Macron: EU skal udvikle sig til en Union – ellers vil det forsvinde som en parentes i historien

Frankrigs præsident Macron går igen i brechen for EU’s hurtige udvikling til en stærk imperialistisk stormagt, mens han samtidigt står hårdt presset af sin egen befolkning, der i stort tal siger Nej til hans nyliberale, brutale og arbejderfjendske politik. En politik som EU er instrument for i alle medlemslande, og som gør det så påkrævet at samle sig om kravet Ud af EU.

EU har store supermagtsambitioner, i denne uge afholdes f.eks. en konference om Syriens fremtid og politiske styre. Dvs EU’s muligheder for at få indflydelse og magt

Frankrigs præsident starter valgkampen til EU-parlamentet med et opråb til borgerne. Men selvom han trygler om forståelse for hans store tanker på unionens vegne, lyder det stadig mere desperat, for ingen lytter mere når den EU begejstrede Macron taler. Og da slet ikke hans egne borgere, der fortsat demonstrerer og strejker mod de mange liberalistiske reformer.

Macron blev valgt som præsident for 2 år siden, og fik et flertal i parlamentet på løfter om en ny type politik, nu er hans forestilling afsløret som mere af den samme gamle borgerlige nedskæringspolitik. Og han frygter at hans parti er på vej mod et gigantisk nederlag til valget i maj, og det vil afsløre at han i virkeligheden ikke længere har mandat og politisk opbakning til at fortsætte. Derfor er appellen først og fremmest rettet til den del af vælgerne der vil se neoliberalistiske nedskæringer som det mindste onde i forhold til de højrepopulistiske partier.

Talen anføre at EU står overfor en nødsituation, og det nærmest handler om liv eller død, og virker på mange måde som en direkte fortsættelse af sidste måneds mærkværdige appel til forsvar for den europæiske civilisation. En appel der var underskrevet af en række forfattere der også mener at EU har en stor fremtid foran sig som føderation med stormagts ambitioner, mens nationale demokrati er en ting fra fortiden.

Hverken Macron eller forfatterne kan huske at den såkaldte europæiske civilisation har lagt resten af verden øde gennem århundrede, og intet grundlæggende er forandret. Tværtimod er det blevet værre, og EU er en trussel for alt liv på planeten.

Emmanuel Macron skriver bl.a.:

Borgere i Europa, når jeg henvender mig direkte til jer, så er det ikke kun af hensyn til historien og de værdier, der binder os sammen. Det er fordi, vi står i en hastesituation. Om få uger vil valget til Europa-Parlamentet spille en afgørende rolle for vores kontinents fremtid.

Nationalisterne tager fejl, når de hævder at forsvare vores identitet ved at trække os ud af Europa; for det er den europæiske civilisation, der binder os sammen, som frigør os og som beskytter os.

Men de, som ikke vil ændre noget, tager også fejl, for de benægter den frygt, der går gennem befolkningerne, den tvivl, der underminerer vores demokratier. Vi befinder os i en afgørende fase for vores kontinent, en fase, hvor vi politisk og kulturelt skal genskabe rammerne for vores civilisation i en verden i forandring.

Hvilket land kan stå imod stormagternes aggressive strategier alene? Hvem kan hævde at være suveræn, alene, over for giganterne fra den digitale verden? Hvordan modstår vi den finansielle kapitalismes kriser uden euroen, som er en styrke for hele unionen? Europa, det er også de tusindvis af projekter i hverdagen, som har været med til at ændre vores territorier i form af et renoveret gymnasium, en helt ny vej, den hurtige adgang til internettet, der var så længe ventet. Denne kamp kræver engagement hver dag, for ligesom freden, så er Europa aldrig en selvfølge.

På Frankrigs vegne fører jeg ufortrødent kampen videre for at videreudvikle Europa og forsvare dets model. Vi har vist at det, som mange troede var uopnåeligt, såsom at skabe et europæisk forsvar eller beskytte de sociale rettigheder, faktisk var muligt.

Men vi skal videre, hurtigere! For der er en anden fælde, nemlig status quo og resignation. Når vi står over for globale konflikter, siger borgerne ofte til os: »Hvor er Europa? Hvad gør Europa?« I deres øjne er Europa et marked uden ånd. Men det er mere end blot et marked, det er et projekt. Et marked er nyttigt, men det skal ikke få os til at glemme behovet for grænser, der beskytter os, og værdier, der binder os sammen.

Det er op til dig at beslutte, om Europa, med de værdier om fremskridt, som det står for, skal være mere end blot en parentes i historien. Det er det valg, jeg vil foreslå dig, at du træffer for sammen at skabe en europæisk Renæssance.”

Det mere konkrete indhold i hans tale er mere jordnært og ligger i forlængelse af ønsker der allerede er præsenteret i en eller anden form af EU kommissionens og Tysklands kansler Merkel.

  • EU skal overtage kontrol med valg i medlemslandene… (Den type samarbejde ligger i øjeblikket i mellemstatslige organismer som OSCE, FN og Europarådet.)
  • EU skal overtage FNs rolle som forum for internationalt retsorden omkring ytringsfrihed. (Især i medlemslandene, men EU skal også gerne bestemme hvordan ytringsfrihed skal tolkes og kontrolleres i lande der samarbejdsmed over hele verden.)
  • En stærk ydre grænse ”Intet samfund er i stand til at skabe en følelse af tilhørsforhold, hvis det ikke har grænser, det skal beskytte.” forklare Macron.
  • Fælles grænsepoliti og et europæisk asylkontor, strenge kontrolforpligtelser, som hvert land bidrager til, under et europæisk råd for indre sikkerhed.
  • En forsvars- og sikkerhedstraktat skal fastlægge de nødvendige forpligtelser i forbindelse med NATO.
  • Forhøjelse af forsvarsudgifterne, den gensidige forsvarsklausul skal gøres operationel, et europæisk sikkerhedsråd, som inddrager Storbritannien, skal forberede de fælles beslutninger.
  • EU skal fastsætte en fælles mindsteløn.

EU skal indføre et socialt skjold, for hver arbejder fra øst mod vest og fra nord mod syd, der garanterer den samme løn på den samme arbejdsplads og en europæisk mindsteløn, der er tilpasset hvert land, og som forhandles kollektivt hvert år.” Forklare Macron, uden at han nøjere beskriver hvordan det skal foregå i praksis. Forslaget indebærer en total centralisering på EU-plan, også af fagforeningerne.

De ydre grænser skal også bremse op for konkurrencen fra Kina og USA, det handler både om de store IT koncerner som Facebook og Amazon, men også om billige biler og solceller og andet elektronik fra Asien, hvor EU landene ikke længere kan følge med i den internationale konkurrence. Hverken på teknologi, kvalitet eller pris.

Vores grænser skal også sikre en fair konkurrence. Hvilket land i verden accepterer at fortsætte med at udveksle med dem, der ikke respekterer nogen af dets regler? Vi kan ikke uden videre underkaste os. Vi skal reformere vores konkurrencepolitik, omstrukturere vores handelspolitik: straffe eller forbyde de virksomheder i Europa, der undergraver vores strategiske interesser og grundlæggende værdier, såsom miljøstandarder, databeskyttelse og retfærdig skattebetaling, og påtage os en præference for det europæiske, inden for strategiske erhverv og vores offentlige markeder, som vores amerikanske og kinesiske konkurrenter gør.” forklare Macron.

Meget kan gennemføres under de nuværende traktater, det er blot et spørgsmål om at finde vilje, kan måske i første omgang gennemføres med udgangspunkt i eurozonen.

Højre populismen løses ikke ved at give EU mere magt. EU har raget mere magt til sig hvert eneste år, samtidg med at højrepopulismen har vokset sig stærkere. I virkeligheden er EU en af årsagerne til at populismen vokser og demokratiet har trange kår. En anden central årsag er at hele det internationale kapitalistiske system har betydet en global krise, hvor klima og miljø ødelægges, og livet er truet af udryddelse. Svaret fra Macron med mere union og flere penge til militæret, er en fuldstændig gal vej.

Stem i stedet på en ægte unionsmodstander. Danmark ud af EU!

Opråbet kan læses her:
Tiden er inde til en europæisk renæssance
Berlingske

Link til den nævnte EU-konference om Syrien:
Supporting the future of Syria and the region – Brussels III conference, 12-14/03/2019


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater