Gaza Resolutionen

Solidaritetsnetværket for palæstinensiske fanger, Samidoun, er en af mange medunderskrivere i hele verden på Gaza Resolutionen, som vi her gengiver på kpnet, fra Boycot Israels oversættelse. Resolutionen slår fast at underskriverne forpligter sig til solidaritet og støtte til den palæstinensiske sag. Kampen mod zionistiske undertrykkelse af Palæstina er en kamp mod imperialismen.

Folkelige bevægelser, partier og fagforeninger over hele verden forpligter sig til at støtte befrielsen af Palæstina, og til at bryde alle bånd af medskyldighed med staten Israel

Vi, underskrivere af Gazaresolutionen:

(1) Vi sørger over de liv, der er blevet krævet i den fornyede cyklus af vold, brutalitet og ødelæggelse, der blev udløst af den igangværende besættelse af Palæstina;

(2) vi husker på, at det zionistiske projekt er af kolonial natur, bygget på stjålet jord og understøttet af systematisk udelukkelse, udnyttelse og udryddelse af det palæstinensiske folk;

(3) vi erkender zionismens funktion som et våben for den vestlige imperialisme og den israelske stat som et instrument til at undertrykke suverænitet og enhed i den arabiske verden – og fremme voldelig reaktion langt ud over den;

(4) vi husker på, at det zionistiske regime har demonstreret sin folkemorderiske natur både i hensigt og i virkning;

(5) vi forstår, at den fascistiske vold mod det palæstinensiske folk i dag varsler den vestlige imperialismes vold mod alle verdens arbejdere og undertrykte folk i morgen, fordi dette er den historiske tendens for kapitalisme i forfald;

(6) vi erkender, at det palæstinensiske folk står over for en national kamp, en klassekamp og en feministisk kamp; bekræfter, at den nationale kamp skal vindes, for at de andre kampe kan komme videre; vi afviser imperialisternes kvinderettighedsretorik der bruges til at sløre kolonialismens og imperialismens grundlæggende modsætninger og lede opmærksomheden væk fra den patriarkalske og seksuelle vold, der er iboende i dem;

(7) vi erkender, at den israelske stat som et kolonialt projekt og en imperialistisk forpost er i strid med historiens tendens til at gå frem mod befrielse, og at befrielsen af det palæstinensiske folk derfor ikke kun vil repræsentere et alvorligt slag for imperialismen overalt, men også et progressivt spring fremad for hele menneskeheden;

(8) vi afviser den falske sidestilling af kolonisator og koloniseret, erkende, at de undertryktes vold er et svar på den oprindelige tilstand af deres undertrykkelse, og værn om det palæstinensiske folks umistelige ret til at gøre modstand, som er nedfældet i FN-resolution 2625, som “legitimiteten af et folks kamp for uafhængighed, territorial integritet, national enhed og befrielse fra koloniherredømme, apartheid og fremmed besættelse med alle tilgængelige midler”;

(9) vi fordømmer den misinformation, der spredes af den israelske stat og fremmes af imperialistiske magter og deres allierede, hvilket umenneskeliggør det palæstinensiske folk, giver næring til folkemordskrigen mod dem og hvidvasker deres undertrykkeres forbrydelser;

(10) vi fordømmer tavsheden eller tvetydigheden af de ikke-statslige organisationer og bevægelser, der gør menneskerettighederne til våben så vores individuelle og kollektive rettigheder til bistand, beskyttelse, værdighed og solidaritet gøres til et arsenal rettet mod modstandere af den imperiale orden;

(11) vi støtter selvbestemmelse og suverænitet for frontlinjestater og regionale antisystemiske bevægelser, hvis demokratiske ambitioner begrænset både af israelsk militær aggression og amerikansk pres for at normalisere forholdet til den israelske stat;

(12) vi hører de presserende opfordringer til solidaritet fra det palæstinensiske folk, som på kort sigt kræver:

  • et øjeblikkeligt stop for folkedrabet,
  • øjeblikkelig levering af humanitær hjælp til Gaza og genoprettelse af vand, mad, brændstof og medicinske forsyninger til dets befolkning,
  • militær embargo mod den israelske stat,
  • undersøgelse af forbrydelser mod menneskeheden begået af repræsentanter for det israelske regime og deres medskyldige rundt om i verden,
  • fjernelse af palæstinensiske politiske partier fra det amerikanske finansministeriums OFAC-terrorsanktionsprogram,
  • løsladelse af alle politiske fanger, og
  • beslutsom politisk handling på alle niveauer for at fremme disse mål;

(13) vi erkender, at disse umiddelbare mål fortsat er utilstrækkelige, og forpligter sig til at støtte det palæstinensiske folks langsigtede bestræbelser ved at:

  • afvikle af mekanismerne for erhvervsliv, institutionelle og statslige medvirken til at opretholde den israelske apartheidstat og dens militærmaskine, bl.a. gennem strejker og direkte aktioner rettet mod producenter og leverandører af våben, digitale tjenester, informationstjenester og relaterede produkter;
  • opretholde sandheden og bekæmpe spredningen af løgne og misinformation fremført af det zionistiske regime og dets imperialistiske støtter, herunder ved at afsløre deres forbrydelser mod menneskeheden og fremme folkeoplysning om den lange kamp for Palæstinas nationale befrielse;
  • fremme den antiimperialistiske og antikoloniale kamp rundt om i verden, herunder ved at modarbejde vestlig militarisme på alle kontinenter;

(14) i erkendelse af vores fælles kampe for befrielse konvergerer i Palæstina, forpligte vi os til at reagere på disse opfordringer til solidaritet; accepterer at vores handlinger måles i forhold til alvoren af deres formål; og lover at lukke de medskyldiges veje til at opretholde den zionistiske undertrykkelse af det palæstinensiske folk militært, økonomisk, teknologisk og kulturelt.

28.10.2023

Oversat til dansk for Boykot Israel ved Minna Skafte Jensen, se alle underskrivere her: Solidaritetsnetværket for palæstinensiske fanger, Samidoun.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater