TTIP-beregninger: Amerikanske firmaer vinder mest – men fuld støtte fra Landbrug og Fødevarer

Det amerikanske landbrugsministerium USDA har lavet en modelberegning på handels- og investeringsaftalen TTIP, der forhandles mellem USA og EU. Resultatet viser at de firmaer der udgår fra USA vil overtage store markedsandele fra de europæiske. Særligt i den model hvor fødevaresikkerhed og reguleringer er harmoniseret og forbrugerbevægelserne er sat ud af spillet.

ttip-photoLandbrug- og fødevareindustrien er en af de helt store kapitalgrupper bag TTIP, og i en artikel i Information 8. januar fremlægger Jørgen Steen Nielsen USDA’s beregninger på disse firmaers profitfremgang, hvis TTIP bliver gennemført.

Den amerikansk baserede kapitals fordel fremgår klart af de forskellige modeller, hvor den ene kun afskaffer toldbarriererne, mens den anden også bygger på en harmonisering af reglerne for fødevaresikkerhed til de standarder som industrien ønsker – standarder der i mange tilfælde allerede er gældende i USA.

Det gælder f.eks. de multinationale giganters ønske om at få GMO i menneskeføde ind på det europæiske marked – og allerhelst uden mærkning. Her foregår der en omfattende forbrugerkamp i USA for i det mindste at få et frit valg ved at kræve mærkning af GMO. Flere stater i USA har gennemført dette, men sundheden trues nu af et forslag om en landsdækkende lov, der forbyder mærkning af GMO. I følge meningsmålinger ønsker 93 % af den amerikanske befolkning mærkningen.

Med GMO følger sprøjtegiften RouondUp, der af WHO er vurderet til at være efter al sandsynlighed kræftfremkaldende.

Andre omstridte regler, der nedsætter de amerikanske producenters mulighed for at overtage markedet er forbud mod klorvaskning af kød (kyllinger) og væksthormoner i kød.

Endnu et produkt der vil kunne vælte ind over EU-landene, hvis ‘handelshindringerne’ afskaffes er fructoserig majssirup, en særlig og infam sukkerart, der pøses i stort set al amerikansk industrimad og giver en særlig stor risiko for både overvægt og sukkersyge, da den omsættes på en anden måde og endnu mere skadelig måde end almindelig sukker. Og i den genmodificerede udgave naturligvis.

I øjeblikket er europæisk sukkerindustri beskyttet så importen er begrænset. Ikke af sundhedsgrunde, men for at beskytte europæiske sukkerproducenter. Dette vil også blive gjort ulovligt hvis TTIP bliver gennemført.

For de amerikanske landbrugsproducenter vil det være et kæmpe boost at få fri adgang til det europæiske marked

Andre lande vil holdes ude og miste landbrugseksport. Det gælder f.eks. lande som Brasilien, Indien, Kina og Mexico, men selvfølgelig også fattigere lande, lande i Afrika osv.

De største vil vinde på TTIP. TTIP vil fremme monopoliseringen og de multinationale og alt i alt vil også EU-landenes landbrugseksport indenfor Europa falde. Det vil øge arbejdsløsheden.

Tidligere beregninger har vist, at dette på det samlede område for landbrug og industri især vil ske i de nordeuropæiske lande, der har forholdsvis mest handel indenfor Europas grænser.

EU’s forhandlere har hele vejen igennem påstået at TTIP aldrig vil komme til at medføre forringede standarder i EU-landene – de vil blive beskyttet. Dette er åbenlyst utroværdigt, da forhandlingerne netop går ud på at skaffe ‘handelshindringerne’ af vejen.

Det amerikanske landbrugsministerium tager både meget alvorligt på spørgsmålet om at få harmoniseret reglerne og at undgå forbrugernes adgang til viden om fødevarerne og indflydelse på indholdet af samme.

Det sidste fremgår klart og tydeligt af det faktum, at USDA også har lavet beregninger ud fra en tredje model, hvor reglerne godt nok bliver harmoniseret, men hvor det lykkes ‘en negativ forbrugeradfærd’ at slå igennem. Dette vil nok særligt dreje sig om muligheden for at kunne fravælge genmodificerede fødevarer.

”Disse effekter på efterspørgselssiden kan potentielt udradere enhver gevinst opnået ved fjernelse af specifikke tekniske handelsbarrierer” (Citat fra USDA’s rappoprt i Information).

Kom ikke og sig at det ikke er meningen med TTIP at regler der forsvarer sundhed og rettigheder skal fjernes!

I alle tre modeller vil den øgede konkurrence fra de amerikanske varer få både de europæiske producenters priser og markedsandel til at falde.

Trods dette fastholder de danske industrilandbrugs organisation Landbrug og Fødevarer alligevel deres fulde støtte til TTIP. De regner med at netop deres nicher og produktioner vil klare sig i konkurrencen.

Vi satser på ”maskiner, enzymer, mejeriprodukter og spareribs” udtaler handelspolitisk chef Kenneth Lindhardt Madsen til Information.

For befolkningerne i EU-landene eller USA er der intet godt at hente i monopolernes TTIP.

Verdenskort over mærkningsregler for GMO
Center for Food Safety

Se også

TTIP og TISA: Tvangsprivatisering og  slut med kommunalt selvstyre
KPnet 25. september 2015

KPnets temaside
Alt skal privatiseres og under de multinationales kontrol
Sig NEJ til handelsaftalerne TTIP, CETA og TISA

STOP TTIP!  
APK’s pjece om EU’s handelsaftaler til fri download i pdf

 

 

KPnet 9. januar 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne