DANMARK UD AF EU – temaside for EU-modstand

I dette tema samler vi vigtige artikler fra EU-modstanden

ARTIKLER FRA KPNET OG UDTALELSER FRA APK OG CIPOML

Valg i Storbritannien: Kæmpe sejr for Brexit
Ved torsdagens valg i Storbritannien vandt Boris Johnsons Konservative absolut flertal i kampen om de 650 pladser i parlamentet. Spørgsmålet om Brexit blev det altoverskyggende valgtema, og der var ingen tvivl om ønsket om at komme ud af EU og få Brexit gennemført er en dagsorden der har kæmpe opbakning og har sat andre politiske spørgsmål til side.

EU-modstandens aktuelle opgaver og Folkebevægelsen mod EU
Folkebevægelsen mod EU har snart været på banen i 50 år, og holder fanen højt som en klar modstandsbevægelse, der vil have Danmark ud af EU. I årene der er gået, er det parlamentariske billede til gengæld flyttet til en omfavnelse af Unionen, alle partier i Folketinget vil bevare EU-medlemskabet. Folkebevægelsen er derfor så vigtig som nogensinde.
Af Lisbet Bonde og Franz Krejbjerg

Forsvarsforbehold med forbehold
Regeringen fortæller os nu helt åbenlyst, at de ikke respekterer forsvarsforbeholdet. De er klar over at de ikke kan få et ja til at få det afskaffet ved en folkeafstemning, og i en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet siger de nu direkte, at de “tager forsvarsforbeholdet med forbehold” og vil støtte den militære oprustning i Europa gennem både NATO og EU alt det de kan. En praksis de og den tidligere VLAK-regering i flere år har fulgt, men ført nu erklærer det så åbent.

PJECE FRA APK
Forord
Fortsat nej til monopolernes EU – Danmarks skal ud: Læs APKs pjece om EU på KPnet

Download pjecen her

 

UDTALELSER APK

Kampen for Ud af EU fortsætter
Valgresultatet blev en gyser for EU-modstanden. Folkebevægelsen mod EU mistede sit mandat i EU-parlamentet og blev halveret. Er det et udtryk for at EU-modstanden er blevet mindre? – Nej, det tror jeg så ikke, lyder det fra APKs forkvinde Dorte Grenaa.

Fortsat nej til monopolernes EU – Danmark skal ud!
Af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne


UDTALELSE FRA DE EUROPÆISKE PARTIER OG ORGANISATIONER I CIPOML

Situationen i Europa og vores opgaver – udtalelse fra CIPOML
Modstanden mod den arbejderfjendske politik og krigsforberedelserne vokser i hele Europa. Nye lag i befolkningen deltager i kampen mod konsekvenserne af nedskæringspolitikken, som De gule veste i Frankrig. Det skriver de marxistisk-leninistiske partier og organisationer i Europa i en resolution, som analyserer den aktuelle situation på vores kontinent.

Nej til EU – de europæiske monopolers union

ARTIKLER

EU-monopolernes Union sætter kursen mod EU staten
Kursen er lagt uanset hvilke galionsfigurer der sættes i spidsen for monopolernes EU. Uanset hvem der i sidste ende bliver udpeget som EU’s nye øverste embedsfolk, så er den politiske kurs for de kommende fem år udstukket. Al palaveren er dybest set blot skindemokratisk teater, der skal bruges til at dække over det der virkelig foregår.
På topmødet blev man enige om dokumentet ”New Strategic Agenda 2019-2024”, der ridser nogle overordnede politiske retninger op for EU’s udvikling til en stat med fælles politik og udbygning med militær, klar til nye imperialistiske “udfordringer”.

Grøn bølge ændrer ikke monopolernes EU
Skulle man tro den netop overståede valgkamp til EU-parlamentet er alle partiers mål et socialt og grønt Europa – og EU et sandt forbillede for hele verden. Borte var EUs erklærede mål om at blive en centraliseret stormagt med egen hær, en union for billig arbejdskraft, minimal velfærd og minimale klimamål. Situationen har været manipuleret fra ende til anden, og en særlig rolle har Enhedslisten haft i at gøre EU spiselig og få fjernet den danske EU-modstand fra EU-parlamentet.

Oktober Radio: Stem på Folkebevægelsen mod EU
I første del af ugens podcast taler vi om nogle af de argumenter som EU begejstrede politikere har gentaget igen og igen i denne valgkamp.

APK anbefaler: Stem på Folkebevægelsen mod EU – Styrk EU-modstanden!
D. 26. maj står vi overfor et vigtigt valg: Skal EU-modstanden fortsat være repræsenteret i EU-parlamentet? Hvad betyder det for fremtiden, at kampen for at frigøre Danmark fra EU’s spændetrøje af arbejdsgiverpolitik bliver repræsenteret her? KPnet har spurgt Lave Broch, kandidat for Folkebevægelsen mod EU, hvorfor styrkelsen af EU-modstanden er så vigtig, og hvorfor den må samle langt bredere end et enkelt parti, hvis målet om et Danmark udenfor EU skal nås.

Erik Bach, lokofører og kandidat for Folkebevægelsen mod EU: Problemerne i DSB stammer fra EU’s tvangsliberalisering af jernbanen
”De kommer med EUs jernbanepakke i ryggen – post, vand, el, jernbanen, alt skal liberaliseres, det ligger i EU”. Erik Bach, lokofører talte ved fanemarchen for DSB-arbejdernes kamp for fair forhold.

Alternativets grønne EU er et illusionsnummer – og Elbæk peger på en SV-regering
Alternativets grønne projekt falder til jorden. Ikke mindst på baggrund af deres rent parlamentariske fokus, og de illusioner de bygger op om mulighederne i EU. Desuden peger partiet nu på en SV-regering som ‘den bedste realistiske mulighed’. Med sikkerhed for at alt bliver ved det gamle.

EU lader arbejderklassen betale
Folkebevægelsens kandidat til EU-parlamentet, Susanna Dyre-Greensite gav i sin tale 1. Maj på Den Røde Plads en række gode argumenter for hvorfor EU ikke er løsningen, men problemet vi skal ud af.

Tag kontrollen med arbejdstiden tilbage! Fælles kamp mod kapitalismen og mod EUs indblanding!
Af Thomas Boldt, lokofører
1. maj-tale på Den Røde Plads i Fælledparken

Tag magten tilbage – Danmark skal ud af EU!
Tale af Carsten Rasmussen, Folkebevægelsen mod EU
på Rød 1. maj 2019 i Munkemose

Enhedslistens valgoplæg om klimapolitik i EU: Én stor illusion
”En ny politik for et grønt Europa” hedder det nye fælles europæiske valgprogram fra partier i Europæisk Venstre, bl.a. Enhedslisten. Desværre er der intet nyt i det. I programmet bygger Enhedslisten kæmpe illusioner op om hvad de kan ændre, hvis de får vores stemme og en taburet i EU-parlamentet.

Det nationale spørgsmål
Det nationale spørgsmål har stor betydning også i et imperialistisk land som Danmark og i den aktuelle klassekamp. Modstandskampen var en national kamp mod den fascistiske besættelse. I dag handler national selvbestemmelse om kampen for at blive fri af EU’s og NATOs overnationale dominans.
Af Lisbet Bonde

Skrot budgetloven – og UD af EU!
Budgetloven er den danske udmøntning af EUs finanspagt, og gennem budgetloven lægger EU en spændetrøje ned over kommunernes og regionernes økonomi. Danske politikere har frivilligt tilmeldt os, selvom vi som et land udenfor Euroen ikke havde behøvet at være med. Budgetloven bør skrottes, og vi bør ud af den før den bliver dikteret som et krav for alle EU-lande. Men selv uden budgetloven vil EU stadig stille krav om nedskæringer og reformer. En række eksempler nævnes i artiklen. Derfor er det nødvendigt også at slås for en fuldstændig udmeldelse af EU.
Artiklen blev oprindeligt udgivet 23. februar 2018

Danmark skal ud af EU!
Hvorfor er det så vigtigt at komme ud af EU?
EU sikrer at der bliver ført arbejdsgiverpolitik i Danmark. Politikken bliver ikke sat til diskussion, men dikteret. Nedskæringsreformer – højere pensionsalder, udhulede dagpenge, lavt loft over velfærd, social dumping.
Af Lisbet Bonde, APK, aktiv i Folkebevægelsen mod EU

Brexit udskydes med 14 dage
Den kommende uge frem til den 29. marts, skulle have været en velordnet britisk afsked med EU, men i sidste uge stemte Underhuset aftalen med EU ned for anden gang, og forhandlingerne ser nu ud til at fortsætte helt frem til den sidste time. EU-tilhængerne er desperate og alt kan endnu ske.

Enhedslisten bekender kulør som EU-tilhængere – Danmark skal ikke have en folkeafstemning
Enhedslisten springer nu ud som partiet, der vil ændre EU indefra. De opgiver også formelt kravet Danmark ud af EU, efter at have bedraget sig til valgteknisk samarbejde med Folkebevægelsen mod EU.

Macron: EU skal udvikle sig til en Union – ellers vil det forsvinde som en parentes i historien
Frankrigs præsident Macron går igen i brechen for EU’s hurtige udvikling til en stærk imperialistisk stormagt, mens han samtidigt står hårdt presset af sin egen befolkning, der i stort tal siger Nej til hans nyliberale, brutale og arbejderfjendske politik. En politik som EU er instrument for i alle medlemslande, og som gør det så påkrævet at samle sig om kravet Ud af EU

EU er en plage for Jordens folkeslag – gå med modstanden for en fælles fremtid
Nedenstående er en replik til en appel fra europæiske forfattere bragt i Politiken den 26. januar under overskriften ”Det europæiske hus brænder”. Den danske medunderskriver er Jens Christian Grøndahl.
Af Franz Krejbjerg, APK og aktiv i Folkebevægelsen mod EU

En foreløbig sejr for nej-siden i Storbritannien
Theresa May og EU led et forsmædeligt nederlag i denne uge, da deres aftale blev stemt ned. Det er en kærkommen lille sejr for nej-siden, men der er lang vej endnu til at Storbritannien er sikkert ude af EU.

Efterlønsslagtning ved at være komplet – fra i år modregnes optjent pension for nye efterlønsmodtagere
Fra 1. januar i år slår endnu en af de planlagte forringelser af efterlønnen igennem. Årgang 1956, der kan komme på efterløn fra i år, får modregnet deres pensionsopsparing – fuldt og helt og uanset hvornår de går på efterløn. Endnu en udhuling blandt de mange, der bid for bid reelt har aflivet efterlønsordningen – dikteret fra EU og i samdrægtighed mellem alle regeringsførende partier. Kun 50.000 personer er nu på efterløn, og under hver femte a-kassemedlem betaler ind til efterlønnen.

EU topmøde fornægter virkeligheden og presser på for mere union
De seneste uger har debatten om Brexit taget nye hysteriske højder. En artikel på Danmarks Radio gik så langt, at den nærmest skrev at der ville komme mangel på fødevarer i England, ud over at det ville koste ufattelige summer og sende landet mod afgrunden og bankerotten.

Godsbanetrafik og EU katastrofer
Oktober Radio podcast den 26. januar 2019

EU har store militære ambitioner: Folkebevægelsen mod EU advarer
Folkebevægelsen mod EU har produceret en ny oplysningsvideo om EU-militæret med det tidligere EU-parlamentariker Sven Skovmand. Det er et felt hvor udviklingen går virkelig hurtigt, og hvor visionerne om en ”ægte EU-hær” hos Tyskland og Frankrig kan få vidtrækkende negative konsekvenser for verden.
Fra Folkebevægelsen mod EU’s hjemmeside
Af Franz Krejbjerg

Brexit-aftale er et råddent kompromis
Det fremstilles som positivt at det lykkedes at få lavet et udkast til en aftale, mellem EU og Storbritannien, men aftalen er midlertidig, og giver alt for meget til EU og tager alt for stort hensyn til Londons finanskapital. EU lover intet, og når man ikke frem til resultater i den kommende periode sætter EU betingelserne.

EU kræver privatiseringen og udlicitering af DSB: Jernbanepakke 4 køres snart gennem Folketinget
I den kommende uge er det sidste frist for at afgive høringssvar på bekendtgørelser med vidtrækkende konsekvenser for de danske statsbaner. Det er den fjerde del af EU’s masterplan for liberalisering af hele jernbanetrafikken der er på vej gennem de nationale parlamenter. En liberalisering der betyder, at kun rentabel trafik gennemføres, at yderområderne bliver overladt til nedbarberet offentlig transport og privatbilisme og at sikkerhed og vedligeholdelse vil blive styret af økonomiske interesser.

“EU-modstanden er så stor som nogensinde” – Samtale med Hans Hansen fra Folkebevægelsen mod EU, Esbjerg komiteen
Folkebevægelsen mod EU afholdt landsmøde i Ålborg 27. – 28. oktober 2018.
På mødet blev valgt kandidater til Liste N, og vedtaget en årsplan. KPnetTV benyttede her lejligheden til at interviewe Hans Hansen, medlem af Folkebevægelsens landsledelse og aktiv i lokalkomiteen i Esbjerg. Hans Hansen fortæller bl.a. om, hvordan han ser de lokale aktiviteter som helt afgørende for at samle og udvikle EU-modstanden.

Hvordan styrker vi EU-modstanden – Hvordan genvinder Folkebevægelsen mandater til EU-parlamentet
Af Arbejderpartiet Kommunisterne APK, kollektivt medlem af Folkebevægelsen mod EU

NATO og EU har brug for Danmark i sin krigsoprustning
Artiklen er skrevet med udgangspunkt i Arbejderpartiet Kommunisternes forkvinde Dorte Grenaas tale på Nordiske Fredssamtaler i Degerfors, Sverige, maj 2018. Hun talte her på vegne af initiativet Stop Terrorkrigen – ud af NATO

EU militariserer infrastrukturen
Hele Europa bliver i dag integreret til krigsførelse gennem et tæt samarbejde mellem EU og NATO. Infrastrukturen fra jernbanenet, veje, tunneler til energinet og kommunikation tilpasses til krig. EU har sat målet om en militær union i 2025.
Af Jan Steinholt, Revolusjon, Norge

Alle finanslove siden 2010: Konsekvent og EU-dikteret nedskæring af velfærd
Den ene nedskæringsfinanslov har fulgt den anden siden 2010 under både blå og ‘rød blok’. Og d. 20. december vedtages endnu en. Regeringen lægger røgslør ud over de faktiske forringelser og dikterer større ‘effektivitet’ og mere arbejde af de offentligt ansatte. Bag de villige politiske marionetdukker styrer EU benhårdt for at sikre kapitalens interesser og lade den brede befolkning betale.

Landsmøde 2018: Folkebevægelsen mod EU ruster sig til valgkamp og til kampagne for Danmark ud af EU
På Folkebevægelsens landsmøde i weekenden 27.-28. oktober var der mange ting på programmet. I centrum stod de konkrete planer for Folkebevægelsen arbejde for at komme ud af EU, og her som et væsentligt spørgsmål: Hvordan genvinder EU-modstanden sit mandat ved EU-parlamentsvalget i foråret 2019. APK deltog både som aktive i Folkebevægelsens komitéer og som kollektivt medlem af Folkebevægelsen mod EU.

Præsident Juncker: Al magt til EU – Oktober Radio Aarhus
Udsendelsen 15. september 2018

Danmark – EU-duksen med de mest effektive nedskæringsreformer
Danmark vil i de kommende år sætte nye rekorder. Intet andet land vil have så høj en pensionsalder eller have så mange mennesker på arbejdsmarkedet. Herunder syge og nedslidte. EU’s påbud og anbefalinger er fulgt til højeste arbejdsgiverkarakter.

Danmark går med i ny europæisk militær angrebsalliance – Forsvarsundtagelsen i EU er sat ud af kraft
Krigsminister Claus Hjort Frederiksen har d. 25. juni meddelt, at Danmark fra dags dato er tilsluttet en ny militæralliance tæt knyttet til EU, kaldet det Europæiske Interventions Initiativ (EI2). 10 villige og angrebsparate lande i Europa, inklusive Storbritannien danner EI2, og hermed omgår regeringen svinagtigt den danske forsvarsundtagelse. Danmark er fra dags dato tilsluttet en ny og aggressiv militæralliance ganske uden forudgående debat eller folkelig opbakning.

EU topmøde fornægter virkeligheden og presser på for mere union
De seneste uger har debatten om Brexit taget nye hysteriske højder. En artikel på Danmarks Radio gik så langt, at den nærmest skrev at der ville komme mangel på fødevarer i England, ud over at det ville koste ufattelige summer og sende landet mod afgrunden og bankerotten.

Baltic Pipe gasledning: En vigtig brik i EUs og NATOs militarisering af Europa
Med beslutningen om at bygge gasledningen Baltic Pipe afsætter Danmark 6,3 milliarder til at sikre militær infrastruktur i EU. Ledningen vil være et led i en både økonomisk og militær rivalisering fra EU og NATOs side mod Rusland.

Euroen, EU’s overnationale møntfod fylder 20 år – Oktober Radio Aarhus
Podcast fra Oktober Radio

Kampen mod krigsfaren – NATOs og EUs militarisering
”Krig er forsættelsen af politikken med voldelige midler”. Et berømt citat, en dyb sandhed og en måde at forstå årsagerne til krig på. Lige siden Marx og Engels har marxist-leninister brugt dette udgangspunkt til at forstå de bagved liggende årsager til de konkrete krige og den øgede militarisering.
Indlæg af APK på Novemberkonferencen 10.11.18

25 år med EUs indre marked – Social dumping og løntryk sat i system
I 1993 trådte EUs indre marked i kraft. Og dermed var endnu en grundsten i unionsopbygningen kommet på plads. Løntrykkeri og social dumping er ikke en ‘fejl’ i EU-systemet, der kan revideres gennem en social protokol, men hele idéen – og EU’s pres på lønningerne er en dominerende faktor i overenskomstkampen.

OK-kamp mod EU’s plan: Udradering af en offentlig sektor og afskaffelse af de kollektive overenskomster
Lærernes OK-forhandling i 2013 blev sat til side med et planlagt regeringsdiktat, og også ved OK18 står det mere og mere klart, at statens forhandlere, der styrer showet, ikke har planer om at give noget som helst – kun tage, og reelt ikke forhandle. Bag dem står EU med en magtfuld plan for en stadig billigere offentlig sektor og en trynet arbejderklasse. OK-kamp er også en kamp mod EU.

Nej tak til EU-militær: Oplæg ved Lave K. Broch i Folkebevægelsen mod EU – Oktober Radio Århus
Dagens radioudsendelse er et oplæg om EU-militær
Af Lave K. Broch i Folkebevægelsen mod EU i Århus fra den 22. februar 2018.

For en folkeafstemning om dansk EU-medlemskab i 2019! Fuld fart på EU-modstanden!
Partierne begynder at udpege deres kandidater til EU-parlamentsvalget om halvandet år, i maj 2019. Folkebevægelssen mod EU’s Rina Ronja Kari har meddelt, at hun er parat til en periode mere. Nikolaj Willumsen stilles op for Enhedslisten, der har forladt Folkebevægelsen og opstiller selvstændigt. Søren Gade bliver spidskandidat for Venstre. Men Folkebevægelsen vil ikke bare have en person ind i EU-parlamentet. Den vil helt ud.
Af Kommunistisk Politik