Efterlønsslagtning ved at være komplet – fra i år modregnes optjent pension for nye efterlønsmodtagere

Fra 1. januar i år slår endnu en af de planlagte forringelser af efterlønnen igennem. Årgang 1956, der kan komme på efterløn fra i år, får modregnet deres pensionsopsparing – fuldt og helt og uanset hvornår de går på efterløn. Endnu en udhuling blandt de mange, der bid for bid reelt har aflivet efterlønsordningen – dikteret fra EU og i samdrægtighed mellem alle regeringsførende partier. Kun 50.000 personer er nu på efterløn, og under hver femte a-kassemedlem betaler ind til efterlønnen.

Poul Nyrup Rasmussen skrottede valgløftet om sikring af efterlønnen på EUs diktat og mistede regeringsmagten

De sidste kapitler i efterlønnens historie er ved at blive skrevet. De blå regeringer er enedes med de socialdemokratiske om at tage hver deres bid, stærkt tilskyndet af EU, der har klargjort overfor de skiftende regeringer, hvilke politiske beslutninger monopolborgerskabet ønsker sig af deres regering.

Slagtningen er gennemført fra Nyrups løftebrud i 1998, over Venstre og konservative, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstres ’tilbagetrækningsreform’. Den sidstnævnte blev sat på skinner under Venstres ledelse i 2011, men først endeligt vedtaget under Thorning Schmidts SSFR-regering. Også dette angreb kostede et regeringsskifte, eller medvirkede i virkeligheden til to.

Et brev fra EU til Nyrup

I december 1998 sendte EU-kommissionen et brev til det danske folketing, der gik imod efterlønsordningen. Nyrup-regeringen vendte på en tallerken, og lagde i 1999 hårdt ud. Alle valgløfter blev skrottet og retten til efterløn blev begrænset.

Beløbet blev beskåret til 91 % af dagpengene, hvis man gik på efterløn som 60-årig. Reelt blev efterlønsalderen på den måde skubbet til 62 år. Modregningen med dele af opsparet pension begyndte, og man skulle nu individuelt betale ind til efterlønnen, der tidligere havde været en rettighed for alle. Ventede man til 65 år blev der udbetalt en bonus på 100.000 kr. Dem der var mest nedslidte og havde størst behov fik på den måde de dårligste betingelser. Man skulle nu også have været medlem af en A-kasse i 25 år ud af de seneste 30.

I sin nytårstale forsøgte Poul Nyrup at forklare sig – uden det store held. Ved det efterfølgende folketingsvalg var det ham der blev skrottet af vælgerne. Og afløst af en ligeså arbejderfjendsk og EU-glad regering under Anders Fogh Rasmussen.

EU presser på – tempoet skal op

Fra 2004 gik EU-Kommissionen endnu mere direkte ind og blandede sig i Danmarks og de øvrige EU-landes arbejdsmarkedspolitik efterlønsordningen skulle afskaffes.

I 2006 følger næste skridt i afmonteringen, denne gang i et fælles forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialdemokraterne.
Efterlønsalderen blev hævet til 62 år i perioden 2019-2022. Samtidigt blev der en indført en automatik, der betød, at efterlønsalderen hæves i takt med middellevealderen, og at det samme skulle gælde pensionsalderen. Kravet om A-kassemedlemskab blev strammet til 30 år, og indbetaling til efterlønnen skulle starte inden man fyldte 30 år.

Næste store skridt kom da Lars Løkke Rasmussen annoncerede dødsstødet på efterlønnen i sin nytårstale 2011, fik forliget på plads – og tabte regeringsmagten.
Men da det viste sig at Socialdemokraterne og SF tog hele reformen og dens store forringelser til sig og stemte for den efter at de selv havde overtaget regeringsmagten sammen med De radikale, blev dette også en af pindene til den ‘røde’ regerings ligkiste. Gennem dette angreb, og andre EU-dikterede reformer, som førtidspensionsreformen – og en generel politik til fordel for den herskende klasse, afslørede illusionen om den røde farve sig i brede kredse.

Med fælles hjælp har de skiftende regeringer gennemført monopolkapitalens politik, dikteret og påskyndet af deres overnationale statsledelse i EU.

Eksemplerne viser meget tydeligt, at arbejderklassens rettigheder og krav ikke sikres gennem regeringsskift, men kræver organisering og kamp for kravene uden illusioner til politikere eller faglige ledere der er i lommen på kapitalen, samt kamp for udmeldelse af EU, der står bagved og trækker i trådene.

Links

Nyrup har slagtet efterlønnen
Information 27. november 1998

EU- Kommissionen til angreb på efterlønnen
KPnet 16. april 2004

Læs også

Alle finanslove siden 2010: Konsekvent og EU-dikteret nedskæring af velfærd
KPnet 20. december 2018

 

 


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK


Udgives af 
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 8. januar 2019

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne