3F siger også Nej til CETA

De nye handelsaftaler CETA og TTIP er i hemmelighed forhandlet mellem EU og hhv. Canada og USA. Jo mere der kommer ud om deres indhold, jo mere vokser protesterne i alle landene. Den faglige protest bliver stadig stærkere.

stop_ceta

Op til den store demonstration i København torsdag den 27. oktober mod de multinationales handelsaftaler TTIP og CETA, har stadig flere lokale afdelinger af 3F meldt sig som modstandere. En del af dem er medarrangører af torsdagens demonstration.

Se
Stærk modstand mod CETA-aftalen – Af BJMF’s bestyrelse
KPnet 7. oktober 2016

Nu melder også 3F-toppen og 3F som sådan fra i forhold til aftalen. Til Ugebrevet A4 siger 3Fs formand Per Christensen:

– Sådan som aftalen ser ud nu, kan 3F ikke bakke op om den. 3F kan ikke acceptere en handelsaftale, som forringer arbejdstagerrettigheder i forhold til de internationale ILO-konventioner, som blander sig i den måde, kommunerne håndterer udbud på eller som indfører et tvistløsningssystem, der overruler de nationale domstole. Det ligger helt fast.

CETA-aftalen mellem EU og Canada er en murbrækker for TTIP-aftalen mellem EU og USA, der er stødt ind i store vanskeligheder. Den er en decideret trussel mod arbejderrettigheder og mod miljøet, og lægger blandt andet op til at indføre en overstatslig domstol, hvor store monopoler kan sagsøge stater med en lovgivning, de mener indskrænker deres profitmuligheder.

Domstolen er også et element i TTIP-aftalen – og vil så at sige blive smuglet ind ad bagvejen, hvis CETA går igennem.

Lige nu blokeres underskrivelsen af den belgiske region Vallonien, som holder fast ved sit Nej til CETA, der ifølge den belgiske forfatning betyder, at Belgien som stat ikke kan undertegne den. EU-toppen arbejder på højtryk for at finde måder at omgå dette på, så aftalen alligevel kan underskrives og træde i kraft.

EU gennemfører samtidig i denne tid en række tiltag, som skal tilpasse EU til de upopulære handelsaftaler, som har fået hundredtusinder på gaden i protest.

Se
EU vil indføre ‘innovationsprincip’: Skal fjerne ‘forsigtighedsprincippet’ i miljølovgivningen KPnet 25. oktober 2016

Den socialdemokratisk dominerede LO-top støtter de reaktionære aftaler, selvom de faglige protester er voksende over hele EU. LO skal fastlægge sin endelige holdning den 25. november.

Se mere hos UgebrevetA4

3F-top siger nej til omstridt handelsaftale. LO stadig positiv

Se også

Det sociale EU er et bedrag: Faglig protest mod handelsaftalerne CETA og TTIP, men dansk LO støtter
KPnet 25. september 2016

KPnet 26. oktober 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater