Familier kommer til at betale mere for strøm

Hos elnetselskabet N1 har man fået en idé: det skal koste mere at transportere strøm, når familierne kommer hjem fra skole og arbejde og tænder for lys og tilbereder mad. Fra det nye år vil N1 og flere andre elnetselskaber nemlig indføre såkaldte variable tariffer for transport af strøm gennem døgnet. Denne prisændring lægges oveni de eksisterende udsving i kWh-prisen, som bestemmes af el-markedets spekulation, som er indført af EU og gennem EU’s energiunion. Den enkelte forbruger kan ikke vide sig sikker på, hvad elregningen vil ende på, og det er de færreste, der kan tilpasse deres døgnrytme efter markedskræfterne.

Elnetselskabet N1, under Norlys-koncernen, introducerer en ny prismodel for strømtransport fra nytår kaldet tarifmodel 3.0. Koncernen forklarer, at den nye model skal motivere kunderne til at justere deres elforbrug gennem døgnet for at undgå store investeringer i elnettet. Modellen indebærer variable nettariffer hele året og forskellige tariffer baseret på tidspunkter i løbet af dagen.

For den enkelte familie kan det betyde op til en 800% forskel i tarifferne, og hvis man ikke omlægger sit forbrug til for eksempel kun at bruge komfuret om natten, kan det medføre højere elregninger. Dog kan der også opnås besparelser, hvis man tilpasser sit forbrug til de billigere tariftider. Selskabet håber, at den nye model vil spare dem for 250-300 millioner kr. på investeringer i elnettet. N1 forsikrer, at de ikke vil tjene ekstra på den nye model, da deres indtægter fra tariffer til forbrugerne er reguleret og skal svare til nødvendige investeringer og omkostninger. Det er dog ikke løfter man skal stole på, liberalisering af de sidste dele af energi infrastrukturen er på monopolernes ønskeliste.

At prisen for strømtransport kan variere, skaber en ny indtægtskilde for elnetselskaberne, mens prisen for den enkelte kWh allerede kan svinge gennem døgnet og året. Dette betyder, at der er to variabler, som familier og små erhvervsdrivende skal være opmærksomme på. Store industrikoncerner betaler kun en brøkdel sammenlignet med småforbrugerne, fordi de kan forhandle prisen ned og ikke betaler de samme afgifter.

Udsving i prisen rammer enkelte forbrugere og små virksomheder hårdt. Som lokalpolitikerne på Bornholm forklarede, skader det øens små virksomheder ikke at kunne regne med en fast lav elpris; i stedet må de betale prisen for svindel og spekulation andre steder i Norden eller Europa. Derfor foretrækker de at investere i selvforsyning, selvom de kæmper mod både regeringen og energimonopoler.

Gennem EU og energiunionen er el blevet omdannet til en profitgivende handelsvare underlagt spekulation og under kontrol af EU Agenturet ACER.
Se også EUs energiunion medfører høje el-priser

Det danske elnet er allerede dimensioneret efter peak-forbruget, og man kunne indføre en prisstruktur, hvor almindeligt forbrug er til en fast lav pris, mens ekstra forbrug koster mere for at fordele belastningen over døgnet, uden at almindelige forbrugere skal betale mere for strømtransport netop ved spisetid.

Det er nødvendigt at dele af elnettet bliver opgraderet fra kraftværkerne og ud til de enkelte kvarterer for at kunne håndtere både brugen af varmepumper om vinteren og opladning af elbiler, men nu bliver de nødvendige investeringer sat på pause, og i stedet beskattes de familier, der står og laver mad.

Strøm skal ikke være en profitgivende handelsvare, husholdningerne har brug for faste, lave priser på strøm!

Kilde:
Rammer 800.000 elkunder: Norlys-ejede N1 tager ny prismodel i brug fra årsskiftet

I Norge, hvor Stortinget i modstrid med grundloven, har tilsluttet landet til EU’s energiunion er der blevt ført en omfattende folkelig kamp for at trække strømmen ud af markedet og for sikring af lave elpriser til de almindelige husholdninger.

Læs artiklen

Norge: Statsmagten vandt over grundloven


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater