EU-topmøde: Ekstra 500 mia kr til Ukraine-krig, våbenindustri og grænsekontrol

På topmøde d. 26.-27. oktober starter EU diskussionen om at udvide sit 2021-2027-budget med omkring 500 mia. kr.. Kort fortalt har støtte til Ukraine-krigen og støtte til arbejdsgiverne under Covid-krisen sprængt budgettet. Og EU ønsker endnu mere af det samme: Flere penge til krigen i Ukraine, støtte til våbenindustri i EU og penge til at lukke EU’s grænser for flygtninge og immigranter. Det står stadigt mere klart hvad EU er: Opbakning til krigens kræfter, til monopolerne, til opbygning af fort Europa og EU som militær union. Det bliver kun værre. Danmark må ud af monopolernes EU!

Danske regeringer og Folketing plejer at slå sig op som ’sparefraktionen’ når der tales budget. Ikke at det ændrer noget ved de endelige beslutninger. Men denne gang lægger Mette Frederiksen på forhånd ud med at give sin fulde støtte til, at EU bevilger ekstra 127 mia. kr. til Ukraine.

Skiftende regeringer har haft den politik, at tage ’hensyn’ til den store EU-modstand og skepsis i befolkningen, når der skulle formuleres udlægninger af det der sker i EU og udtrykkes ‘danske’ særholdninger. Alt bliver nedtonet, og regeringen er sandelig ’kritisk’. Man vil ikke tirre den sovende løve. Det er dog kun ord, for når det kommer til praksis er danske regeringer helt fremme i skoene. F.eks. ifht at følge diktater om sociale nedskæringer, sparereformer osv. Og EU’s budgetter bliver vedtaget og gælder for Danmark, uanset hvad.

Nu står diskussionen mellem EU-landenes regeringer ikke mindst om hensynet til ikke at provokere og øge EU-modstanden. Den danske regering bakker op om udvidelse af EU’s budget, så der gives flere penge til Ukraine-krigen, men taler for at pengene til de andre udvidelser skal tages fra andre områder i det eksisterende budget. Sydeuropæiske regeringer påpeger, at det kan bringe EU i fare, hvis der tages penge på områder, der forringer forholdene for befolkningerne, de bakker op om EU-kommissionens udvidelse af budgettet på omkring 500 mia. kr. De nævner f.eks. at det vil være problematisk at tage penge fra EU’s forskningsmidler eller studenterudvekslingsprogrammet Erasmus – som jo ikke mindst bruges til at købe EU-goodwill hos den studerende ungdom.

Om det bliver indenfor EU’s nuværende kolossale budget på 9.000 mia. eller gennem endnu en udvidelse. Ét står fast: EU vil poste flere penge i krig, våbenindustri og monopolernes overlevelse.

Overfor dette står, som i alle de øvrige EU-lande tværtimod kravet om at tage fra monopolerne – ikke at forgylde dem. Vi kræver højere løn, social sikring, uddannelse og sundhed for alle. Alle de ting der netop nu falder fra hinanden i de europæiske samfund i hurtigt tempo. APK siger: Den eneste vej frem er kampens vej for vores egne forhold. Hvor vi går sammen og ikke lader os spille ud mod hinanden. Samfundets rigdomme skal bruges til at sikre den almindelige befolknings og arbejderklassens hverdag – ikke til at forgylde de rige og krigsindustrien. Udtalelse september 2023: Rammen for de kommunale nedskæringsbudgetter må sprænges

Diskussionen i EU starter med dette topmøde og de endelige beslutninger tages på et topmøde i december.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater