APK udgiver pjece om NATO ved 70-året den 4. april 2019

APK udgiver på 70-årsdagen en samling af artikler om NATO-alliancen. En alliance der udgør en enorm krigsfare i verden, og binder Danmark til deltagelse i imperialistisk krig og til stærkt stigende militærudgifter. At komme ud af NATO, såvel som af monopolernes EU er vigtige skridt for selvstændighed og fred.

Download pjecen her

Forord

Den 4. april 2019 har Danmark været en del af krigsalliancen NATO i 70 år

Danmark har i 70 år været medlem af NATO, bundet til en imperialistisk politik for stræben efter verdensmagt med alle midler. I alliancen med USA som førende supermagt er Danmark blevet krigsførende i bestialske angreb på lande i Europa, Mellemøsten og Afrika.

Danmark er i dag bundet til en eskalerende vanvidsoprustning, der skal sætte militær magt bag ambitionerne om omfordeling af verdens markeder og råstoffer. NATO forbereder krig – også i Europa.

Spørgsmålet om medlemskabet af NATO, såvel som af monopolernes EU er centralt for vores mulighed for at tilkæmpe os retten til at vælge en politik i arbejderklassens og befolkningens interesse og en fremtid uden krig.

Kun en socialistisk revolution kan sikre dette, men kampen for at opnå selvstændighed udenfor de imperialistiske alliancer er en vigtig del af den samlede kamp.

En selvstændig og fredsskabende udenrigspolitik er en illusion, så længe Danmark er medlem af NATO. Derfor er medlemskabet af NATO et helt centralt spørgsmål i kampen mod krig.

Medlemskabet af NATO binder os til oprustning og krig vendt mod andre landes befolkninger. Dette er kun i storkapitalens interesse – arbejderklassen sætter international solidaritet i stedet for støtte til imperialistisk rivalisering og krig.
Vi må overalt stille krav til vores egen regering – sige stop for krigsforberedelser og nej til den næste krig.

Nej til medlemskabet af imperialisternes NATO-alliance – Danmark ud af NATO!

Læs også udtalelsen

Danmark ud af NATO!
Af Arbejderpartiet Kommunisterne, AKP ved 70-året for NATO’s oprettelse

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater