Enhedslistens valgoplæg om klimapolitik i EU: Én stor illusion

En ny politik for et grønt Europa” hedder det nye fælles europæiske valgprogram fra partier i Europæisk Venstre, bl.a. Enhedslisten. Desværre er der intet nyt i det. I programmet bygger Enhedslisten kæmpe illusioner op om hvad de kan ændre, hvis de får vores stemme og en taburet i EU-parlamentet.

Enhedslisten stiller for første gang op til et EU-parlamentsvalg efter tidligere at have anbefalet at sætte kryds ved EU-modstandens liste, Folkebevægelsen mod EU. Det fremgår stadigt tydeligere at årsagen bag dette skift er en grundlæggende illusion om EU som en demokratisk kampplads, hvor befolkningen kan få indflydelse og omdanne monopolernes EU til arbejdernes og befolkningens Europa. En fuldkommen blindgyde, der simpelthen ikke er en mulighed i virkelighedens og klassemodsætningernes verden.

Synspunktet er aktuelt blevet udkrystalliseret gennem den klimaplan som Enhedslisten har fremlagt som valgoplæg sammen med ligesindede partier i EU ”A new green deal for Europe”. Partierne fremstiller her klimaspørgsmålet som det altoverskyggende politiske spørgsmål, der står over alle andre af kapitalismens menneskefjendske følger – som fattigdom, krig, nedskæringspolitik, social dumping osv. I stedet for at kæde tingene sammen, trækkes klimaet frem som det spørgsmål der skal redde menneskeheden – og det foregøgles at problemerne kan løses helt udenom klassesamfundets indbyggede interessemodsætninger.

Der er brug for at komme ud af EU – ikke for illusioner

EU tager på ingen måde klimatruslen alvorligt eller ønsker at skabe løsninger – og er garant for at medlemslandene heller ikke kan gøre det. CO2-udledningen er stigende og kapitalinteresserne sikrer sig at f.eks. bilindustrien og storlandbruget ikke bliver hindret i at skrabe max-profitter hjem. Som medlem af EU kan et land ikke frit gå forud og træffe beslutninger, der vægter miljøet frem for profit. Når situationen er så alvorligt som tilfældet er, og behovet så stort for at gøre sig fri af EU, gør det det endnu værre at stikke folk blår i øjnene og påstå, at EU kan være med til at løse problemerne. Når sagen er, at EU faktisk forværrer dem.

Enhedslisten og de andre partier i Europæisk Venstre bygger kæmpe illusioner op om hvad de kan ændre, hvis de får vores stemme og en taburet i EU-parlamentet. At det kun kan være en illusion følger af selve karakteren af EU, der i bund og grund er en organisering skabt af og for monopolkapitalen. EU-parlamentet er et fup parlament uden reel indflydelse på de afgørende ting, også når det gælder klima. En meget dyrt betalt diskussionsklub.

EU fremstår i partiernes program som et fælles “vi” – åbent for konstruktive ændringer:

”En klimalov…skal indføres i EU-traktaten og sikre, at EU ikke længere kan tvinge medlemslandene til at sætte økonomiske hensyn og bilindustriens interesser over hensynet til planeten og vores fælles fremtid”…og…
EU’s landbrugsstøtte skal afvikles og igennem investeringer skal vores landbrug og fødevareproduktion omlægges fra en intensiv klimabelastende produktion til en mere klimavenlig produktion”.
(se den fulde ordlyd i linket nedenfor)

Intet ville passe EU og EU-tilhængerne bedre hvis modstanden mod unionens konkrete politik, dens nedskæringspolitik og ambitionen om at blive en militær supermagt kunne blive sluset ind i spørgsmålet om at vinde pladser i EU-parlamentet med et håb om at ændre EU indefra.

”Vi kan stadig nå at forhindre klimaforandringerne” citerer valgplatformen FN’s internationale klimapanel. Ja, det er sandt. Men ikke gennem en pseudodemokratisk forsamling, der kan bruge årevis på at fremsætte ’gode forslag’, mens virkeligheden kører derudaf.

Politiske krav mod EU’s folkefjendske politik må nødvendigvis hele tiden forbindes med en kamp for at frigøre sig fra kapitalisternes interesseorganisation og overnationale statsmagt EU og rettes mod vores egen stat og regering med et krav om udmeldelse.

Både EU og NATO er apparater der sætter ekstra magt bag kapital og imperialistiske interesser end den nationale stat er i stand til. Både når det gælder klimainteresser såvel som alt muligt andet. Enhedslisten forsøger at parkere klassekampen i et fupparlament og gøre den tandløs.  Det må siges at være et svigt af dimensioner og en total blindgyde for modstand mod EU’s politik og en total accept af denne overnationale statsdannelse. At Enhedslisten ikke kan regnes som et EU-modstanderparti må stå udenfor enhver tvivl.

De andre EU-tilhængerpartier roser da også Enhedslisten for endelig at være kommet til fornuft og ind i folden på den rette arena (for den evige og taburetgivende administration af kapitalismen).
Hvor Folkebevægelsen mod EU først og fremmest kæmper for en plads i EU-parlamentet for at styrke EU-modstanden i den danske befolkning opbygger Enhedslisten kæmpemæssige illusioner om EU’s muligheder.

Enhedslistens beslutning om opstilling til EU-parlamentet og deres illusioner om denne arena som en kampplads der kan ændre verden må ses som en følge af partiets rødder i reformismen, der ser helt bort fra statens klassekarakter. Et tilhørsforhold der giver sig helt konkrete udslag i den praktiske politik – kun til fordel for EU og arbejdsgiversiden.

Kravet om at komme ud af EU er helt centralt og det manipuleres og modarbejdes af EU-tilhængerne i stor stil. Gennem presset på Brexit forsøger man af al magt at gøre udmeldelse til et skræmmebillede. Man forsøger at stemple EU-modstand som nationalistisk og højreorienteret i frygten for at idéen om national selvstændighed skal brede sig. Enhedslisten gør deres for at gøre EU-modstanden tandløs.

Se valgprogrammet fra Enhedslisten – Danmark, Vänsterpärtiet – Sverige, La France Insoumise – Frankrig, Bloco de Esquerda – Portugal, Podemos – Spanien og Venstreforbundet – Finland:
EU-kritisk venstrefløj i samlet opråb: Valget til EU-Parlamentet afgør vores børns fremtid

Følg Folkebevægelsen mod EU

Læs også
Enhedslisten bekender kulør som EU-tilhængere – Danmark skal ikke have en folkeafstemning
KPnet 17. marts 2019

Det nationale spørgsmål
KPnet 22. april 2019

Nej til EU – de europæiske monopolers union
Udtalelse CIPOML

Se KPnets temaside
DANMARK UD AF EU

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater