Tema: Alt skal privatiseres og under de multinationales kontrol

Sig NEJ til handelsaftalerne TTIP, CETA og TISA

Senest opdateret 24. februar 2017

Nye artikler i temaet bragt på KPnet

NYT:
Regeringen hader demokrati – beslutning om CETA hastes igennem Folketinget uden høring
KPnet 24. februar 2017

Regeringen og andre unionstilhængere så helst at EU alene kunne have dikteret beslutningen om CETA-aftalen mellem EU og Canada. Den massive modstand i mange lande har forhindret dette, og aftalen skal nu ratificeres i EU-landene. Nu tager Danmark førertrøjen og forsøger at haste et ja igennem som det første land i EU. En beslutning regeringen håber at presse igennem med mindst mulig viden, debat eller modstand i befolkningen.

Se flere artikler fra KPnet under denne intro

Hvad er TTIP og handelsaftalerne for noget?

I de seneste 20 år har multinationale firmaer med base i USA brugt redskabet handels- og investeringsaftaler/frihandelsaftaler til at vinde økonomisk og politisk dominans. Også EU har nu taget metoden i brug og EU arbejder i øjeblikket på at udvide EU’s indre marked til noget endnu større – et transatlantisk marked, hvor reglerne for handel og investeringer dikteres 100 % af industrien.

Standarder for arbejderbeskyttelse, miljøbeskyttelse, sundhed og privatlivsbeskyttelse betragtes her som tekniske handelshindringer og vil derfor blive fastsat gennem overnationale forhandlinger. Tilkæmpede rettigheder i de enkelte lande vil blive skubbet til side, hvis aftalerne gennemføres.

Forhandlingerne foregår bag lukkede døre med konsulentbistand fra Monsanto, Toyota, General Motors, medicinalindustrien, IBM, USA’s handelskammer, Food and Drink Europe, der repræsenterer firmaer som Unilever, Kraft, Nestlé, etc, Bussiness Europa og mange andre repræsentanter for kapitalinteresser.

Aftalerne er et frontalangreb på folkestyre og national selvbestemmelse.

Danmark står nu i risikozonen for at blive underlagt aftalerne CETA (EU og Canada), TTIP (EU og USA) og TISA ( EU, USA og en række andre lande). Modsætningen står ikke mellem landene, men mellem de multinationale firmaer og flertallet af befolkningen på begge sider af atlanten.

Meget står på spil og aftalerne må tilbagevises. Med en stærk og bred modstand vil det kunne lade sig gøre.

Folkebevægelsen mod EU besluttede på sit landsmøde i oktober 2014 at lægge kræfter ind i en sådan kampagne, der samler til modstand mod det dybt udemokratiske angreb fra EU.

Gå imod EU’s frontalangreb på tilkæmpede rettigheder og national selvbestemmelse!

Flere artikler i temaet bragt på KPnet

CETA sættes midlertidigt i kraft: Kampen fortsætter for et Nej
KPnet 30. oktober 2016

Med en forsinkelse på 2 dage er CETA nu efter Belgiens ja godkendt af alle EU-lande til at træde midlertidigt i kraft. Næste skridt er EU-parlamentets ja, som kun vil være en formalitet. Herefter skal aftalen ratificeres i alle EU-lande for at kunne endeligt vedtages, så kampen er på ingen måde slut.

CETA ikke endeligt på plads: Belgiens regionale parlamenter skal først vurdere tillægsaftalen
KPnet 28. oktober 2016

Torsdag accepterede de regionale regeringer i Belgien at underskrive CETA, på grundlag af tillægsaftaler, der samtidig lader selve aftalen stå uændret. Men den nye accept kom kun fra regeringslederne og kræver godkendelse i de regionale parlamenter. De debatterer aftalen i dag fredag. CETA-modstanden i Belgien mobiliserer til at stå fast

Vedtagelsen af CETA er udskudt på ubestemt tid!
KPnet 27. oktober 2016

Det lykkedes ikke EU at banke Vallonien på plads og få den for EU så vigtige CETA aftale kørt igennem som planlagt. Den store sejrsceremoni med underskrivning af aftalen 27. oktober er aflyst på ubestemt tid. Men EU vil uden tvivl fortsætte et intenst pres for at ændre et nej til et ja, så kampen mod CETA, TTIP og TiSA fortsætter.

3F siger også Nej til CETA
KPnet 26. oktober 2016

De nye handelsaftaler CETA og TTIP er i hemmelighed forhandlet mellem EU og hhv. Canada og USA. Jo mere der kommer ud om deres indhold, jo mere vokser protesterne i alle landene. Den faglige protest bliver stadig stærkere.

EU’s køreplan for CETA er blokeret: Demonstrer mod CETA og TTIP torsdag den 27. oktober!
KPnet 19. oktober 2016

Kampen for at sætte en stopper for alle de tre aktuelle handels- og investeringsaftaler CETA, TiSA og TTIP er gået ind i en afgørende fase. I disse dage afgøres det om Belgien står fast på sit NEJ til at underskrive CETA, og torsdag d. 27. oktober er der indkaldt til stor demonstration i København under parolen: STOP TTIP OG CETA!

Fælles global fagforeningserklæring mod TiSA: Tiden er inde til at stoppe forhandlingerne
KPnet 18. oktober 2016

Handelsaftalen CETA mellem EU og Canada behandles i dag i EU, og står det regionale wallonske parlament i Belgien fast på sit nej kan aftalen ikke vedtages af EU’s handelsministre. Parallelt med CETA forhandles TTIP og TiSA. Alle aftaler er kæmpe angreb på det store flertal, på alle former for rettigheder og politisk indflydelse på samfundet – beslutningerne vil blive lagt over i de multinationale kapitalers hænder. En række fagforeninger organiseret på globalt plan har vedtaget nedenstående udtalelse.

Det sociale EU er et bedrag: Faglig protest mod handelsaftalerne CETA og TTIP, men dansk LO støtter
KPnet 25. september 2016

Det sociale Europa og EU’s sociale søjle er propaganda for det nyliberale EU og en afslutning på opbygningen af ØMU’en og Eurostaten.

Nyt TiSA-læk afslører alvorlige problemer – Af Rina Ronja Kari
KPnet 23. september 2016

Handelsaftalen TiSA forhandles mellem EU og 22 andre lande med USA i spidsen med det formål, at sætte et angreb ind mod den offentlige sektor som murbrækker for private kapitalinteresser. TiSA følger samme principper som aftaler som TTIP, CETA, TTP osv, men det særlige ved TiSA er, at den retter sig mod ’serviceområdet’. Offentlige områder som uddannelse, vand, varme, el, omsorg, børnepasning osv skal gøres til forretning. I denne uge offentliggjorde Greenpeace et nyt læk fra de hemmeligholdte forhandlinger.

STOP TTIP & CETA: 320.000 på gaden i Tyskland – Stor demo i København den 27. oktober
KPnet 18. september 2016

I syv tyske byer demonstreredes der lørdag den 17. september mod handelsaftalerne TTIP og CETA.  Ifølge arrangørerne deltog 320.000 i nogle af de største demoer i Tyskland i mange år under parolen ‘Stop TTIP og CETA! For en retfærdig verdenshandel.’

Fokus på CETA: EU lukker TTIP ind ad bagdøren
KPnet 2. september 2016

Forhandlingerne om handels- og investeringsaftalen TTIP træder vande, mens CETA, aftalen mellem EU og Canada, bliver forsøgt kuppet igennem. Aftalerne er to sider af samme sag, og CETA fortjener stor opmærksomhed og modstand nu, hvor EU forsøger at lave en lyn-gennemførelse og med CETA som murbrækker bane vejen for både TTIP og TISA

TTIP-TISA-CETA konference på Christiansborg: Se videoen fra Folkebevægelsen mod EU (1)
KPnet 29. august 2016

Der var fulde huse, da Folkebevægelsen mod EU sammen med Afrika Kontakt, 3F København, 3F Aalborg og 3F BJMF inviterede til konference på Christiansborg torsdag den 25. august 2016. Nu kan første del af konferencen ses på video.

TTIP, TiSA og CETA konference på Christiansborg: 2. del nu på video
KPnet 2. september 2016

Folkebevægelsen mod EU inviterede til konference på Christiansborg torsdag den 25. august 2016. Emnet var handels- og investeringsaftalerne TTIP, TISA og CETA, der alle vil have gennemgribende virkning på vores samfund, hvis de gennemføres. Konferencen gav en grundig viden, der kan bruges i den videre kamp mod det enorme angreb på demokrati og levevilkår, der planlægges gennem aftalerne fra EU’s side.

Krav: Folkeafstemning om CETA- og TTIP-aftalerne
KPnet 1. september 2016

EU’s handelsaftaler CETA og TTIP med Canada og USA er vigtige nok til at kræve en folkeafstemning. For Danmarks vedkommende tyder meget på, at regeringen ligefrem er forpligtet til at indkalde til folkeafstemning om de mest kontroversielle dele af aftalerne. Det kræver Grundloven, skriver Kenneth Haar i Information. APK støtter kravet.

EU-udspil til TTIP: Miljøregulering skal overlades til de fri markedskræfter
KPnet 13. juli 2016

I denne uge startede EU og USA den 14. forhandlingsrunde om TTIP – med enerigiområdet som et af emnerne. Et lækket dokument viser, at EU’s forhandlingsudspil lægger op til fri markedsadgang for fossile brændstoffer og stop for politisk regulering og forrang for grøn energi. Frit løb for klimaforandringer vil blive en af konsekvenserne, hvis TTIP gennemføres.

EU melder ud: Frihandelsaftalen CETA gennemføres udenom Folketinget
KPnet 1. juli 2016

EU-Kommissionen har meldt ud, at CETA, EU’s frihandelsaftale med Canada IKKE bør sendes til godkendelse i de nationale parlamenter. Af den simple grund, at den med stor sandsynlighed ikke vil få et Ja i alle EU-lande, og dermed vil falde. Så meget for EU-elitens snak om at lytte til befolkningen og gøre EU mere demokratisk efter Brexit. Den endelige køreplan fastlægges 5. juli

Monopolernes EU: Ingen chance for folkelig indflydelse
KPnet 27. juni 2016

EU bevæger sig mod en stadig tættere union. Hvor de formelle spilleregler i øjeblikket måtte levne plads til at sige fra overfor monopolernes interesser søger EU veje til at forhindre dette. Det ses tydeligt i to aktuelle sager: Monopolernes ret til at sælge kræftfremkaldende sprøjtegifte som RoundUp, og EU’s overvejelser om at gennemtrumfe TTIP og CETA henover hovedet på medlemslandene.

De europæiske marxister-leninister støtter Brexit’ og vil stoppe TTIP
KPnet 15. maj 2016

Klassekampen skærpes i Europa, både indenfor og udenfor EU. Kapitalens offensiv intensiveres. Samtidig vokser modstanden mod EU og monopolernes politik overalt.
De europæiske marxist-leninister støtter ‘Brexit’ og ser en mulighed for at stoppe TTIP.

Obama i Europa: Afslut TTIP, øg oprustningen og bliv i EU!
KPnet 27. april 2016

Den amerikanske præsident kom på afskedsvisit med tre krav til EU: Handelsaftalen TTIP skal gøres færdig i år, alle Nato-lande skal opruste og øge deres militærbudgetter til 2 pct af BNP – og Storbritannien skal blive i et ’stærkt og forenet’ EU. Men nobelfredsprismodtagerens stjerne er blegnet.

GMO lobbyen presser på for nye regler inden TTIP
KPnet 22. april 2016

Der foregår meget lusk omkring de mørklagte forhandlinger om TTIP mellem EU og USA. I denne proces forsøger EU at berolige en stadigt mere kritisk befolkning i EU-landene og de lover bl.a., at eksisterende miljøregler vil blive overholdt. Vil en ny teknik blive taget i brug for at omgå reglerne og åbne op for GMO?

TTIP: De multinationale firmaer vil have magten over lovgivningen
KPnet 15. marts 2016

Handelsaftalen TTIP, der forhandles mellem EU og USA handler om at regulere al lovgivning, så hindringer for fuld profit for multinationale selskaber ryddes af vejen på det nye fælles indre marked. Den overnationale mekanisme der skal vurdere al ny lovgivning med denne vinkel kaldtes tidligere i forhandlingerne ‘Det regulerende råd’, men ændrer nu form, viser et nyt lækket forhandlingspapir fra EU. Men indholdet er det samme som før.

Danmark må ikke tage stilling til TISA – EU bestemmer suverænt
KPnet 6. februar 2016

TISA – aftalen der vil lade privat kapital overtage landenes offentlige sektorer og gøre alt hvad der kan give profit til en forretning forhandles intenst af EU. Vand og energi, sundhedsvæsen, uddannelse og natur – alt skal kunne sælges til multinational kapital og tages ud af enhver form for demokratisk kontrol. 

Norsk LO konference siger nej til EØS-aftalen, TTIP og TISA
KPnet 1. februar 2016

Viden og organiseret modstand mod EU’s handels- og investeringsaftaler og mod EU som storkapitalens union står stærkt i faglige kredse i Norge. På Trondheim konferencen 2016, der arrangeres af LO i Trondheim mødtes 578 tillidsvalgte fra hele Norge og samledes bl.a. om kravene Ud af EØS aftalen og stop for forhandlinger om TISA og TTIP indtil konsekvensene er udredet. I det hele taget lagde konferencen en ny og kæmpende linje frem for den faglige kamp.

TTIP-beregninger: Amerikanske firmaer vinder mest – men fuld støtte fra Landbrug og Fødevarer
KPnet 9. januar 2016

Det amerikanske landbrugsministerium USDA har lavet en modelberegning på handels- og investeringsaftalen TTIP, der forhandles mellem USA og EU. Resultatet viser at de firmaer der udgår fra USA vil overtage store markedsandele fra de europæiske. Særligt i den model hvor fødevaresikkerhed og reguleringer er harmoniseret og forbrugerbevægelserne er sat ud af spillet.

TTIP vil kommercialisere Nordens sundhedsvæsen
KPnet 10. december 2015

Profitmotiverne vil omdanne sundhedsvæsenet radikalt, hvis TTIP aftalerne gennemføres.  Og ikke kun i EU-landene, men i hele Norden.

TTIP og TISA: Tvangsprivatisering og slut med kommunalt selvstyre
KPnet 25. september 2015

En af følgerne af handelsaftalerne TTIP og TISA vil være tvangsprivatisering af offentlige opgaver. En klausul vil desuden betyde, at alt hvad der en gang er privatiseret aldrig kan tages tilbage til offentlig varetagelse. Uanset hvad befolkningen, en regering eller en kommunalbestyrelse måtte mene.

10. oktober er international aktionsdag mod TTIP og TISA

EU stiller forslag om ny TTIP-domstol: Indholdet er det samme
KPnet 17. september 2015

Der er omfattende mistro og modstand mod ISDS domstolen i handels- og investeringsaftalen TTIP. Derfor har EU det seneste år arbejdet på at afdæmpe modstanden mod TTIP ved at konstruere en kosmetisk ændring af ISDS, mekanismen der gør det muligt for virksomheder at sagsøge stater, hvis de mener lovgivning nedsætter deres profitmuligheder. Nu er forslaget fremlagt.

TTIP i modvind: EU skruer op for hemmeligholdelsen
Netavisen 22. august 2015

Forhandlingerne om handelsunionen TTIP foregår i størst mulig hemmelighed. Alligevel slipper der hele tiden oplysninger ud – og jo flere oplysninger jo større modstand. Nu har EU grebet til drastiske midler. Nationale politikere skal fremover rejse til Bruxelles og sidde i et aflåst rum, hvis de ønsker at få oplysninger om forhandlingerne.

EU-parlamentet giver grønt lys for TTIP: Den folkelige modstand mobiliserer
Netavisen 9. juli 2015

EU-parlamentet stemte onsdag ja til en resolution, der bakker op om EU-kommissionens fortsættelse af forhandlingerne om TTIP. Men modstanden fortsætter og store demonstrationer er under forberedelse. Den 10. oktober vil være europæisk aktionsdag.

EU-parlamentet: Vejledende afstemning om TTIP
Netavisen 8. juli 2015

D. 8. juli gennemfører EU-parlamentet den vejledende afstemning om TTIP, der blev aflyst i juni måned. Spørgsmålet om den udemokratiske domstol ISDS forsøges gjort til det eneste konfliktpunkt i forhold til aftalen, der fra ende til anden er dikteret af de multinationale firmaer.

Essensen af TTIP: Stopper forbud mod hormonforstyrrende stoffer
Netavisen 2. juni 2015

I 2009 vedtog EU en lov om at der skulle indføres et forsigtighedsprincip overfor hormonforstyrrende stoffer, der er livsfarlige og bl.a. truer kommende generationers hjerneudvikling. Stoffer der ikke var bevisligt uskadelige skulle forbydes. Det er nu afsløret hvordan kemiindustrien og EU-kommissionen har fået stoppet lovgivningen og bruger TTIP-forhandlingerne som pressionsmiddel. 

10 perspektiver for fremtiden- hvis TTIP gennemføres
Netavisen 13. maj 2015

EU og USA forhandler handels- og investeringsaftalen TTIP på et mandat dikteret af den multinationale kapitals lobbyister fra begge sider af Atlanten. TTIP vil være et kæmpe slag mod det store flertal af befolkningerne i EU-landene og USA hvis den går igennem.

Bliv klogere på TTIP – det er dig, der skal betale regningen!
KPnetBlogs 12. maj 2015

Hør Oktober Radios reportage fra Folkebevægelsen mod EU’s seminar om TTIP

Modstanden mod TTIP vokser i EU og i USA: Aftalen må udskydes mindst et år
Netavisen 8. maj 2015

Modstanden vokser på begge sider af Atlanten. EU’s handelsministre meddeler at TTIP ikke kan gennemføres i 2015 som planlagt, men udskydes i mindst et år.

Forstå handelsunionen TTIP
Video fra Folkebevægelsen mod EU

TTIP : Lovforslag til bekæmpelse af Boykot Israel bevægelsen
Netavisen 22. februar 2015

TTIP – handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA – forhandles på vegne at de største multinationale kapitaler og for at fremme deres interesser. Et nyt aspekt af dette er kommet for dagens lys, nemlig den politiske pression vendt imod det palæstinensiske folks kamp. Et forslag til en amerikansk lov går ud på at udnytte handelsaftalerne til at forsvare Israel og simpelthen forbyde Boykot Israel Bevægelsen i alle deltagerlandene.

Oktober Radio: Hvad gør vi ved TTIP?

TTIP Netværket holdt d. 24. januar et åbent arbejdsmøde om TTIP.
Formålet var at få mere viden og diskutere, hvordan vi kan stoppe denne handels- og investeringsaftale, der vil sætte verdens største firmaer til at diktere reglerne for arbejderbeskyttelse, miljø, sundhed, privatlivsbeskyttelse og meget mere, hvis den bliver til virkelighed. Oktober Radio var med.

STOP TTIP!Overnationalt råd skal regulere lovgivning i USA og EU
Netavisen 31. januar 2015

Nye dokumenter fra de lukkede forhandlinger om TTIP er for nylig blevet lækket. De angår det såkaldte Regulerende Råd, der – hvis handels- og investeringsaftalen TTIP ikke bliver stoppet – vil komme til at have det sidste ord i al lovgivning i EU-landene og i USA indenfor dette område. Med industriens stemme som den altafgørende og helt udenfor parlamentarisk kontrol.

TISA forhandlinger speedes op: Områder udelades af taktiske grunde
Netavisen 24. januar 2015

Den store aftale om handel med serviceydelser,TISA skal nu speedes op, udtaler tidligere EU-komissær Viviane Redding, der forhandler for EU. Man har lært af modstanden mod TTIP og trækker i første omgang visse områder ud af aftalen.

TTIP: Handelsaftalen mellem EU og USA betyder arbejdsløshed og lavere løn
Netavisen 5. december 2014

Når EU og vores egen regering forsøger at overbevise os om fordelene ved TTIP er deres eneste argument ‘øget vækst og nye jobs’. Argumentet bygger imidlertid på nyliberalistiske beregningsmodeller og forudsætninger der er i fuldstændig strid med virkeligheden. Andre beregningsmodeller afslører, at TTIP vil betyde, at ikke alene kommer demokratiet og alle standarder indenfor arbejdsvilkår, miljø og sundhed under kraftigt pres – TTIP giver også flere arbejdsløse og lavere løn i EU-landene – og særligt i et nordeuropæisk land som Danmark.

Stop TTIP og CETA! 1.000.000 (1 million) underskrifter er samlet
Netavisen 4. december 2014

Den 4. december 2014 rundede indsamlingen Stop TTIP og CETA – EU’s frihandelsaftaler med henholdsvis USA og Canada – 1 million modstander navne. Underskrifterne er indsamlet på rekordtid i EU’s medlemslande.

Irsk oprør: No, no – we won’t pay!
Netavisen 4. november 2014

Irerne er i oprør mod hele nedskæringspolitikken fra EU. Nye afgifter på vand og truslen om privatisering blev dråben, der udløste en kæmpe protestbevægelse. Hvis TTIP går igennem, vil aftalen være et instrument for privatiseringer i EU-landene.

EU’s nye handelskommissær: Sådan stopper vi modstanden mod TTIP
Netavisen 31. oktober 2014

Tag ISDS (retten til at lægge sag an mod lande) ud af aftalen og tag luften ud af modstanden – foreslår EU’s nye handelskommissær.

Europæisk aktionsdag mod frihandelsaftale: Stop TTIP før det er for sent!
Netavisen 21. oktober 2014

Den 11. oktober 2014 blev der holdt europæisk aktionsdag mod TTIP med deltagelse i 400 byer.

Grøn frihandelsaftale forhandles: Lige så sort som de andre
Netavisen 14. juli 2014

40 af verdens rigeste lande – med USA, EU og Kina i spidsen – har startet forhandlinger om en frihandelsaftale indenfor området grøn teknologi. Forhandlingerne kører under WTO, selvom kun et fåtal af landene under WTO deltager. Mens teknologien måske er grøn, er formålet med aftalen lige så sort som de mange andre frihandelsaftaler, verdens multinationale har på tegnebrættet i øjeblikket.

EU og USA forhandler ny global handelsaftale: ALT skal privatiseres
Netavisen 27. juni 2014

Om TISA – Trade in Services Agreement:
Med USA og EU i spidsen forhandler en ‘koalition af villige’ bestående af 50 lande netop nu i Geneve om en ny og ekstremt liberalistisk aftale, der skal gøre stort set alle serviceydelser til varer og regulere handelen med dem på verdensplan. På denne måde er det målet at underlægge hele dette område under de multinationales ‘lov’.

USA og EU: Pres på for flere fossile brændstoffer
Netavisen 25. juni 2014

Krisen i Ukraine udnyttes fuldt ud af både USA og EU til at fremme kapitalinteresser indenfor energiområdet. EU åbner op for import af tjæresand, den første skibsladning er sejlet til Spanien, og i Frederikshavn står slaget helt aktuelt om at sige nej til udvinding af skifergas i Danmark. Forhandlingerne om frihandelsaftalerne øger presset fra oliefirmaerne.

Hvem husker ACTA?
KPnetBlogs 19.maj 2014
Indlæg af Anders Koch, Folkebevægelsen mod EU

Det er kun to år siden, at hundredtusinder mennesker i Europa var på gaderne, i protest mod ACTA, – en international aftale mellem EU, USA og en række andre lande, som skulle sikre private firmaers immaterielle “ejendomsret”, blandt andet på internettet. Slutresultatet blev, at EU parlamentet i juli 2012 stemte imod ACTA, som derfor lykkeligvis ikke er effektueret i EU.

Patenter og frihandelsaftaler
Netavisen 24. april 2014

Der er uden tvivl en sammenhæng mellem indførelse af EU’s enhedspatent og en kommende frihandelsaftale mellem EU og USA. Et fælles patent vil være en vigtig brik for de førende monopolkapitaler. En sag fra Canada kan give os vigtige hints om, at en national patentlovgivning kan udgøre et bolværk mod firmaers sagsanlæg mod stater for ‘tabt profit’.

Frihandelsaftale EU-USA: Høring om virksomheders ret til sagsanlæg
Netavisen 19. marts 2014

Forhandlingerne mellem EU og USA om den transatlantiske frihandelsaftale har vakt så stor modstand at EU-kommissionen nu indleder en 3 måneders høringsfase om ISDS-mekanismen, virksomhedernes ret til at sagsøge stater, hvis de mener deres profit er truet. Men frihandelsaftalen vil stadig være et redskab for de multinationale, selv uden denne mekanisme.

EU’s patentdomstol: Kun for de multinationale
Netavisen 5. marts 2014

D. 25. maj skal vi stemme om dansk tilslutning til EU’s enhedspatent og en fælles EU patentdomstol. Afstemningen er vigtig, for ensretningen af patenterne vil være endnu en brik i skabelsen af et Europas forenede stater på de multinationale virksomheders betingelser, et samfund udenfor demokratisk kontrol.

Regeringens dobbeltspil: Frihandelsaftale betyder ja til GMO
Netavisen 17. februar 2014

Regeringen ønsker fred og ro om frihandelsforhandlingerne mellem EU og USA. Officielt siger de nej til DuPonts GMO-majs, mens de samtidig udtrykker bekymring for at nej’et kan give knaster på vejen i forhandlingerne, der netop skal bane vejen for Europa som åbent marked for genmodificerede produkter.

Frihandelsaftalen EU – USA: Retning mod ny overnational diktaturstat
Netavisen 18. december 2013

Det bliver tydeligere og tydeligere, at den amerikanske og europæiske storkapital med frihandelsaftalen forsøger at tage et kæmpeskridt i retning af en overnational stat, den transatlantiske union.

TAFTA – den store underkastelse
Af Lori Wallach
Stop Terrorkrigen

Den transatlantiske elite – indbefattet de største koncerner – er bag tillukkede døre med forhandlingerne mellem EU og USA om TTIP/TAFTA i færd med at danne en slags ’økonomisk NATO’ – en globalt dominerende økonomisk magt, der vil rulle alle sociale fremskridt fra det 20. århundrede tilbage, konstaterer  Lori Wallach ( Public Citizen’s Global Trade Watch)

Frihandelsaftale mellem EU og USA
Netavisen 11. september 2013

Indlæg af Tine Spang Olsen på seminaret ‘Modstand mod det nyliberale amokløb’ 7. september 2013 i København

Forhandlingerne mellem EU og USA om en frihandelsaftale er i fuld gang. Forsøget på at få aftalen på plads er et udtryk for den samme tendens vi ser over hele linjen, en kæmpe offensiv for de store kapitalinteresser, en transatlantisk union.

Fri handel og fri investering for de multinationale
Netavisen 8. juli 2013

Forhandlingerne om aftalen mellem EU og USA om fri handel og investering starter i dag d. 8. juli. En aftale om fri handel og investering vil udelukkende blive indgået af og for de multinationale firmaer og den vil betyde et stort angreb på arbejdsforhold og sundhed. Dansk lovgivning vil blive sat ud af kraft og beslutninger vil blive taget af helt nye myndigheder. Store koncerner øjner muligheden for at åbne det europæiske marked for genmodificerede fødevareproduktion og udvinding af skifergas.

 

 

Andre kilder og links til oplysninger og inspiration
Stop den trojanske traktat – TTIP i 10 punkter
NOAH

Skriv under mod TTIP og CETA
NOAH

noTTIP
Kampagneside Storbritannien

Stop TTIP/TAFTA Europe

WATT – World alliance against TTP and TTIP

PSI Global Union
Fagforening for offentligt ansatte med afdelinger over hele verden. PSI har taget kampen op mod de globale handels- og investeringsaftaler.

The really good friends of transnational corporations agreement
Rapport fra PSI (Public Services International) om TISA
Ellen Gould september 2014

Our World is not for sale

PublicCitizen

Corporate Europe Observatory


NOAH aktion mod TTIP: Den trojanske traktat