Landsmøde 2018: Folkebevægelsen mod EU ruster sig til valgkamp og til kampagne for Danmark ud af EU

På Folkebevægelsens landsmøde i weekenden 27.-28. oktober var der mange ting på programmet. I centrum stod de konkrete planer for Folkebevægelsen arbejde for at komme ud af EU, og her som et væsentligt spørgsmål: Hvordan genvinder EU-modstanden sit mandat ved EU-parlamentsvalget i foråret 2019. APK deltog både som aktive i Folkebevægelsens komitéer og som kollektivt medlem af Folkebevægelsen mod EU.

Landsmødet i Aalborg samlede mere end 200 delegerede og gæster fra hele landet

Folkebevægelsen er den eneste organisation, der stiller op til det kommende EU-parlamentsvalg på en klar modstanderlinje og på et grundlag der sætter sig målet, at Danmark skal melde sig ud af EU. Dette sker i en situation, hvor Enhedslisten har valgt ikke længere at bakke op om den brede EU-modstand, men at stille op til valget som parti. Enhedslisten stiller her op på et fælles-europæisk grundlag, hvor de deltagende partier arbejder indenfor EU-parlamentets og EUs rammer.

Spørgsmålet om det valgtekniske samarbejde kom til at præge landsmødets start. På sidste års landsmøde blev et valgteknisk samarbejde mellem Folkebevægelsen og Enhedslisten hastet igennem før hverken Folkebevægelsen eller Enhedslisten havde vedtaget et opstillingsgrundlag. En af Folkebevægelsens lokalkomiteer havde i år stillet forslag om en ny diskussion og afstemning om dette valgsamarbejde, der rummer mange negative sider. Bl.a vil Folkebevægelsens vælgere risikere at lægge stemmer til et parti, der ikke er klar EU-modstander, og andre vil afholde sig fra at stemme på Folkebevægelsen fordi det knyttes tæt til et bestemt parti.

Landsledelsen havde imidlertid valgt at rykke forslaget op under procedurespørgsmål. Det kom ikke til debat, men blev forelagt og derefter til afstemning. APK støttede klart dette forslag, men det blev forkastet.

Ud af EU-kravet styrkes

Under behandlingen af de tre vigtige dokumenter, opstillingsgrundlaget, årsplanen og den politiske ramme for arbejdet i i EU-parlamentet lørdag eftermiddag var det en gennemgående linje i debatten, at Ud af EU-kravet skulle have en fremtrædende plads i materialerne, at det kom op i overskrifterne og ikke blev gemt nede i teksterne.

Men det blev også fremhævet i debatten, at det var vigtigt at få argumenterne for, hvorfor vi skal ud af EU, med i materialerne: At EU sætter vores nationale selvstændighed ud af kraft, at EU dikterer nedskæringer på alle sociale områder, at EU har taget retten til at godkende eller forkaste Danmarks budgetter, at EU er i fuld gang med at ruste sig til en militær stormagt med fælles hær og våbenindustri, at EU ikke er nogen garant mod social dumping, tværtimod og, at EU sætter alt for lave grænser for miljø og klimapolitikken.

En livlig og engageret debat mundede ud i en række ændringsforslag til dokumenterne, som blev behandlet søndag, og hvor mange gode og vigtige forslag blev vedtaget. Her kan nævnes et forslag om, at kravet om Danmark ud af EU kom med i valggrundlagets overskrift, så det kommer til at lyde: Tag magten tilbage – Danmark ud af EU, og ikke blot: Tag magten tilbage. Men også spørgsmålet om EU’s bankunion, som den danske regering gerne vil tilslutte sig og, som fuldstændigt vil fratage Danmark retten til en selvstændig økonomisk politik kom med i årsplanen med kravet om en folkeafstemning om Bankunionen.

John Jeppesen, delegeret for Fyns komiteerne og medlem af APK

Landsmødet diskuterede også, hvordan Folkebevægelsen med de få økonomiske ressourcer, man nu engang har, kan komme ud og få fat i folk og forbinde sig med den store, brede EU-modstand, der i befolkningen. At det er vigtigt, at komiteerne og medlemmerne bliver aktive og kommer ud og blander sig i samfundsdebatten og forbinder sig med de daglige kampe og problemer, hvor EU står bag den faktiske politik –  i byerne, på landet, på arbejdspladserne og uddannelsesstederne. En nødvendighed hvis Folkebevægelsen skal kunne mobilisere stemmer nok til at genvinde sit mandat i EU-parlamentet og hvis der skal samles en tilstrækkelig stor opbakning bag kravet om en udmeldelse. Valgmaterialerne skal afspejle hvorfor vi skal ud af EU, og at det er Folkebevægelsen man skal stemme på, hvis man er modstander af EUs politik og diktater.

Opstillede kandidater til EU-parlamentsvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

Rina Ronja Kari og Lave Knud Broch blev genvalgt som spidskandidater for Folkebevægelsen mod EU, og på den øvrige kandidat-liste blev opstillet og valgt mange gode repræsentanter for den brede EU-modstand. Se hele listen her

Efter landsmødet står Folkebevægelsen godt rustet til den kommende valgkamp og til en omfattende Ud af EU-kampagne.

JJ – Odense.

Læs også
Hvordan styrker vi EU-modstanden – Hvordan genvinder Folkebevægelsen mandater til EU-parlamentet
KPnet 25. oktober 2018

Se video

“EU-modstanden er så stor som nogensinde” – Samtale med Hans Hansen fra Folkebevægelsen mod EU, Esbjerg komiteen

Dokumenter fra landsmødet. Valggrundlaget er endnu ikke offentliggjort.

Folkebevægelsens årsplan for 2019: Tag magten tilbage fra EU

Folkebevægelsen har valgt sine kandidater til EU-parlamentsvalget i 2019

Se mere hos Folkebevægelsen mod EU

 

 


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK


Udgives af 
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 1. november 2018

 

 

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater