Folkebevægelsen mod EU overlevede

Forud for Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde i weekenden i Århus havde Landsledelsen i medierne allerede annonceret Folkebevægelsens død, med omdannelse til en såkaldt aktivistisk tænketank.  Men sådan gik det ikke, landsledelsen forslag blev massivt nedstemt. I stedet blev det besluttet at opretholde Folkebevægelsen som en tværpolitisk, aktivistisk bevægelse med komiteer rundt om i landet.

Landsmødet besluttede at  Fremover skal Folkebevægelsen mod EU omlægge sit virke fra et fokus på opstilling til EU-valg til at være en bevægelse, der både driver tænketanksvirksomhed og fortsætter det hidtidige oplysende og mobiliserende bevægelsesarbejde i komiteerne – understøttet af landskontoret – samt driver kampagnevirksomhed imod ophævelse af EU-forbeholdene og nye traktater mv.”

Og dermed faldt også landsledelses forslag om ”at Folkebevægelsen selv, eller i samarbejde med andre organisationer, anviser konkrete politiske muligheder og veje til, hvordan det danske samfund kan forbedres til gavn for borgerne i Danmark”.

En del problemstillinger omkring hvad landsmødebeslutninger komme til at betyde i praksis blev skudt til hjørne og senere afklaring. Som f.eks. om man skal opfodre til Boykot af EU-parlamentsvalget næste år. Underskriftindsamlingen for opstilling til EU-parlamentet er ikke lukket ned, men det er åbenlyst at det ikke vil være muligt at få mange tusinde gyldige underskrifter i hus og den skal ikke længere være omdrejningspunkt i komitéernes arbejde.

Landsmødet var præget af optimisme. Men Folkebevægelsen står ikke i nogen nem situation. Den er sej og har overlevet mange kriser og splittelsesforsøg gennem årene. Men de sidste mange års sabotage og splittelses-arbejde både indenfor og udenfor Folkebevægelsen fra Enhedslistens side har gjort meget skade, så der ligger et stort arbejde for at gøre Folkebevægelsen til en fornyet relevant drivkraft i EU modstanden.

Landsmødet vedtog desuden udtalelser mod EU’s overvågningsdirektiv, GMO og EU – ikke et fredens projekt som vil blive offentligt senere.

Folkebevægelsens internationale træskopris blev givet til det norske Ungdom mot EU. Der har været og er en stor inspiration og  aktive i kampen mod EUs energiunion ACER og ikke mindst norske medieres dårlige dækning af ACER-sagen.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater