3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening har udarbejdet et valggrundlag for EU- og Folketingsvalg

3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, BJMF, har udarbejdet et valggrundlag for at markere hvilke kampe og krav fagforeningen mener der står i centrum for medlemmerne. Krav der ikke sikres ved blot at sætte et kryds ved de parlamentariske valg. Tiden med Thorning-regeringen har givet den klare erfaring, at et kryds ved ‘rød blok’ ikke skaber de nødvendige ændringer for arbejderklassen, arbejdsgiverpolitikken fortsætter trods det parlamentariske skift. Der må kæmpes for de konkrete krav for at skabe forandring.

BJMFs valggrundlag til det kommende Folketingsvalg og EU-valget i 2019

Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening vil sætte fokus på SOCIAL DUMPING – DAGPENGE – PRAKTIKPLADSER – TILBAGETRÆKNING – EU OG VELFÆRD. Det gør vi fordi, vi vil have et arbejdsmarked, hvor overenskomsterne er det bærende fundament, og hvor der bliver taget hånd om de dårligst stillede.

VI VIL BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

Uanset der finder social dumping sted vil vi bekæmpe det. Om det er ved aktivering og jobtræning på kommunale arbejdspladser eller ved at der bliver importeret billig udenlandsk arbejdskraft, som bliver udnyttet af kyniske bagmænd.

Den udenlandske arbejdskraft skal være velkommen, men skal arbejde på samme vilkår som den lokale arbejdskraft. Vi har brug for indførelsen af kædeansvar, hvor hovedentreprenører hæfter for underentreprenører.

Derfor skal der stilles krav til EU om, at den danske model med danske overenskomster skal respekteres. Vi vil ikke have, at EU laver forringelser som f.eks. gør det sværere for fagbevægelsen at indgå overenskomster, eller at EU forringer de velfærdsydelser, vi har skabt i Danmark.

DAGPENGESYSTEMET SKAL FORBEDRES

Vi kræver forbedring af dagpengesystemet. Vi ønsker en kortere optjenings- og genoptjeningsperiode, en længere dagpengeperiode og en bedre økonomisk dækning. Vi ønsker et dagpengesystem, der giver tryghed.

FORBEDRING AF ARBEJDSMILJØET

Vi kræver flere resurser til arbejdstilsynet.

PRAKTIKPLADSER TIL ALLE UNGE UNDER UDDANNELSE. ARBEJDSGIVERNE SKAL TAGE ANSVAR

Arbejdsgiverne klager over manglende arbejdskraft, men de kan selv skaffe den ved at uddanne flere.

De unge skal sikres en uddannelsesplads, arbejdsgiverne skal presses til at skabe praktikpladser.

Lønnen for SKP-elever skal hæves for at sikre at flere vil tage erhvervsuddannelse også i nedgangstider.

Der skal sikres bedre mulighed for efteruddannelse.

Vi ønsker politiske beslutninger, der forpligter arbejdsgiverne til at tage et uddannelsesmæssigt samfundsansvar. Der skal flere resurser til erhvervsskoler.

TILBAGETRÆKNING FRA ARBEJDSMARKEDET

Det er urimeligt, at de, der har hårde fysiske jobs, ikke kan gå på pension, før de er helt nedslidte. Pensionsalderen skal være på 65 år, dog med mulighed for at gå fra efter 40 år på arbejdsmarkedet. Det skal være nemmere at få en førtidspension.

UDBYGNING AF DEN KOLLEKTIVE VELFÆRD UDEN EU’S INDBLANDING. FORSVAR DEN DANSKE MODEL

Vi ønsker politiske initiativer og beslutninger, der forsvarer den Danske Model.

For at stoppe social dumping i Danmark har vi brug for en stærkere dansk lovgivning, der giver adgang til alle oplysninger og som straffer brud på reglerne.

Vi har brug for en særlig aftale, en ’social protokol’. En sådan aftale skal føjes til de eksisterende EU-traktater, og den skal fastslå, at kollektive rettigheder, såsom strejkeretten og retten til organisering, altid har forrang i forhold til EU’s øvrige regler.

Fagbevægelse kæmper for og forsvarer den kollektive velfærd i Danmark. Vi ønsker en stor og velfungerende offentlig sektor. Dette ønske kan ikke forenes med EU’s budgetlov, der hvert år betyder nye forringelser og nedskæringer af kernevelfærd.

Vi kan frigøre Danmark fra denne budgetlov – fordi vi ikke er et Euro-land.

Vi opfordrer til at stemme på en kandidat, der støtter vores krav

BJMF afholder et EU- valgmøde og et møde om Folketingsvalget.

Link til BJMF


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater