Danmark skal ud af EU!

Danmark har gjort det så mange gange: Sagt nej til EU. Et stort flertal af danskere er skeptiske overfor EU’s magt og skeptiske overfor EU’s diktatoriske og arrogante bestemmetrang – overfor EU’s asociale politik. Danmarks fremtid ligger ikke i EU. Vi skal ud, om det bliver om to år eller ti år, så hurtigt som muligt – for udviklingen i EU går hele tiden i den helt gale retning.
Til EU-parlamentsvalget d. 26. maj er Folkebevægelsen mod EU, liste N de eneste man som EU-modstander kan give sin stemme.

Af Lisbet Bonde, APK, aktiv i Folkebevægelsen mod EU


Medierne i EU fremmaner et billede af, at det er umuligt at komme ud – Brexit bruges til at true om kaos og økonomisk fallit, hvis man forlader EU.

Hele denne scene bør få os til at rase mod EU. Hvad er det for en slags demokrati og samarbejde som EU-magthaverne altid taler så smukt om, når man behandler et land, der vil forlade EU med uhyrlige straffemetoder. EU har på intet tidspunkt seriøst forhandlet og søgt at løse problemerne ved skilsmissen. EU har stillet uhyrlige økonomiske krav og har været total afvisende overfor engelske forslag og krav. Brexit er blevet mødt med et EU-diktat. Hvad er det for en “dejlig” samarbejdspartner, der behandler sine medlemmer på den måde. Det siger ALT om EU og EU’s magtarrogance.

Kravet om at komme ud af EU og om at få en folkeafstemning om dette er topaktuelt.

Vi skal ud fordi EU kommer tættere og tættere på at være en egentlig en stat, EU-staten, en økonomisk og militær magt. Det betyder endegyldigt farvel til dansk selvbestemmelse.

Vi skal ud af EU, fordi EU betyder en voldsom forværring af befolkningernes levevilkår.

EU kommer hvert år med påbud om, hvilke tiltag landene skal gennemføre for at overholde budgetreglerne i Stabilitets- og vækstpagten. Reformerne af efterløn, fleksjob og førtidspension og dagpenge er alle indført på direkte foranledning af EU.

Flere økonomer kritiserer, at EU’s økonomiske politik fører til nedskæringer. Blandt andet siger den nobelprisvindende økonom Paul Krugman, at Finanspagten “Reelt binder landene til en økonomisk nedskæringspolitik som det eneste svar på krisen”

Tidligere økonomisk vismand Christen Sørensen er også en meget skarp kritiker af EU’s politik og krav om nedskæringer.

EU’s finanspagt, som er en yderligere opstramning af Stabilitets- og Vækstpagten, forbyder staterne at gennemføre investeringer, som kan forbedre velfærd og kan skabe arbejdspladser udover bestemte snævre rammer.

I Danmark er finanspagten implementeret gennem den såkaldte Budgetlov.

EU’s budgetkrav er den direkte årsag til, at kommunerne ikke må bruge af penge, de har liggende i kommunekassen, til at øge social velfærd, normeringer osv. eller bygge nye skoler og plejehjem.

Hvis kommunerne overskrider budgetloftet får de bøder.

Det er også EU, der har lavet stramme regler for at udlicitere opgaver, som betyder forringelser både for borgere og for ansatte og som betyder privatisering af offentlige opgaver.

Alt dette er til stor skade for arbejderklassen og befolkningen. Det samme er det løntrykkeri og undergravning af faglige rettigheder, som er resultatet af EU’s arbejdsgiverpolitik.

Vi skal ud af EU fordi EU er de riges klub og fordi EU er super udemokratisk. EU har lige fra sin start haft til hensigt at sikre de bedste betingelser for storkoncernerne, dels på det indre marked – dels på verdensmarkedet. EU’s love og forordninger bliver til i arbejdsgrupper, hvor der ofte er flere lobbyister end der er politikere og embedsmænd. Politikerne optræder tit selv som lobbyister. Så storindustrien og de store erhverv har en direkte påvirkning og pression inde i EU-systemet. Det fører til arbejdsgiver-lovgivning, og det har intet med demokrati at gøre. Hele systemet er bygget hierarkisk op med Kommissionen som den eneste der kan stille lovforslag.

Danske regeringer taler ofte om nærdemokrati om at værne om den danske værdi: demokrati.

EU er det diametralt modsatte.

EU dikterer over 80 % af dansk lovgivning.

Man kan også vende argumentationen om og spørge: Hvad har EU gjort mod skattely og skatteunddragelse? Hvad har EU gjort for at nedbringe CO2-udledningen? Bilindustri, krigsindustri, kemisk industri, medicinalindustri, fødevareindustri sørger for at reguleringer ikke “går for vidt”.

Vi skal ud af EU, fordi EU er en chauvinistisk imperialistmagt. EU’s politik er til stor skade for de fattige lande i det globale syd. Specielt inden for landbrugspolitik og fiskeripolitik har EU store negative konsekvenser for mange mennesker.

EU’s landbrugsstøtte er dybt skadelig for bl.a. en række befolkninger i Afrika da den betyder, at europæiske landmænd kan dumpe varer på markeder i udviklingslandene til priser, der er så lave, at de udkonkurrerer fattige bønder og ødelægger den lokale landbrugsproduktion. EU har en direkte indflydelse på, at så mange tvinges til at flygte fra Afrika.

EU bliver altid fremhævet som et værn for fred og for miljø. Det er direkte forkert.

Vi skal ud af EU fordi EU opbygger et EU-militær. Det har været længe undervejs, men har taget nogle store skridt mod fuldførelse på et møde i november 2017. Her sagde Federica Mogherini, EU’s udenrigschef:

“Efter mere end tres år bliver EU’s grundlæggeres drøm endelig til virkelighed. I dag har vi alle de byggesten vi skal bruge til at bygge en sikkerheds- og forsvarsunion.”
EU har brug for et militær for at opfylde sine stormagtsambitioner.

D. 26. maj er der valg til EU-parlamentet.

Folkebevægelsen mod EU, som har været repræsenteret i parlamentet siden dets oprettelse, og hvis erklærede politik er at komme ud af EU, er det eneste sted man kan sætte sit kryds, hvis man er EU-modstander.

Enhedslisten har længe været meget ulden omkring perspektivet for Danmark i EU. De har nu sagt, at de ikke vil rejse krav om en folkeafstemning og udmeldelse af EU. De vil arbejde for at reformere EU.

EU’s forfatning dikterer den økonomiske politik, som umuliggør sociale forbedringer. Det er ikke en mulighed for en ny regering eller et nyt EU-parlament at ændre den økonomiske politik. Erhvervslobbyismen og hele EU’s indretning og formål, dets udemokratiske opbygning levner ingen sprækker for at reformere EU. Det er en helt utroværdig illusion, når Enhedslisten og Alternativet siger de vil forbedre EU. Ingen af deres venstreorienterede eller grønne samarbejdspartnere har formået at stoppe strømmen af anti-folkelige vedtagelser.

EU-modstandere får ikke en stemme gennem Enhedslisten.

Stem på liste N den 26. maj.

Mere viden og flere argumenter mod EU findes her på KPnet.dk, se bl.a. temasiden Danmark Ud af EU.

Folkebevægelsen har også gode artikler og vigtige kildehenvisninger.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater