Enhedslisten bekender kulør som EU-tilhængere – Danmark skal ikke have en folkeafstemning

Enhedslisten springer nu ud som partiet, der vil ændre EU indefra. De opgiver også formelt kravet Danmark ud af EU, efter at have bedraget sig til valgteknisk samarbejde med Folkebevægelsen mod EU.


“Vi stiller ikke op med et krav om en folkeafstemning. Vi stiller i stedet op for at ændre EU indefra,” erklærer Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper. Så er det sagt – endelig toner man rent flag, efter længe at have spillet et dobbeltspil i forhold til både egne medlemmer og befolkningen som helhed. På denne baggrund har man bl.a. kuppet sig til et teknisk valgforbund med EU-modstanden i Folkebevægelsen mod EU.

Trods spilfægterier der antyder, at det kun er indtil situationen i Storbritanniens Brexit er afklaret, at man ikke stiller kravet om en dansk folkeafstemning, står det klart – Enhedslisten er ikke EU-modstandere, de arbejder ikke for en dansk folkeafstemning om EU.

Når Enhedslistens spidskandidat Nikolaj Villumsen tidligere er blevet spurgt hvorfor ”Ud af EU” ikke var en del af valggrundlaget til EU-parlamentet, har hans formummede svar været, at dette spørgsmål jo intet har med EU-parlamentet at gøre, men afgøres i Folketinget. Det er således befriende at man nu toner rent flag: Når spørgsmålet ikke rejses som et krav, er det fordi partiet ikke vil kæmpe for det – ikke har det som et perspektiv for fremtiden.

Bedrag mod EU-modstanden og Folkebevægelsen mod EU

Enhedslistens optræden i Folkebevægelsen mod EU står nu frem i al sit bedrag. Man pressede på for at beslutningen om valgteknisk samarbejde til EU-parlamentsvalget i maj i år blev taget allerede i 2017. En beslutning store dele af Folkebevægelsen var imod, bl.a. APK, der pointerede, at kravet om at komme ud af EU må stå i centrum i bevægelsen, og arbejdet i EU-parlamentet udelukkende må være et redskab til at fremme dette mål.

Esbjerg Komiteen rejste spørgsmålet igen på landsmødet i 2018, men blev affejet af landsmødets ledelse. Dette løb var efter deres mening kørt – beslutningen stod ikke til at ændre.

KPnet skrev dengang i en reportage fra landsmødet:

“En af Folkebevægelsens lokalkomiteer havde i år stillet forslag om en ny diskussion og afstemning om dette valgsamarbejde, der rummer mange negative sider. Bl.a vil Folkebevægelsens vælgere risikere at lægge stemmer til et parti, der ikke er klar EU-modstander, og andre vil afholde sig fra at stemme på Folkebevægelsen fordi det knyttes tæt til et bestemt parti.
Landsledelsen havde imidlertid valgt at rykke forslaget op under procedurespørgsmål. Det kom ikke til debat, men blev forelagt og derefter til afstemning. APK støttede klart dette forslag, men det blev forkastet.”

Havde det været kendt, at Enhedslistens angivelige EU-modstand var en løgn kunne beslutningen taget af Folkebevægelsens medlemmer på falske betingelser meget vel være blevet en anden. Kynisk satser man på at stjæle EU-modstanderstemmer til sit ’vi vil ændre EU indefra-projekt’.

Folkebevægelsen vælger at indgå valgteknisk samarbejde med Enhedslisten
Folkebevægelsen mod EU 28. oktober 2017

Læser man Enhedslistens valgprogram er det da heller ikke de danske EU-modstandere og Folkebevægelsen mod EU der angives som deres venner og samarbejdspartnere. Det er de øvrige EU-landes venstrepartier. Partier med det samme grundlag som Enhedslisten – at arbejde indenfor EU’s rammer.

Link

Enhedslistens valggrundlag til EU-parlamnetsvalget

Læs også

Landsmøde 2018: Folkebevægelsen mod EU ruster sig til valgkamp og til kampagne for Danmark ud af EU
KPnet 1. november 2018

Nej til EU – de europæiske monopolers union
UDTALELSE FRA DE EUROPÆISKE PARTIER OG ORGANISATIONER I CIPOML


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne