke sætte den mindst ligeså vigtige miljø-kamp i baggrunden.
Hvor alt levende på jorden, i luften og vandet er gennemsyret af tilsætningsstoffer, gifte og mere og mere genspejsninger med store konsekvenser. En udvikling som gør at menneskers forplantningsevne er faldet drastisk, og bio diversiteten er truet og hvor følge sydomme som kræft er blevet en folkesygdom.

Kampen imod klimaødelæggelse og kampen for miljøet er begge vigtige kampe og må høre ind under den fælles overordnede kamp for en nødvendig grøn og bæredygtig omstilling.

En omstilling de ansvarlige forureneren, kræfterne bag det kapitalistiske system, må betale for og ikke lægges over på den arbejdende befolkning med nye skatter i form af miljø -og klima-afgifter.

Med alvorlige klimaødelæggelser der fortsætter med at påvirke klimaet på grund af kapitalismens misbrug af drivhusstoffer som betyder stigende temperaturer og vandstande og ekstreme vejrfænomener. Med særlig store konsekvenser for verdens fattigste.
Samlet råber det på bæredygtige løsninger og et krav om stop for udledning af drivhusgasser. En udvikling der iflg eksperter betyder global opvarmning i årtier fremover som kun kan stoppes ved helt stop for drivhusgasser.

Men en klimaødelæggelse som er karakteriseret ved mest snak fra de ansvarliges side og meget ringe handling samtidig med at klima emnet paradoksalt nok dominerer alt. Med en bæredygtig omstilling der oftest kolliderer med kapitalismens umiddelbare profitinteresser.

Tværtimod ser man f.eks. hvordan privatbilismen og motorvejs byggeri buldrer frem som en hellig ko med øget CO2 udledning, mens den kollektive transport udhules og privatiseres.

Den nye udløste topstyrede globale klima protestbevægelse virker ovenpå FN´s klima ekspert kommission og FNs klimatopmøder.

De er også kendetegnet ved at planetens største udfordring, imperialismens krige og atomoprustning er holdt helt udenfor. En placering klimaødelæggelserne i stedet har fået.
COP 15 klimatopmødet i København  for  10 år siden blev vurderet som “en af de vigtigste samlinger i historien. Det kaldes den mest komplekse og livsvigtige aftale verden nogensinde har set.”

Det kalder man en samling der har undladt at indrage oprustning og krigsfare.  Bl.a. med  nye taktiske mini atomvåben som USA mener er lettere at tage i anvendelse. Det gælder også US Air Force projekt om at “Eje vejret” i krigsøjemed som del af USA´s slagstyrke med vejrpåvirkning i krige.
I det hele taget klimatopmøder hvor krigsproduktion og krige er helt udeladt også i deres CO2 regnskab.

Kan ikke lade være at forestille mig, at sådanne eksperter og kommissioner optræder som lægen, der blot ser på en del af patientens (moder jord´s) lidelser.
Men bevidst fortier den allerstørste udfordring for patientens fremtid og eksistens på grund af vedkommende er i lommen på medicinalindustrien – med råd om ikke at udfordre virksomhedens profitter.

I stedet lader de sig f.eks. bruge til at acceptere imperialismens absurde børssjakren med CO2 kvoter fremstillet som en form for aflad.

Socialismen er fremtiden for mennesker og dets omgivelser – For en bæredygtig fremtid
Systemets eksperter og politikere fortier at planeten er moden for systemforandring, for et system der ikke er underlagt kapital og imperialisme.

Men et socialistisk system underlagt menneskers og dets omgivelsers behov. De frygter den revolutionære omvæltning hvor profit ikke længere får lov til at sjakre med moder jord.

Bevidst om at det sikkert er på lånt tid gør de også brug af psykologisk krigsførelse for at stoppe denne proces.

Imperialismen har et drømmescenarie for klimakampen -”En ungdom der ikke vil omstyrte det bestående ” – som her åbenhjertig udtrykkes af Informations ”klima ekspert” Jørgen Steen Nielsen 14. marts i Information:

Det nye ungdomsoprør handler ikke som det gamle om frigørelse og selvrealisering eller om at omstyrte det bestående. Det er ikke ideologisk, endsige socialistisk eller samfundsundergravende. De unge taler ikke om at bestorme institutionerne eller sætte nogen fra bestillingen.
Ungdomsoprøret giver håb
Det er meget mere basalt: Det handler om at sikre, at der er en fremtid.
Deres oprør er konstruktivt: De vil, at de voksne, som har magten og ressourcerne til det, opbygger en økonomi, der er i pagt med, hvad klimaet, miljøet og biodiversiteten kan holde til. Oprøret er livsbekræftende. Præget af de unges sange, dans og smil under aktionerne, fordi selve drivkraften er kærlighed til livet og planeten, snarere end had og vrede mod onde magter.

Men en kæmpende ungdoms retfærdighedsans og store internationale udsyn udgør store muligheder for at forbinde dem med kapitalismen som årsag til planetens allerstørste problemer.

Forsøget på afledning og psykologisk krigsførelse med  skabelsen af en klima ”undtagelsestilstand” hævet over klaser er ikke kun rettet mod ungdommen.
Men forsøges anvendt imod hele den arbejdede befolkning som en slags pause knap overfor de allervigtigste kampe.

Der må kæmpes for at klimakampen får sin rette og reelle placering som en vigtig del af klassekampen og kampen imod imperialisme og krig.

Klasse mod klasse – imod imperialisme og krig.

Læs også:
Moder jord – en truet planet! – Truet af hvad og af hvem?


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater