Kommunistisk Politik Digital 22 – 2023 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 22 – 2023NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 43-44/2023

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Hussein Al-Hussein taler på APK’s Novemberkonference om kampen for et frit Palæstina
Israels folkemord på Gaza, og deres intensiverede fordrivelse af palæstinensere på Vestbredden afslører tydeligt at den zionistiske apartheidstats intention er en folkefordrivelse af hele den Palæstinensiske befolkning. På APK’s Novemberkonference den 11. november i Valby er der oplæg til debat om situationen og kampen for et frit Palæstina ved Hussein Al-Hussein, (Den palæstinensiske Nationalforsamlingen i Danmark).

På APK’s Novemberkonference: Oplæg fra Italien om kampen MOD krig og FOR højere løn og social sikring
Blandt de højaktuelle emner på APK’s November konference bliver erfaringer med at sammenkæde kampen mod krig med kampen for højere løn og social sikring for alle. Dette er to sider af samme sag, og at binde dem sammen giver et kæmpe boost for kampen. Netop det er lykkedes i Italien, hvor store dele af arbejderklassen har gennemført en landsdækkende strejke på dette grundlag. En kammerat fra Kommunistisk Platform i Italien vil fortælle om dette i et online oplæg.

Solidaritet med Palæstina – debatmøde APK Århus
APK Østjylland inviterer til debatmøde.
Hvordan kan vi handle og kæmpe i solidaritet med Palæstina og mod imperialismen?
Tirsdag d. 7.11. kl. 17 – Oktober Bogbutik, Ny Munkegade 88, Århus

Krystalnat initiativet og borgerlig humanisme
Den norske digter Nordahl Grieg sagde om den borgerlige humanisme, at den bruges  som et politisk våben for at forhindre mennesker i at tænke politisk og tage stilling.
Lige nu er vi vidne til Israels folkemord i Gaza. Men det må ikke nævnes på dette års markering i København af Krystalnatten d. 9.november.

STOP FOLKEMORDET – STOP AL STØTTE TIL ISRAEL!
Et folkemord mod palæstinenserne udspiller sig for vores øjne. Israel fører krig mod Gaza med de mest brutale bombardementer og landkrig rettet mod civile mål. Et folk på 2,3 millioner mennesker er presset sammen og indespærret af Israel bag lukkede grænser uden basale fornødenheder som vand, mad, el, medicin, udset til at være ofre. Alt sammen under påskud af Israels ’ret til selvforsvar’.
Udtalelse fra Stop Terrorkrigen – Ud af NATO

Israels folkemord kan ikke sammenlignes med kampen mod nazismen
Vi tager afstand fra, at kampen mod nazismens og dens forbrydelser mod menneskeheden under 2 verdenskrig misbruges til at retfærdiggøre den israelske apartheids stats igangværende folkemord mod det palæstinensiske folk i Gaza og på Vestbredden.
Udtalelse fra det antifascistiske tidsskrift Håndslag

STOP ISRAELS FOLKEMORD

Gaza Resolutionen
Solidaritetsnetværket for palæstinensiske fanger, Samidoun, er en af mange medunderskrivere i hele verden på Gaza Resolutionen, som vi her gengiver på kpnet, fra Boycot Israels oversættelse. Resolutionen slår fast at underskriverne forpligter sig til solidaritet og støtte til den palæstinensiske sag. Kampen mod zionistiske undertrykkelse af Palæstina er en kamp mod imperialismen.

Boykot Israel var på gaden – Føtex sælger israelske dadler
Boykot Israel på gaden lørdag den 4. november på ydre Nørrebro
føtex supermarked sælger israelske medjoul dadler og støtter Israels apartheid-økonomi

Palæstina demonstration i Flakhaven – plads og gader var fyldt med mennesker
Foran rådhuset, fra den interimistiske talerstol i form af Europaller, blev der talt dunder mod zionisternes overfald på Palæstina og det igangværende folkemord, her talte bl.a Jan Nielsen for Boykot Israel mens folkemængden hurtigt blev større og tættere. Vi hørte om, hvordan størrelsen af nødhjælpen til Gaza er nede på en brøkdel af den normale varetransport og – endnu mere brutalt – om de nedslagtninger af civile kvinder, børn og mænd, der foregik i de selvsamme sekunder som ordene forlod talerstolen. Og vi hørte om en global modstand og solidaritet uden sidestykke.

Stop folkemord  og fordrivelse
Lige nu, er palæstinensernes lidelser i Gaza ufattelige. De to millioner indbyggere som NORMALT modtager ca. 100 lastbiler om dagen med forsyninger, får lige nu INGEN. Ingen strøm, vand eller brændstof.
Tale af Boykot Israel, Odense 4. november 2023

Millioner på gaden for Palæstina og våbenhvile nu!
Over hele verden blev der lørdag d. 4. november demonstreret i Europa, Afrika, Latin Amerika, Mellemøsten, Australien, Asien og Nordamerika.
På denne internationale solidaritetsdag med det palæstinensiske folks kamp lød råbet overalt – for et frit Palæstina – Våbenhvile nu – Stop Israels folkemord.

Den omfattende Palæstina solidaritet breder sig i Danmark 
Palæstina solidariteten i Danmark er omfattende og den vokser. Den gik øjeblikkelig på gaden, da Israel startede sine bombninger af Gaza og massakre på civilbefolkningen, med en fordømmelse af Israels folkemord og krav til den danske regering om at trække sin støtte til apartheidstaten Israels folkemord. Og den har været på gaden lige siden. Vreden er vokset i takt med, at Israel og dets allierede fortsætter og intensiverer deres krig og etniske udrensning, der dag og nat trækker sine blodige spor. Og imens kæmper et folk med ryggen mod muren, uden overmagtens massive krigsmaskine for sin overlevelse. Men med retfærdigheden, friheden, fremtiden og en omfattende solidaritet verden over på sin side.

Skolestrejke for Palæstina
Fredag var der opfordret til skolestrejke på gymnasierne i København. Billederne her er fra Ørestad Gymnasium, hvor rigtig mange deltog. Der var også skolestrejke på en række andre gymnasier.

For regeringen er der forskel på ukrainske og palæstinensiske liv
I går bombede Israel igen et palæstinensisk hospital. I sidste uge stemte et stort flertal af verdens lande i FN for en humanitær våbenhvile i Gaza. Danmark glimrede ved at undlade at stemme. I den danske regerings øjne tæller støtten til Israel mere end at redde palæstinensiske liv. Mens den massive støtte til Ukraine-krigen driver af medfølelsessirup og humanitære hensyn overfor de civile ofre tæller kun ’Israels ret til at forsvare sig’ – uanset hvad det koster af liv. Der gælder én ret for det ukrainske folk og en anden for det palæstinensiske folk. Hvorfor er det palæstinensiske folk mindre værd, hvorfor har de ingen ret til at forsvare sig, Mette Frederiksen?

Israel ønsker at fordrive palæstinensere i Gaza til Egypten
Samtidig med at Israel dagligt udvider sin landkrig og folkemord i Gaza, står det nu klart, at de der overlever skal fordrives til lejre i Sinai i Egypten.

Solidaritet med palæstinenserne – demonstration Odense d. 4.11.
Henning Paaske Jensen fra Boykot Israel uddyber til KPnet:
– Palæstina demonstrationen i Odense d. 11. bliver en rigtig vigtig demonstration netop i den nuværende situation. Våbenhvile, som er et af demonstrationens hovedkrav, vil kunne sætte en midlertidig stopper for det igangværende israelske folkemord i Gaza og forsøget på ny etnisk fordrivelse.

Boykot Israel: STOP FOLKEMORDET I GAZA – NU!
Den danske regering med statsminister Frederiksen i spidsen støtter helhjertet Israels ‘ret til at forsvare sig’. Det sker i øjeblikket i form af et folkemord i Gaza. Regeringen har leveret økonomisk støtte og våben til apartheid-Israel. Den danske regering er
MEDSKYLDIG i folkemordet i Gaza.
Udtalelse fra Boykot Israel Kampagnen den 28. oktober 2023

Våbenhvile betyder stop for Israels folkemord NU
En våbenhvile nu er helt nødvendig for at bremse en voksende humanitær katastrofe. Men ophør af Israels folkemord, krige og apartheid er afgørende for at standse katastrofen.

Demonstration for Palæstina 24. oktober i Odense
Omkring klokken 18 kom folk langsomt sivende til Banegårdspladsen, og opildnet af megafonforstærkede stemmer, opstod der i det tiltagende mørke en behersket, men alligevel dramatisk stemning, mens de palæstinensiske faner blafrede i vinden til råbene: Free, free Palestine!

Palæstina debatmøde Odense: Mod Israels folkemord og etniske udrensning
Vi har alle brug for at gøre noget, herunder boykot af Israel for at være med til at stoppe den etniske udrensning og folkemord, at vise solidaritet med palæstinensernes kamp for et Frit Palæstina. På mødet vil der være et kort oplæg og efterfølgende debat.

Israelske monopoler kræver ret til den palæstinensiske jords rigdomme 
De israelske kapitalistiske monopoler, som kontrollerer og dominerer de skiftende regeringer i landet, ønsker at overtage palæstinensisk land for at udnytte dets rigdomme. Derfor forsvarer de folkemordet på det palæstinensiske folk.

En historie om fordrivelse
De tal, som I ser i dag om fordrevne og myrdede palæstinensere i Gaza er ikke bare tal. Hvert tal er et unikt menneske, et liv med hver deres historiefortælling.
Dette er historien om mine bedsteforældre.

To-stats-løsning for Palæstina er en illusion
To-statsløsningen er beslægtet med et livløst kadaver, der periodisk genopstår, omhyggeligt klædt ud og præsenteret som en levedygtig enhed. Når det bliver åbenlyst, at det ikke har nogen gang på jorden, bliver det igen henvist til lighuset.

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Løbeseddel: Højere løn, mere personale, bedre vilkår for SOSU-eleverne
Eleven skal have afsat tid til vejledning, eleven skal ikke pålægges opgaver og tempo i fuldt omfang, der skal være mulighed for pauser og omtanke.
Arbejdsvilkårene for alle ansatte SKAL forbedres. Ellers bliver det en katastrofal ond cirkel. Der er brændende brug for en øget bemanding, så hver ansat har færre borgere hun skal nå. Og så der dermed er mere tid til omsorgen for borgerne.
Elevlønnen skal sættes op, eleverne yder en kæmpe arbejdsindsats.
Lønnen for SOSUer SKAL sættes op! Minimum 5.000 kr.

Folkebevægelsen mod EU overlevede
Forud for Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde i weekenden i Århus havde Landsledelsen i medierne allerede annonceret Folkebevægelsens død, med omdannelse til en såkaldt aktivistisk tænketank.  Men sådan gik det ikke, landsledelsen forslag blev massivt nedstemt. I stedet blev det besluttet at opretholde Folkebevægelsen som en tværpolitisk, aktivistisk bevægelse med komiteer rundt om i landet.

Podcast fra APK’s sommerlejr: Lønrammen skal sprænges
I 2021 stemte sygeplejerskerne nej til overenskomsten to gange og gik i strejke, inden regeringen med sit indgreb tvang dem i arbejde igen. Her i 2023 kridtes banen op til en ny kamp for lønstigninger, ligeløn og arbejdsforhold frem mod OK24. Vi ved allerede, at fagtoppen vil holde sig indenfor de fastlagte, snævre rammer og at trepartsforhandlingerne nu også er sat i gang fra regeringens side. Her er der kun småpenge på vej – til gengæld for skrappe krav til de kommunalt ansatte, hvor kun udpegede grupper og de der tager flere ekstravagter eller går opnå i tid skal ‘belønnes’.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Familier kommer til at betale mere for strøm
Hos elnetselskabet N1 har man fået en idé: det skal koste mere at transportere strøm, når familierne kommer hjem fra skole og arbejde og tænder for lys og tilbereder mad. Fra det nye år vil N1 og flere andre elnetselskaber nemlig indføre såkaldte variable tariffer for transport af strøm gennem døgnet. Denne prisændring lægges oveni de eksisterende udsving i kWh-prisen, som bestemmes af el-markedets spekulation, som er indført af EU og gennem EU’s energiunion. Den enkelte forbruger kan ikke vide sig sikker på, hvad elregningen vil ende på, og det er de færreste, der kan tilpasse deres døgnrytme efter markedskræfterne.

Norge: Statsmagten vandt over grundloven
Den norske organisation Nei til EU har gennem 5 år ført retssag mod den norske stat for suverænitets-afgivelse til EU i strid med den norske grundlov. Tilslutning til EU’s energiunion ACER skete med simpelt flertal i Stortinget, og ikke med det tre fjerdedeles flertal en sådan myndighedsoverdragelse kræver. Tilslutningen har den almindelige nordmand følt på egen krop gennem de seneste års elpris-chok.
Af Revolusjon, Norge

Sverige indgår aftale med USA om militærbaser
Sverige indgik i går aftale med USA om at amerikanske militærbaser kan oprettes på svensk jord. Aftalen modsvarer den som Norge i 2021 og Finland for nylig har indgået med USA og som den danske regering i øjeblikket forhandler i et lukket rum med USA. Aftalen indgås ikke for at ”Sverige hurtigere og lettere skal kunne modtage militær støtte fra USA”, som det officielt hedder. Den indgås for at USA frit kan føre deres imperialistiske krige med base og støttepunkt i Norden.

Tysk krigsminister: vi skal være klar til krig
“Vi er nødt til at vænne os til tanken igen om, at faren for krig kan være truende i Europa. Og det betyder: Vi er nødt til at blive klar til krig. Vi skal være klar til at forsvare os. Og indrette Bundeswehr og samfundet til det.” Sådan lød det fra den tyske krigsminister, Boris Pistorius, SPD søndag den 29.10.23 i “Berlin direkt”, ZDF.
Af Arbeit Zukunft, Tyskland

Støtte til palæstinensernes modstandskamp kriminaliseres
Er der noget imperialisterne frygter er det når modstanden mod deres system og politik vokser i omfang og skarphed. Dette sker lige nu i hurtigt tempo som reaktion på Israels folkedrab mod palæstinenserne. I Frankrig blev solidaritets-demonstrationer hurtigt generelt forbudt efter d. 7. oktober, i Tyskland er støtte til Hamas forbudt og modstand kriminaliseres i flere lande. Forbuddene retter sig først og fremmest mod palæstinensernes aktive modstandkamp og støtten til den.

Stopp NATO, Norge: Stop bombardementerne nu!
Som følge af Israels 75 år lange besættelse og apartheidpolitik er krigen i Palæstina igen eskaleret med katastrofale følger for det palæstinensiske folk i Gaza og på Vestbredden. STOP NATO afviser konsekvent Israels magtanvendelse og støtter det palæstinensiske folks kamp for frihed og retfærdighed.
Udtalelse fra Stopp NATO, Norge

EU-topmøde: Ekstra 500 mia kr til Ukraine-krig, våbenindustri og grænsekontrol
På topmøde d. 26.-27. oktober starter EU diskussionen om at udvide sit 2021-2027-budget med omkring 500 mia. kr.. Kort fortalt har støtte til Ukraine-krigen og støtte til arbejdsgiverne under Covid-krisen sprængt budgettet. Og EU ønsker endnu mere af det samme: Flere penge til krigen i Ukraine, støtte til våbenindustri i EU og penge til at lukke EU’s grænser for flygtninge og immigranter. Det står stadigt mere klart hvad EU er: Opbakning til krigens kræfter, til monopolerne, til opbygning af fort Europa og EU som militær union. Det bliver kun værre. Danmark må ud af monopolernes EU!

Vestens lange historie af folkedrab
Den amerikanske musiker, sangskriver, forfatter, podcaster mm. skriver om mediernes rolle og betydning for gennemførslen af det igangværende Israelske folkemord på palæstinenserne, baseret på og støttet af USA og Vesten, idet han trækker linjer tilbage til Vietnamkrigen og langvarig amerikansk tradition.

Islands kvinder strejker for ligeløn
I dag bliver rigtig mange kvinder på Island hjemme fra arbejde i protest mod den forsatte uligeløn og vold mod kvinder. Kvinder udgør hovedparten af de ansatte indenfor lærerfaget og sundhedsfagligt personale, og her forventes arbejdsnedlæggelserne især at blive omfattende.

En ny militær intervention i Haiti
Den 2. oktober godkendte FN’s Sikkerhedsråd en resolution med tretten stemmer mod to, og to blanke, som ville tillade udsendelse af en multinational væbnet styrke ledet af Kenya til Haiti, i et forsøg på at afbøde den dybe vold, som landet oplever pga. bandekampe og den politiske krise. Haitianere og sociale aktivister afviser initiativet, fordi de mener, at det kun vil forværre den krise, som landet oplever.

 

David Rovics spillede og sang i solidaritet med Palæstina – mod imperialismen
David Rovic og sangerinden Kamala besøgte torsdag Oktober Bogbutik i København og gav koncerten A SONG FOR PALESTINE – EN KONCERT MOD IMPERIALISMEN. Det blev en stærk oplevelse med helt aktuelle sange.

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne