Forsvarsforbehold med forbehold

Regeringen fortæller os nu helt åbenlyst, at de ikke respekterer forsvarsforbeholdet. De er klar over at de ikke kan få et ja til at få det afskaffet ved en folkeafstemning, og i en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet siger de nu direkte, at de “tager forsvarsforbeholdet med forbehold” og vil støtte den militære oprustning i Europa gennem både NATO og EU alt det de kan. En praksis de og den tidligere VLAK-regering i flere år har fulgt, men ført nu erklærer det så åbent.

Anledningen til udmeldingen var en udredning Løkke-regeringen har bestilt fra Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS, der skulle give skyts mod forsvarsforbeholdet/forsvarsundtagelsen og bygge op til en kommende folkeafstemning – en udredning der landede i sidste uge. I en pressemeddelelse skriver udenrigsminister Jeppe Kofod, at regeringen på alle måder ønsker det militære samarbejde i Europa styrket, og derfor ”tager EU-forbeholdet med et forbehold”.

Krigsminister Trine Bramsen tilføjer: ”Rapporten bekræfter, at forsvarsforbeholdet ikke udgør et stort problem for Danmarks engagement i det brede europæiske forsvarssamarbejde”.
Regeringen føler sig ikke bundet af det og vil gå så langt det er dem muligt for at lade Danmark følge EU’s militære ambitioner.

Vi har stemt nej til unionsstat og EU-militær

I udredningen står der bl.a., at EU i det seneste årti for alvor har skruet op for sit forsvarspolitiske samarbejde. Og at det også derfor har fået ”stadig større konsekvenser for Danmark, at vi på grund af forsvarsforbeholdet ikke altid sidder med ved forhandlingsbordet”.

Og i DR’s artikel om udredningen kan man læse denne forklaring:

”Forbeholdet betyder kort fortalt, at den danske regering ikke har noget at skulle have sagt, når EU’s samarbejde på forsvarsområdet skal udarbejdes og udvikles”.

NEJ! Det er ikke det forbeholdet betyder. Forbeholdet blev vedtaget fordi den danske befolkning stemte nej til den EU-traktat der åbnede for opbygning af et fælles EU-militær og andre elementer i opbygningen af en overnational EU-stat. Efter Nej’et blev de 4 forbehold/undtagelser opfundet for at få danskerne til at stemme ja ved en omafstemning. Manøvren lykkedes, bl.a. ved SF’s hjælp – der siden sprang ud som EU-tilhængere.

Så argumentet ’Danmark må ikke stå udenfor og miste indflydelse i EU’ er helt hen i vejret.

Argumentet fra Christine Marie Nissen, en af forskerne bag udredningen lyder desuden, at ”EU nu er i gang med at gentænke sin forsvars- og sikkerhedspolitik”.

Ja netop, og det er den vi ikke vil være en del af. Det er nu hvor forsvarsforbeholdet har sin praktiske funktion, at politikerne vil af med det.

Det gælder også Socialdemokratiet, de er blot i stand til at læse indenad, og ønsker ikke en folkeafstemning der i følge meningsmålingerne vil give et NEJ.

Industriens klagesange føres også frem i udredningen: ”det …rammer de danske virksomheder, som ellers gerne må byde ind på Pesco-opgaverne. Og ”Dansk erhvervsliv bliver udelukket fra møder og aktiviteter, fordi der eksisterer en formodning om, at Danmark nok ikke kan være med.”

Men som regeringen fremfører, så er industriens deltagelse ikke blevet hindret. Danmark indgår i EU’s program for opbygning af våbenindustrien og dansk våbenindustri er i kraftig vækst, bl.a. på den baggrund. Snart vedtager EU sit 6-årige budget, hvor det er foreslået at skyde 14 milliarder Euro i krigsindustrien. Og Danmark er med fordi S-regeringen, såvel som den tidligere omgår forsvarsforbeholdet og kalder støtten til opbygningen af den militære kapacitet i EU for ”industripolitik”.

Arbejdsgruppe nedsat: Hvordan omgår vi forbeholdet yderligere

Som opfølgning på DIIS udredningen vil regeringen nedsætte en arbejdsgruppe, der skal finde endnu flere områder, hvor Danmark på trods af forsvarsforbeholdet kan gå ind i EU’s militære oprustning.

EU bevæger sig frem mod den overnationale unionsstat. Frem mod at blive en imperialistisk stormagt – også militært. Vi må fastholde forsvarsforbeholdet og forlange at det bliver overholdt. Og slås for at komme helt ud af monopolernes EU.

Se
Forsvarsforbeholdet skal tages med forbehold
Udenrigsministeriet 6. december 2019

EUROPÆISK FORSVARSSAMARBEJDE OG DET DANSKE FORSVARSFORBEHOLD
DIIS 2029

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne