Patenter og frihandelsaftaler


Der er uden tvivl en sammenhæng mellem indførelse af EU's enhedspatent og en kommende frihandelsaftale mellem EU og USA. Et fælles patent vil være en vigtig brik for de førende monopolkapitaler.

En sag fra Canada kan give os vigtige hints om, at en national patentlovgivning kan udgøre et bolværk mod firmaers sagsanlæg mod stater for 'tabt profit'.

 

 

Det er 20 år siden, at USA, Mexico og Canada indgik frihandelsaftalen NAFTA. Som det også er planen  i den frihandelsaftale der forhandles mellem USA og EU indeholder også denne muligheden for firmaer for at lægge sag an mod stater og søge million- eller milliard- erstatninger hvis de mener deres profit bliver begrænset af national lovgivning. (ISDN-systemet, forsvaret for investor-rettigheder).

Sagen startede i Canada i 2012, da det amerikanske medicinalfirma Eli Lilly anlagde sag an mod Canada, da man her fulgte den nationale patentlovgivning og ikke godkendte et patent på et medikament mod ADHD, kalde Stattera og et antipsykotisk middel Zyprexa, fordi midlerne ikke var godt nok dokumenterede ifølge canadisk lov, der kræver at medicin skal have en nyttevirkning.

 Firmaet lagde ikke kun sag an angående det konkrete patent, men mod Canadas ret til overhovedet at begrænse patentrettighederne.

NAFTA -aftalen nævner imidlertid ikke spørgsmålet om patenter. Det gør derimod den aftale USA i øjeblikket forhandler med lande i Asien TTP, og formentlig gælder det samme for en eventuel aftale mellem EU og USA.

Eli Lilly har under sagen krævet en halv milliard dollars af den Canadiske regering, penge som kun kan betales af  skatteyderne og som vil sætte national lovgivning ud af kraft hvis det anerkendes

Da Eli Lilly på nuværende tidspunkt – endnu – ikke er kommet igennem med sagsanlægget har firmates lobbyister udvirket, at en gruppe på 32 kongresmedlemmer i USA har skrevet et brev til den amerikanske regering med en anklage mod Canada for ikke at overholde internationale patentstandarder ( intellektuelle rettigheder) under WTO. De krævede at Canada sættes på en særlig liste for 'uregerlige lande'.

De skriver bl.a.:

”Intellektuelle rettigheder er en af hoveddrivkræfterne i USA's innovative økonomi” .

Man kan vel sige, at uden sin egen nationale patentlovgivning havde Canada stået uden forsvarsvåben i denne sag. Hvor frihandelsaftalen NAFTA ikke indeholdt et afsnit om patentrettigheder er dette tilfældet i den frihandelsaftale USA forhandler i øjeblikket med lande i Asien – og formodentlig også i aftalen der forhandles med EU.

Både EU's enhedspatent og frihandelsaftalen med USA må bekæmpes, de udgør to sider af samme sag – et frit løb for monopolkapitalen gennem EU.


Kilder

Eli Lilly Enlists Congress In Fight Against Canada For Refusing Patent On Useless Drug
TechDirt 17. april 2014

Eli Lilly vs. Canada: The Patent War Moves to Washington
The Wall Street Journal 14. april 2014

Putting a gun to their own heads: Governments give themselves a ‘free trade’ offer they can’t refuse
Systemic Disorder 29. januar 2014
Se også

EU's patentdomstol: Kun for de multinationale
Netavisen 5. marts 2014

Ophavsret og patenter i EU
Netavisen 1. juni 2013

Zyprexa – en historie for sig
Outsideren

Medicinbørn: Flere børn får sindssygemedicin
Børn&UngeDette er en artikel fra kpnet.dk -
Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til kpnet, KPnetavisen (facebook) og KPnetTV (youtube)

- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

 

Netavisen 24. april 2014