Hvordan styrker vi EU-modstanden – Hvordan genvinder Folkebevægelsen mandater til EU-parlamentet

Af Arbejderpartiet Kommunisterne APK, kollektivt medlem af Folkebevægelsen mod EU


En af de store opgaver Folkebevægelsen mod EU står overfor og som skal diskuteres på week-endens landsmøde er, hvordan Folkebevægelsen kan genvinde sit mandat i EU-parlamentet.

Folkebevægelsen er den eneste modstander af EU, der opstiller til det kommende EU-parlamentsvalg i maj 2019 på et grundlag om at Danmark skal ud af EU. Dette mål må fremstå lynende klart i alle sider af Folkebevægelsens valgkampagne. At dette mål og krav vil være i det store flertals interesse må stå lige så klart.

For det er en kendsgerning:

– At EU dikterer dansk politik og sætter den nationale selvstændighed ud af kraft.

– At EU kræver og dikterer nedskæringer på alle sociale områder, på alt hvad der hedder offentlig og fælles velfærd. At EU har taget retten til at godkende eller forkaste Danmarks budgetter for stat, regioner og kommuner.

– At EU tager hurtige skridt i retning af at blive en militær stormagt med fælles hær og våbenindustri og sammen med NATO inddrager Danmark i kravet om oprustning og en ekstrem militarisering– trods vores forsvarsundtagelse. At Fort Europa bevæbner sine ydre grænser til tænderne.

– At EU dikterer afskaffelse af arbejderrettigheder og sætter løntrykkeri i system

– At EU sætter en lav og helt utilstrækkelig fællesnævner ifht klimakrisen

– -At EU på alle felter nærmer sig en udbygget unionsstat – økonomisk, politisk og militært

Der er en lille overklasse der høster på EUs politik. Et Danmark ude af EU er derfor en flertalskamp og en flertalsbevægelse.

Denne gang har Enhedslisten valgt at opstille for sig selv uden om den brede EU-modstand på et grundlag, der begrænser sig til at være EU-kritisk. Folkebevægelsen har før klaret splittelser som f.eks. Junibevægelsen og vil også kunne klare sig denne gang. Det er klart at Enhedslistens opstilling svækker EU-modstanden og Folkebevægelsens muligheder for at beholde sit mandat i EU-parlamentet. Men det må overvindes.

Så hvad kan Folkebevægelsen gøre?

Folkebevægelsen må tro på sin egen styrke som en stor folkelig bevægelse, der forbinder sig konkret med den brede EU-modstand. Det betyder mere fokus tilbage til komiteerne, medlemmerne og deres aktiviteter frem for det noget ensidige fokus på arbejdet og kontoret i Bruxelles.

Det er her i Danmark – i hver en by, arbejdsplads og uddannelsessted – kampen om at komme ud af EU og styrke EU-modstanden står hver eneste dag. Det er her Folkebevægelsen kan og skal mobilisere stemmer til at repræsentere EU-modstanden i EU-parlamentet.

Hvordan kan det lade sig gøre?

Ved at forbinde Folkebevægelsen og kravet om ”Danmark ud af EU” med hele den kæmpende bevægelse, der vender sig mod konsekvenserne af EUs politik. Ved at forbinde sig med alle de der slås mod følgerne af EUs klassepolitik. Med den brede kamp for velfærd og fred, mod oprustning og militarisering.

Med den sociale modstandsbevægelse, der slås mod EU-reformerne for sikring af kontanthjælpsmodtagere og syges rettigheder. Med antikrigs-bevægelsen der sætter fokus på EUs omfattende militarisering og oprustning. Med de arbejdende og arbejdsløses kamp for løn- og arbejdsforhold og sikring under arbejdsløshed. Med pensionisternes ret til en folkepension for alle, der er til at leve af og lavere pensionsalder. Med klimabevægelsen, der rejser krav der går ud over EUs illusioner om kvotesalg og skrivebordsløsninger. For ungdommens mulighed for i fremtiden at leve i et land med retten til at bestemme sin egen politiske retning.

Folkebevægelsen skal gøres synlig alle disse steder. Og ikke mindst forbinde sig med og bruge de konkrete problemer som befolkningen, arbejderklassen, kvinderne, ungdommen står i hver dag i alt det materiale Folkebevægelsen kommer ud med. Det er her Folkebevægelsen store opbakning ligger. EU-kampen er ikke en isoleret venstrefløjs- eller nationalistisk DF kamp for stemmer til egne partier.

Kampen for at få Danmark ud af EU er en flertalskamp, og argumenterne for de konkrete følger af medlemskabet af EU må bringes ud vidt og bredt. Folkebevægelsen må bygge og styrke alliancer med hele den kæmpende bevægelse, hvis målet Ud af EU skal nås – og hvis et eller flere mandater til det kommende EU-parlamentsvalg skal sikres og EU-modstanden og Folkebevægelsen styrkes.

 


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK


Udgives af 
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 25. oktober 2018

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater