EU-udspil til TTIP: Miljøregulering skal overlades til de fri markedskræfter

I denne uge startede EU og USA den 14. forhandlingsrunde om TTIP – med enerigiområdet som et af emnerne. Et lækket dokument viser, at EU’s forhandlingsudspil lægger op til fri markedsadgang for fossile brændstoffer og stop for politisk regulering og forrang for grøn energi. Frit løb for klimaforandringer vil blive en af konsekvenserne, hvis TTIP gennemføres.

Frack-off gasholesI følge det lækkede forhandlingspapir skal hele energiområdet fremover reguleres af markedet. EU og USA skal gennem TTIP ”fremme branchens selvregulering af ​​energieffektivitetskrav for varer, hvor en sådan selvregulering sandsynligvis vil kunne opfylde de politiske målsætninger hurtigere eller billigere end obligatoriske krav”.

Det hedder i EU’s officielle målsætning at TTIP vil ”fremme vedvarende energi og energieffektivitet – områder, der er afgørende i forhold til bæredygtighed”.

Påstanden om at det fri marked helt automatisk vil kunne opfylde både kvalitetskrav og klimamålsætningerne er naturligvis det rene vrøvl. Der kan aldrig være et automatisk sammenfald mellem på den ene side den umiddelbare pris og profit en energiform kan afsættes til og dens samfundsmæssige værdi på længere sigt, hvor hensyn som klima, sundhed og kvalitet må indregnes.

For at sikre fælles regler lægger EU-Kommissionen op til, at der nedsættes en reguleringsgruppe kaldet ”Arbejdsgruppe for energi og råmaterialer”.

Grøn energi må ikke favoriseres

Efter TTIP skal politiske beslutninger ikke længere kunne give vedvarende og grøn energi forrang, idet aftalen siger at

”Begge parter i aftalen skal sikre at operatører af energinetværk i deres område giver adgang for transport af gas og elektricitet i deres systemer på kommercielle betingelser til den anden part uden diskrimination (inkl mellem forskellige energityper)”.

Man må altså ikke længere regulere energiforbruget gennem ansættelse af priser, der fremmer grøn energi eller energibesparelser. Krav til energieffektivitet i produkter fjernes desuden og billige produkter, der til gengæld er dyre i drift vil uhindret kunne oversvømme markedet.

Aftalen vil betyde fri adgang til den for selskaberne mest profitable energi, som f.eks. skifergas importeret fra USA eller udvundet i Europa. I denne EU-fremtidsvision for olie- og gasproducenter vil det ikke være muligt at lægge en plan, hvor man modgår klimaødelæggelser. Valg af energiformer der tager hensyn til miljøet og hvor det fri marked reguleres vil herefter ikke være lovlige i et EU-land. Og gennemfører et land dem alligevel vil de uden tvivl blive mødt af sagsanlæg. Energi skal frit kunne sælges til højeste profit – uanset ødelæggelser af naturen, miljøet eller menneskehedens fremtid.

TTIP arbejder ikke kun i forhold til det transatlantiske marked, men opererer også med at sikre sig indflydelse og dominans på det globale energimarked. Her siger forhandlingsudspillet, at USA og EU skal arbejde for fri markedsadgang og fjerne nationale hindringer, der måtte beskytte lokale/nationale beslutninger om beskyttelse af energiformer. Det udtrykkes med ordene:

”Parterne skal samarbejde om at reducere eller eliminere handels- eller investeringshindringer indenfor energi og råmaterialer i tredje-lande”.

Information skriver d. 12. juli om kapitalens globale interesser, der i energiafsnittet – som på alle andre felter – imødekommes med TTIP:

“I 2013 lovede EU-handelskommissær Karel de Gucht den multinationale oliegigant Exxon, at man i energikapitlet ville gå efter at få fjernet hindringer for virksomhedens ekspansionsplaner i Afrika og Sydamerika”.

Brexit – et slag mod TTIP

Indholdet af forhandlingerne er kun kendt af offentligheden på grund af læk. Stod det til EU havde hele TTIP’s indhold været totalt ukendt frem til den dag den skulle vedtages.
Som det gælder i almindelighed for EU’s planer og fremtidsvisioner medfører viden om dem en udbredt modstand i de befolkninger der skal lægge ryg til. Sådan er det også gået for TTIP.

I øjeblikket forsøger EU-Kommissionen at haste og kuppe CETA, den tilsvarende aftale mellem EU og Canada igennem som en murbrækker på TTIP. Uanset at et eller flere medlemslande måtte sige Nej til at ratificere CETA har man besluttet, at aftalen sættes i kraft provisorisk.

Afslutningen af TTIP forhandlingerne bliver ved at trække ud.

Efter EU’s handelskommissær Cecilia Malmströms mening er årsagen til problemerne ‘populisme’ – med andre ord at folket blander sig. Som den ‘populisme’ der i Storbritannien manifesterede sig gennem Brexit, hvor den britiske elite var kendt som store fortalere for TTIP, mens modstanden i befolkningen var stor og også vidt udbredt i fagbevægelsen.

Jo større folkelig modstand, jo sværere bliver det for EU at gennemtvinge TTIP.

Hele TTIP-aftalen og den ‘tre søjler’ (markedsadgang for firmaer, fælles regulering og regler for handel) vil blive behandlet i denne forhandlingsrunde. Med særlig fokus på fælles regulering, nethandel og handel med energi og råmaterialer.

Se
The EU’s proposal for a chapter on energy and raw materials in TTIP
Friends of The Earth/NOAHs

EU-Kommissionens lækkede forhandlingsudspil til energiområdet

Se også

De europæiske marxister-leninister støtter ’Brexit’ og vil stoppe TTIP
KPnet 15. maj 2016

EU’s energiunion: Liberalisering, kontrol og stormagtspolitik
KPnet 27. februar 2015

KPnets tema om TTIP, CETA og TISA
Alt skal privatiseres og under de multinationales kontrol

 

 

KPnet 13. juli 2016

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater