TISA forhandlinger speedes op: Områder udelades af taktiske grundeDen store aftale om handel med serviceydelser, TISA skal nu speedes op, udtaler tidligere EU-komissær Viviane Redding, der forhandler for EU. Man har lært af modstanden mod TTIP og trækker i første omgang visse områder ud af aftalen.


I ly bag TTIP forhandlingerne mellem EU og USA arbejder forhandlingerne om TISA sig ind i sin afsluttende fase. TISA-aftalen omfatter i dag: EU, USA, Canada, Chile, Taiwan, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Island, Israel, Japan, Liechtenstein, Mexico, New Zealand, Norge, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Sydkorea, Svejts og Tyrkiet.

Aftalen går ud på at liberalisere og markedsgøre offentlig service og skabe et ensartet marked for dette og for finansielle tjenesteydelser, nethandel, posttjenester, vej- og lufttransport mm. for de multinationale virksomheder. Aftalen vil bl.a. betyde, at finanskapitalen kan ryste de begrænsninger der blev indført i WTO efter finanskrisen af sig.

Med aftalen vil man sætte nye standarder indenfor verdenhandel, udvide WTO's regler og gøre dem alment gældende. På den måde kupper man nye regler (eller mangel på begrænsende regler) igennem og undgår indflydelse på dise regler fra verdens fattige lande og de stærkeste rivaler på verdensplan som Rusland og Kina.

TISA forhandlingerne løber parallelt med forhandlinger om TTP (transpasific) og TTIP (transatlantisk).

17. december blev det amerikanske forslag til aftalen angående E-handel og dataflow over grænserne lækket til The Guardian.

Her fremgår det, at begrænsninger på datasikkerheden vil blive en følge af aftalen, idet en række regler for datasikkerhed, sikring af privatlivets fred mm. og begrænsninger i brugen af data, herunder offentlig data simpelthen vil blive fjernet.

USA forsøger desuden at sikre immunitet for undersøgelser af online sikkerhedsbrud ved håndtering af data begået af amerikanske selskaber.

Selvom dette forslag er det amerikanske udspil i forhandlingerne har den europæiske lobbyorganisation DIGITALUROPE de samme målsætninger og består af nogle af de samme firmaer (bl.a. Google). DIGITALUROPE har opfordret den nye EU-kommisær til at bruge TTIP og TISA til 'at vælte protektionistiske regler'.

Ingen deltagende stat skal - hvis dette bliver vedtaget - kunne stoppe brug, opbevaring eller udveksling af personoplysninger. Desuden er aftalen skrevet så den er svær at ophæve igen og den skal hemmeligholdes i 5 år efter den er underskrevet!

Man mener, at fastsættelsen af perioden på præcis 5 år skyldes, at efter den periode vil de personer der har ingået aftalerne været blevet afløst af nye på posten og vil derfor ikke kunne holdes ansvarlige.


Modstand mod TTIP og TISA vokser

Der er dog en stor sten på vejen for aftalen. Handels- og investeringsaftalen TTIP og aftalen om handel med serviceydeser TISA har mødt en omfattende modstand og når indholdet i TISA bliver mere kendt vil det uden tvivl fremme modstanden endnu mere. I et forsøg på at afværge dette, har man valgt at trække de umiddelbart mest følsomme områder ud af forhandlingerne.

Det gælder ISDS-mekanismen (virksomheders ret til at anlægge sag an ved en selvbestaltet domstol mod stater, der gennem deres lovgivning svækker disses mulighed for profit på et område ), intellektuelle rettigheder, den audio-visuelle sektor, vandforsyning, sundhedsområdet og uddannelsesområdet. Alle områder var i starten en del af aftale området og uden tvivl udtryk for grundlæggende målsætninger for TISA.

Det er netop nogle af disse centrale områder, der allerede har fået konkret modstand og fået klassekampen til at blusse op både lokalt, hvor disse områder har været truet, og som møder modstand bredt i befolkningerne i både EU-landene og i USA.

I Irland og Detroit føres en bred folkelig kamp for at undgå privatisering af vandforsyningen og i en række lande verden over, hvor vandet allerede er blevet privatiseret, kæmpes der for at tage området tilbage under offentlig kontrol. Det er et centralt, og som Vivienne Redding udtrykker det, ' følsomt spørgsmål', og her vælger man altså salamimetoden – få aftalen i hus og udvid den senere.

At gå direkte og åbenlyst til angreb på de offentlige sektorer og overgive dem til profitinteresser – i endnu højere grad end det allerede er sket – vil udløse stor modstand.

Disse områder er ikke til salg” udtaler Vivienne Redding flot.

Også i TTIP forhandlingerne overvejer EU at fjerne ISDS eller at bløde den op i et forsøg på at neutralisere modstanden mod aftalen.

Alt sammen taktiske spil for at liste aftalerne igennem. Det er klart, at er TTIP og TISA først trådt i kraft vil de kunne udvides hen af vejen. Der er ingen form for reelle demokratiske beslutninger forbundet med EU-systemet, EU-kommisionen har det sidste ord.

Om de enkelte landes parlamenter vil få ret til at godkende/afvise de endelige aftaler, eller dette udelukkende ligger hos EU, står ikke klart.

Et er sikkert - hvis TTIP eller TISA bliver til virkelighed – de konkrete, løbende aftaler om standarder og frigørelser for markedsbegrænsninger som miljøregler (GMO, hormoner i oksekød, kemikalier i mad osv) , åbning for mere privatisering mm vil blive afgjort fremover i en lille forhandlingsgruppe hvor industriinteresser og repræsentanter for de ledende nationer lægger arm om hvor meget der skal liberaliseres og slækkes på det ene og det andet område – helt udenfor demokratisk overvågning eller kontrol.

Køreplanen for forhandlingerne om TISA ser således ud:

9. - 13. februar: 11. forhandlingsrunde
24. februar: Hørng i EU Parlamentets komité for international handel
13 – 17. april: 12. forhandlingsrunde
Foråret 2015: Møder med repræsentanter for de nationale parlamenter
6.- 10- juli: 13. forhandlingsrunde
Efterår 2015: EU Parlamentet udarbejder en rapport

 

Læs om Team TISA lobbyorganisation for den amerikanske multinationale serviceindustri med firmaer som Google, IBM, Mastercard, JPMorgan Chase, Visa International, Microsoft Verizon, Google, Walmart, CityGroup, The Walt Disney Company m.fl.

Kommentar til
TISA text on E-Commerce, Data Flows and others
Associated Whistleblowing Press 17. december 2014

Se også KPnets tema
Alt skal privatiseres og under de multinationales kontrol: Sig NEJ til handelsaftalerne TTIP, CETA og TISA
Dette er en artikel fra kpnet.dk - Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til
kpnet, facebook KPnetavisen og KPnetTV - Se KPnetBlogs her
Udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne APK

- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

Netavisen 24. januar 2015