TTIP: De multinationale firmaer vil have magten over lovgivningen

stop_TTIPHandelsaftalen TTIP, der forhandles mellem EU og USA handler om at regulere al lovgivning, så hindringer for fuld profit for multinationale selskaber ryddes af vejen på det nye fælles indre marked. Den overnationale mekanisme der skal vurdere al ny lovgivning med denne vinkel kaldtes tidligere i forhandlingerne ‘Det regulerende råd’, men ændrer nu form, viser et nyt lækket forhandlingspapir fra EU. Men indholdet er det samme som før.

Information d. 14. marts gør Jørgen Steen Nielsen rede for, hvor forhandlingerne bevæger sig hen indenfor dette centrale omdrejningspunkt for TTIP. Det sker på baggrund af et lækket udspil fra EU Kommissionen, for de amerikanske dokumenter og ikke mindst resultaterne af forhandlingerne er stadig mørkelagte.

Aftalens hele formål er at fjerne hindringer ved at skabe en ‘fælles regulering’ af normer og standarder. Forhandlerne fastholder, at dette sagtens kan ske uden at forringe miljø, sundhed, arbejdsforhold osv., hvad der tydeligvis er ganske ulogisk. Og det vil ikke ‘kun’ blive et spørgsmål om at regulere ned til laveste fællesnævner. Hvis en ny regulerende mekanisme, der står over landenes demokratiske beslutninger (og over tidligere EU-lovgivning) bliver til virkelighed er det klart, at denne mulighed på længere sigt vil blive brugt langt mere vidtrækkende og styrende overfor al fremtidig lovgivning.

Og her kommer vi til kernen i TTIP – den fortsatte regulering. Ligesom man fra EU Kommissionens side har givet ISDS mekanismen et nyt navn, men beholdt indholdet pga den stærke reaktion og modstand imod tanken om at firmaer kan lægge sag an mod lande, hvis virksomhedens profit er lavere pga beskyttende lovgivning, ser det også ud til at være tilfældet med Det regulerende råd.

I stedet for at nedsætte et råd med vetoret over fremtidig og nuværende lovgivning, skal der foregå en ‘dialog’ om det samme. En dialog som er helt op til EU Kommissionen og USA’s forhandlere at styre efter forgodtbefindende. Tanken er, at ingen love skal kunne vedtages i EU-landene, i EU eller i USA uden godkendelse og forudgående ‘dialog’.

Derfor skal man starte konsultationer så snart det overvejes at lave regler på et område. Man skal ‘fremme koordinering’ og ‘lovgivningsmæssig forenelighed’ på det tidligst mulige tidspunkt. ‘Ikke-regulering’ skal også altid overvejes som alternativ.

Systemet benævnes nu ”en effektiv koordineringsstruktur”, men denne struktur har ikke længere et egentligt navn. Koordineringen skal ”støtte og vejlede beslutningstagerne”. Ja faktisk før de overhovedet har tænkt en tanke til ende selv.

For EU Kommissionen skal ikke kunne lave selvstændige, færdige udspil til lovgivningen uden at have konsulteret USA og omvendt. Og det vil reelt sige før de har konsulteret de stærkeste kapitalinteresser i henholdsvis EU og USA, for de vil sidde tæt ved bordet. I EU-sprog hedder det, at virksomheder, NGO’er og faglige organisationer kan byde ind. I praksis kan organisationer der støtter arbejdernes eller den brede befolknings interesser byde ind så meget de har lyst, uden at det får nogen form for konsekvenser. Konstruktionen er lavet for at give kapitalinteresser den direkte magt over lovgivningen og gode og fornuftige forslag for almenvellet kan blot kasseres.

Dette diktatur vil selvfølgelig også gælde de enkelte medlemslande i EU, som man forudsætter i stadig højere grad får deres love og regler besluttet i gennem EU-systemet.

Dette er den vej EU ønsker for fremtiden. Et stort indre marked, hvor salgs- og profitinteresser i princippet kan sætte alle andre interesser og rettigheder ud af kraft. På længere sigt kan det være på endnu mere omfattende områder end sundhed og miljø. Også overenskomster, mindsteløn, sociale rettigheder, retten til at holde områder som vand, el, undervisning mm. udenfor privat profit osv – alt kan blive betragtet som handelshindringer.

Vi må sige nej til TTIP og TISA, og hurtigst muligt ud af monopoleres EU!

Opdatering:
Se det lækkede dokument: Med TTIP skal USA inddrages i al fremtidig lovgivning
Folkebevægelsen mod EU 15. marts 2016

Læs også

EU-modstanden står i en gunstig situation – og Folkebevægelsen mod EU er klar
KPnet 14. marts 2016

Vi vil også stemme: Underskriftsindsamling for dansk folkeafstemning om EU-medlemskab
KPnet 13. marts 2016

STOP TTIP! Overnationalt råd skal regulere lovgivning i USA og EU
KPnet 31. januar 2015

Tema: Alt skal privatiseres og under de multinationales kontrol

 

 

 

KPnet 15. marts 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater