Højere løn, mere personale, bedre vilkår for SOSU-eleverne

”Det handler om os!”, sagde Sevgi ivrigt, da APK var ude at dele løbesedler ud til SOSU-eleverne på Københavns SOSU-skole.

Løbesedlen, som kan læses nedenfor, handlede nemlig om SOSU-elevernes situation og krav og SOSU-arbejdernes krav.

Sevgi er selv SOSU-hjælper. Og det vakte simpelt hen stor interesse og glæde, at vi skrev om det eleverne oplever. Vi fik mange gange tusind tak og nærmest alle tog imod.
Flere tog ekstra med op til deres klasse. Som en sagde – ja, der er meget der skal ændres.

Vi opfordrede ham til at skrive til APK, som det også stod i løbesedlen, hvis man har flere ideer til krav, der er vigtige og andre kommentarer. Han ville tage det op i klassen, og så ville de skrive.

Disse krav rejser APK i løbesedlen

  1. Eleven skal have afsat tid til vejledning, eleven skal ikke pålægges opgaver og tempo i fuldt omfang, der skal være mulighed for pauser og omtanke.
  2. Arbejdsvilkårene for alle ansatte SKAL forbedres. Ellers bliver det en katastrofal ond cirkel. Der er brændende brug for en øget bemanding, så hver ansat har færre borgere hun skal nå. Og så der dermed er mere tid til omsorgen for borgerne.
  3. Elevlønnen skal sættes op, eleverne yder en kæmpe arbejdsindsats.
  4. Lønnen for SOSUer SKAL sættes op! Minimum 5.000 kr.

Løbesedlen slutter med:

Spræng rammerne!

Kommunerne skal sprænge de snævre rammer, staten og EU pålægger dem, der skal bruges flere penge i ældreplejen.
I OK-forhandlingerne skal vi tvinge parterne til at sprænge rammerne, der skal mange flere penge på bordet end staten har udstukket.
Pengene findes!
Lønninger og personale skal prioriteres I STEDET for oprustning til krig.
SKRIV til os, har du andre forslag til krav, hvad ser du som problemer, har du en historie at fortælle fra skolen eller fra praktikpladsen, skriv til apk@apk2000.dk
APK, Arbejderpartiet Kommunisterne

Der var også andre ude ved andre SOSU-skoler med løbesedlen, bl.a. i Frederikssund.
Vi fik lov at tage dette billede, af et par elever, der sidder og læser løbesedlen inde i kantinen, hvor der var frokostpause.


Vi har nu snart været en del gange på denne skole, og det bliver heller ikke sidste gang.

SOSUarbejderne har brug for mange flere uddannede, mange flere kolleger og meget højere løn. Læs løbesedlen.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne