Det sociale EU er et bedrag: Faglig protest mod handelsaftalerne CETA og TTIP, men dansk LO støtter

Det sociale Europa og EU’s sociale søjle er propaganda for det nyliberale EU og en afslutning på opbygningen af ØMU’en og Eurostaten.

20160918-17-9-muenchen-ttip-agrar

 

Fagbevægelsen i EU (Den Europæiske Faglige Sammenslutning EFS) og i de fleste EU-lande er ligesom de dominerende socialdemokratiske og socialistiske partier rigtig glade for EU. I årtier har de lovprist EU’s ’sociale dimension’ og fablet om ’et socialt EU’ til gavn for arbejderne og den almindelige befolkning.

Men det sociale EU er et bedrag. Det eksisterer ikke og det er ikke på vej.

De fire grundlæggende ’friheder’, som EU bygger på, er friheder til gavn for kapitalen – og står over arbejdernes rettigheder og befolkningernes sociale rettigheder.

De handler om pengenes, varernes, tjenesteydelsernes og arbejdskraftens frie bevægelighed. Alt sammen noget, der skal sikre monopolernes ekspansion og profitmuligheder. Det er dem, det nyliberale EU og dets indre marked er bygget op omkring, og de er fortsat styrende.

En ny videnskabelig undersøgelse konstaterer at EU-kommissionens nylancerede ’søjle for sociale rettigheder’ er tom. Der er lige så lidt på den som kejseren har på hos H.C. Andersen.

De to forskere ved tænketanken ETUI Klaus Lörcher og Isabelle Scömann konstaterer:

– Det viser sig, at hovedmålet med EU’s søjle af sociale rettigheder er, at den skal tjene til at fuldende ØMUen og det indre marked, hvor socialpolitik og velfærdssystemer skal betragtes som produktive faktorer, som skal booste produktivitet og international konkurrenceevne og forbedre levestandarden.

– Arbejdsmarkederne skal være mere fleksible, så beskæftigelsen følger de økonomiske svingninger. ØMU’ens sociale dimension bliver set som en ”teknikalitet”, og ikke som noget der er baseret på Traktatens værdier og principper.

Se gennemgangen af rapporten og løs den evt. på engelsk hos EU-fagligt Netværk (Fagbevægelsen mod Unionen)

EU-kommissionens søjle for sociale rettigheder er tom

Dansk LO har været en solid støtte for opbygningen af et EU, der nu er på vej mod sin endelige udbvgning som ’Europas Forenede Stater’ fra 2025 – uanset om briterne forlader EU eller ej, efter en folkeafstemning hvor arbejderne og den brede befolkning sagde Nej til eliten og stemte for Brexit.

Men skepsis og modstand mod EU og de tysk-styrede fremtidsplaner bliver imidlertid stadig kraftigere, også i den reformistiske fagbevægelse i EU og i Danmark.

De to ’handelsaftaler’ CETA og TTIP mellem EU og henholdsvis Canada og USA baner vej for en udvidelse af det indre marked og kapitalens friheder hen over Atlanten fra begge sider.

De vil styrke de multinationale monopolers rettigheder yderligere på arbejdernes, den brede befolknings og de enkelte landes bekostning. I samme retning trækker TISA-aftalen, som EU er ved at forhandle færdig sammen med 22 andre lande.

Se
Nyt TiSA-læk afslører alvorlige problemer
KPnet 23. september 2016

Mens EFS stædigt fastholder den utopiske drøm om et socialt EU, siger store dele af fagbevægelsen i en række EU-lande til TTIP og CETA.

For nylig var der store demonstrationer i bl.a. Berlin og en række andre tyske byer og i EU’s hovedstad Bruxelles. Men dansk LO deltog ikke. I stedet støtter LO igen udvidede friheder for kapitalen. LO afholdt en ”vellykket konference om TTIP med en entusiastisk tale fra den amerikanske ambassadør”, som LO-formand Lizette Risgaard skrev på Twitter.

Den holdning får nu modspil fra flere fagforeninger, som sammen med andre græsrødder kalder til demonstration den 27. oktober i København.

Se
Fagforeninger i EU siger nej til TTIP og CETA
 EU-fagligt netværk

Forhandlingerne om TTIP er løbet ind i vanskeligheder, men CETA er færdigforhandlet og skal nu ratificeres af de enkelte EU-lande. Den kommer snart op i det danske folketing.

Aftalen rummer  stort set det samme som TTIP, som i praksis vil blive virkeliggjort, når den træder i kraft.

Se også

Fokus på CETA: EU lukker TTIP ind ad bagdøren
KPnet 2. september 2016

STOP TTIP & CETA: 320.000 på gaden i Tyskland – Stor demo i København den 27. oktober
KPnet 18. september 2016

KPnet 25.  september 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater