Forberedelsen af OK2020 er i gang: Kravet om lavere arbejdstid må rejses massivt

OK 2020: Lyt til medlemmernes krav om højere løn og lavere arbejdstid.-  Fjern 42 timers reglen og sæt arbejdstiden ned til 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation

Budskabet var klart til overenskomstmødet i 3F BJMF – hvis mestrene ikke er klar til at levere til overenskomstforhandlingerne så er vi klar til konflikt!

Overenskomsterne i 2017 blev et knæfald for arbejdsgiverne i Dansk Industri og Byggeri. De fjernede årtiers tradition om lokale forhandlinger og samarbejde om overarbejde og udvidede arbejdsgivernes mulighed til at kunne diktere overarbejde, og med en mulighed for at kunne diktere en arbejdstid på 42 timer om ugen i højsæsonen. Dette vakte kæmpe harme og udløste en bevægelse imod forlængelse af arbejdstiden og blandt 3F-ere en protestbevægelse rettet imod deres topforhandlere og de udemokratiske sammenkædningsregler.

En del af fagbevægelsen havde til gengæld krævet kædeansvar indenfor byggeriet og en markant højere mindsteløn, krav der reelt ikke ville koste ret mange penge for de fleste virksomheder, men som ville betyde at hovedentreprenøren på en byggeplads ville skulle stå til ansvar for at alle virksomheder overholdt overenskomsterne. Og en højere mindsteløn vil især gavne udenlandske arbejdere i byggeriet, og dermed mindske muligheden for social dumpning.

Disse krav blev fejet af bordet.

I denne uge har Byggefagenes Samvirke inviteret tillidsfolk til Paneldebat med bl.a. Lizette Risgaard (Fagbevægelsens Hovedorganisation), om erfaringerne fra OK2017 og OK2018: ‘musketer ed’, sammenkædning og medlemsengagement. Som forberedelsen af næste års overenskomst forhandlinger på det private område.

Konference OK 2020: Sammenhold giver resultater!

Men det er helt sikkert at det ikke er fra Lizette Risgaard at der kommer kampvilje. Erfaringerne er at topledelsen er klar til at sælge ’deres gamle forældre’ for lidt flere penge til pensionskasserne. Det er medlemmerne ude på arbejdspladserne man lytte til, her er man klar til at kæmpe og gå konflikt for bedre løn og arbejdsforhold, og lavere arbejdstid.

På mange arbejdspladser i byggebranchen og transporten og industrien er der et stigende tempo og voksende problemer med nedslidnings- og stress relaterede sygdomme.
Derfor er spørgsmålet om lavere arbejdstid en af de helt centrale kampe, der må stå øverst i den kommende overenskomst.

Arbejdsgiverens ret til at diktere overarbejde, eller regne arbejdstid i årsværk skal fjernes.
42 timers overgrebet skal væk arbejdstiden skal ned på 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation. Det er et centralt krav ikke kun for de pressede ansatte, men også i arbejderfamiliernes/ kvindernes og de arbejdsløses interesse.

Krav til den kommende overenskomst handler om nedslidning, om arbejdstempo og arbejdstid og om efteruddannelse. Og så står der stadig et vigtig krav om kædeansvar, og om at hæve mindstelønnen på minimal-lønområdet, så udenlandske håndværkere kan komme op og få en løn der ligger tættere på de danske kollegaer.

Også indenfor det private er ligelønsspørgsmålet vigtigt. Det er stadig sådan at kvinder tjener mindre end mænd, selvom de har samme erfaring, uddannelse og arbejde.

Kravene om en 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation og kravet om højere løn er en del af APKs enhedsplatform for fælles kamp
Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale!

Læs også
OK17: Om Fælles kamp mod kapitalen og overenskomst forræderiet!
Af Henning Paaske Jensen

Tanker efter OK17 af Claus Vestergreen, BJMF

100 året for 8 timers dagens fejres på Arbejdermuseet den 4. maj


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater