Baltic Pipe gasledning: En vigtig brik i EUs og NATOs militarisering af Europa

Med beslutningen om at bygge gasledningen Baltic Pipe afsætter Danmark 6,3 milliarder til at sikre militær infrastruktur i EU. Ledningen vil være et led i en både økonomisk og militær rivalisering fra EU og NATOs side mod Rusland. Efter principbeslutningen følger detaljer om den nøjagtige placering, høringer og diverse undersøgelser.

Linjeføringen af Baltic Pipe gennem Danmark. Ingen af de problemer regeringen rejser for Nord Stream 2 nævnes med et ord i denne sag

Gasledningen Baltic Pipe skal løbe tværs over Danmark, gennem Østersøen til Polen og forsyne de baltiske lande med energi fra norske gasfelter. Ledningen er sat til at koste de danske skatteydere 6,3 milliarder ud af en samlet pris på 12 milliarder. Men den bygges ikke ud fra et behov hos danske forbrugere. Behovet ligger i den økonomiske og strategiske rivalisering mellem EU/USA overfor Rusland. En sikring af kontrol over energitilførslen i den indbyrdes økonomiske konkurrence, men i høj grad også som en vigtig brik i den militære opbygning ifht en kommende krig. Ledningen forsøges solgt som forpligtelse til ’at hjælpe vores naboer’, men er noget ganske andet.

Masser af lokale protester

Byggeriet af Baltic Pipe er blevet holdt tæt til kroppen af politikerne bag beslutningen, men hvor den lokalt skal føres igennem har planen ikke kunne skjules, og her er den mødt med stor utilfredshed og protester. Det gælder f.eks. for lodsejere, naboer til installationer som kompressorstationer og forsvarere af naturområder. I Odense er det f.eks. planen at ledningen tromler igennem et område ved Odense Å, der er fredet i klasse A.

For polakkernes skyld?

Baltic Pipe vil ikke levere gas til danske forbrugere, men sættes den i verden for den polske befolknings? Heller ikke. Den bygges for at afskære polakkerne fra energiforsyning fra konkurrenten Rusland og som et led i at sikre energiforsyning til NATOs og EU’s krigsmobilisering i Europa.

Her ligger der klare målsætninger. Den militære infrastruktur skal sikres på alle planer som et led i den militære mobilitet. Det være sig tilretningen af veje, jernbaner, broer – men også kontrol over den tilhørende energitilførsel. Dette ligger som vigtige prioriteringer i aftalerne mellem EU og NATO om den militære Schengen-zone og ifht EUs plan om en militær union. Elnettet skal synkroniseres i hele EU og alle former for forsyning skal være under vestlig kontrol, af profithensyn, men også i en eventuel kommende krig mod Rusland, der forberedes på alle planer.

Se artikel fra Ingeniøren

Gasledning til 12 milliarder bliver lagt gennem det danske landskab til Polen

Læs også

NATOs og EUs militarisering og oprustning – Det er lige nu det foregår
KPnet 25. oktober 2018


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne


KPnet 13. december 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne