Kommunistisk Politik Digital 21 – 2021 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 21 – 2021NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 40-41, 2021

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Har du brug for KPnet – så STØT vores netavis!
KPnet udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne. KPnet er åben for hele den kæmpende bevægelse – for strejkende sygeplejersker, de offentligt ansattes protester, for boligbevægelsen, for EU-modstand, for krigsmodstand, for kritisk og revolutionær debat. Brug KPnet – skriv til KPnet og giv info videre. STØT OS MEGET GERNE ØKONOMISK!
Skriv: kpnet. Mobilpay 89496. Bankkonto 1551-4739142563

Hilsen til CIPOML fra APKs 9. kongres 2021
Fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK’s 9. kongres sender vi vores varmeste revolutionære hilsner til alle partier og organisationer i Den Internationale Konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer, CIPOML. Konferencens og dens medlemmers revolutionære arbejde og utrættelige kamp er en stor inspiration for vores parti. At være en del af den internationale marxistisk-leninistisk bevægelse er af afgørende betydning og en styrke for vores partis arbejde.

Kampen for at stoppe klimaforandringer er en kamp mod imperialismen
Klimakatastrofen skyldes det kapitalistiske system. Verdens førende klimaforskere har i de sidste årtier, talrige gange gjort opmærksom på, at der kræves et stop for CO2-udledning fra fossile brændsler, og omfattende og omgående handling, hvis de menneskeskabte klimaforandringerne skal bremses. Alternative rene vedvarende energikilder fra sol og vind har været klar længe, der er ingen grund til at vente. Men videnskaben taler for døve ører – så længe olie, gas og kul er kilde til store indtægter, og en stor del af industrigiganterne lever af at sælge forbrændingsmotorer, og det militære arsenal kører på diesel, vil kapitalismen intet ændre. I stedet accelerere den globale opvarmning og tiden løber uden handling. For hver dag at beslutninger om at afvikle brugen af fossile energi ressourcer udskydes, desto højere bliver temperaturerne i fremtiden.

Grønland har ret til selvstændighed – bekæmp dansk imperialisme og NATO’s militarisering af Arktis!

Der var gode grunde til at unge grønlændere på Grønlands nationaldag 2020 overhældte statuen af Hans Egede med rød maling og påskriften Afkolonialiser! Kampen for selvstændighed og mod dansk imperialisme rykker frem i Grønland, og som kommunister støtter vi denne kamp fuldt og helt.
Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisternes, APKs 9. kongres

Imperialismens drift mod krig – Stop for al dansk krigsdeltagelse
Konkurrencen blandt monopolerne og de imperialistiske lande er en objektiv kendsgerning, der er under fuld udfoldelse. Det kan blive en ekstremt akut tilspidset situation, inklusive muligheden for en ny verdenskrig. Den eneste kraft, der kan stå imod imperialismens drift mod krig, er arbejderklassen og folkene.
Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisternes, APKs 9. kongres

FÆLLES SAG PÅ TVÆR AF FAG

FÆLLES SAG PÅ TVÆRS AF FAG! Pressemeddelelse om demonstrationer tor. d. 28.10.
Situationen er dybt alvorlig i den offentlige sundheds-og velfærdssektor
Som offentligt ansatte er vi nødt til at gøre konsekvenserne synlige, sige fra, protestere og aktionere. Sygeplejerskerne står langt fra alene i deres flere måneder lange strejke og aktioner. For solidariteten er stor.  En bevægelse blandt andre grupper af offentligt ansatte: Sosuhjælpere, Sosuassistenter, jordemødre, pædagoger, lærere, socialrådgivere m.fl. vokser frem i en fælles sag på tværs af fag.

Lønstrukturkomité: Syltekrukken er gjort klar til OK24
Løftet om en Lønstrukturkomité var det eneste Grete Christensen, DSR havde med sig, da hun efter sygeplejerskernes første NEJ til overenskomsten endnu engang anbefalede et ja til det ’nye’ resultat. Løn var der intet af. Denne gang sagde et kæmpe flertal Nej – Nej til det, der klart blev betragtet som en indholdsløs syltekrukke. Og det var den syltekrukke regeringen brugte til at lukke strejken ned. Nu er komitéen nedsat – massivt besat med statens og fagtoppens repræsentanter.

Sygeplejerskernes morgenstrejker og faglige møder fortsætter – og andre grupper bakker op
Siden regeringen nedlagde sygeplejerskernes overenskomststrejke med et indgreb har sygeplejerskerne fastholdt deres kamp for højere løn og flere kolleger – en kamp for det offentlige sundhedsvæsens overlevelse – på trods af fagtop og fagretslige regler. I denne uge tog sygeplejerskerne på Nykøbing Falster Sygehus stafetten videre – de nedlagde arbejdet og holdt en times fagligt møde sammen med andre faggrupper der var mødt op. Her sås bl.a. pædagoger, sosuassistenter/hjælpere og jernbanearbejdere. Den solidaritet har kæmpe betydning for at sygeplejerskerne kan blive ved.

Voksende mangel på sygeplejersker og social- og sundheds ansatte i hele landet
I første halvår af 2021, var der var hele 19.170 forgæves stillingsopslag, indenfor sundhed og socialvæsen. En del af de stillinger står fortsat ubesatte, mens andre er blevet dækket ind af overarbejde, vikarer og ufaglærte. Det grundlæggende problem handler om gentagne massefyringsrunder, elendige og sygdomsfremkaldende arbejdsforhold hvor de nuværende ansatte slides ned og brænder ud og holder før tid samt nedskæringer på uddannelser.

Regeringen må åbne for pengekassen!
Sygeplejerskernes daglige aktioner og arbejdsnedlæggelser har sat gang i en bred fælles kamp for en velfungerende offentlig sektor, for ordentlige løn- og arbejdsforhold, for ligeløn. Sammen med kravet om minimumsnormeringer, handicappedes rettigheder, stop for gensidig forsørgelse og klimahandling var det det klare budskab som sendtes til regering og politikerne i går ved folketingets åbning – og fra de aktionerende sygeplejersker på Amager Hospital.

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Alex Young Pedersen ved en tidligere aktion mod nedrivninger

Skandaløs plan: Beboerne i Bispehaven skal selv finansiere ghettolovens nedrivninger!
Beboerne i Bispehaven i Hasle ved Århus er på et infomøde blevet stillet overfor et ”tilbud” fra deres boligselskab, der vil betyde, at det bliver beboerne selv, der kommer til at betale for de nedrivninger der bliver gennemført som følge af ghettoloven. Et beløb svarende til ca. på 750.000 kr “pr lejlighed” skal optages som lån af afdelingen, fortæller Alex Young Pedersen, nyvalgt formand i det almene boligkompleks Bispehaven til KPnet. Huslejestigninger vil være uundgåelige, og dem med de laveste indkomster presses ud.

Nyttejobs = statssanktioneret socialdumping
I august blev der registreret mere end 130.000 arbejdsløse i Danmark, det var samtidig med til at den socialdemokratiske statsminister præsenterede endnu en stramning af kontanthjælpsreformen. Nu skulle flere i tvangsarbejde og den såkaldte nytteindsatsordning skulle udvides til fuld tid og kaldes nyttejobs. Med budgetforliget i Århus er det nu helt klart at det handler om statssanktioneret socialdumping.

FredsVagten: 7306 dage foran Christiansborg
Krigen i Afghanistan er slut. 20 år holdt vi det stakkels land i krigstilstand med vore krigsbevarende missioner. Det var den oprindelige ’krig mod terror’ kort efter 9/11 der, som alle krige altid, byggede på et spin af løgne, skriver FredsVagten i en pressemeddelelse.
Og videre: FredsVagten har diskuteret om vi sku slutte af med et rent snit inden vi i stedet af naturlige grunde dør ud. 20 år 19. oktober – tyve år rent, så lukker vi bixen; vi har vundet. Hvad sagde vi! Punktum. Nej! – det er våbenindustrien der har vundet. Ja Big Monni bestemmer krigene. Af krig blir man rig! Og hvis der ikke er krig er der ikke brug for våben. Amen.
Så nej!, FredsVagten opgir ikke vor daglige lillebitte informationstavle, vore livsfarver, vores lille lys af fornuft i det tiltagende mørke som løgnene lægger over samfundsordenen, mens større opgør venter i horisonten: Så vågn dog op!, før solen forsvinder!, som der står i sangen.

Frit Palæstina Flagvagt på Christiansborg Slotsplads
Siden søndag d.16. september har der nu i 3 uger været etableret en Palæstina-flagvagt hvor det palæstinensiske flag på daglig basis har været rejst på Christiansborg Slotsplads.
Det er sket som symbol for et Frit Palæstina og med krav til regering og folketing om anerkendelse af Palæstina og krav om sanktioner mod Israel.

Tvangsstop for elevoptag er et frontalangreb på arbejderungdommen
Den socialdemokratiske undervisningsminister har sammen med bl.a. Enhedslisten gennemtrumfet, at 6 skoler næste år ikke må optage elever. I Århus handler det bla. om Viby Gymnasium. Et stop for elevoptag der gennemtvinges med argumentation om at forældrenes indkomst er for lav, og skolen har det svært i konkurrencen om at tiltrække flest elever. Det lyder nøjagtig lige så absurd og vanvittigt som det er. Problemer med ulighed kan ikke løses ved kapitalistisk konkurrence om elever, eller gennem statsmagtens strafferegime mod skoler hvor de studerende har ufaglærte forældre. Hvad pokker har de politikere gang i?

Folketinget åbner tirsdag d. 5. oktober – Kom med til demonstrationerne!
Magthavernes parlamentariske centrum åbner et nyt Folketingsår. Klar til nye sorte reformer, nedskæringspolitik og kraftig oprustning. MEN udenfor borgen kæmper sygeplejerskerne med vedholdende morgenstrejker og faglige møder, og sammen med den opblomstrende bevægelse ”Fælles sag på tværs af fag” lægges et voksende pres på politikerne. Regeringen må åbne for pengekassen! Og det gælder på alle velfærdsområder.
På Christiansborg Slotsplads indkalder en række grupper til demonstration dagen igennem. Her følger en oversigt over nogle af dagens mange protester.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Arbejderklassens kvinder i Texas afviser anti-abort lov
Den 1. september var den reaktionære SB8- anti-abort lov vedtaget til at træde i kraft. Loven, der også er kendt som “heartbeat law” blev vedtaget i Texas i maj 2021. SB8 er et af de mest åbne forsøg på at undertrykke kvinders rettigheder i USA. I praksis indskrænkes abortretten til en seks ugers periode, hvilket for mange kvinder ikke engang er længe nok til at vide, at de er gravide. Efterfølgende er den ny abortlov sat midlertidigt ud af kraft af en føderal domstol.

Stopp NATO, Norge: Nej til baseaftalen mellem USA og Norge
Skrækscenarierne kommer nærmere og nærmere! Vi må stille spørgsmålet, – skriver Stopp NATO, Norge – om Norge fortsat skal være hægtet på denne oprustningsspiral – eller hævde vores selvstændighed og hæve stemmen for afspænding og nedrustning.
For der er sket en ændring i norsk forsvarspolitik. En ændring, hvor Norge eksporterer og importerer krigere. Den udvidede baseaftale er en del af dette.
En del af bagtæppet udgøres af USAs verdensomspændende net af militærbaser og USAs Nordatlanterhavsstrategi, hvor der udtrykkes behov for forstærkning af USAs militære muskler med vægt på ”mobilitet” og ”fleksibilitet”. Her kommer Norge ind i biledet med ønsket om havne, flyvepladser, lagringsfaciliteter og støttepunkter – læs baser.

EU åbner for genmodificerede fødevarer – GMO
Så kom gennembruddet for industrilandbrugets pres for at åbne landbrugsproduktionen for GMO, gensplejsede planter i europæiske lande. EU har godkendt 7 nye patenterede og manipulerede planter indenfor fødevarer og beklædning.

Oktober Radio: Frit valg og plejeskandalerne
I denne uges podcast fra Oktober Radio kommer vi ind på tvangslukningen af Berit’s Hjemmepleje afdeling i Århus, og hvordan det igen afslører at privatisering i praksis betyder nedskæringer, og forringelser. Det afslører også at det såkaldte ”frit valg”, blot er hokus pokus illusionsnumre, hvor politikerne sælger nedskæringer som et demokratisk gode.
Udsendelse fra den 9. oktober 2021

Til Spaniens bjerge og retur til Danmark
Den 17. oktober 1936 blev De Internationale Brigader oprettet i Albacete i Spanien. Det er 85 år siden, så i den anledning bringer vi her en artikel om den spanske borgerkrig, der blev et præludium til den Anden Verdenskrig.
Omkring 500 danskere deltog i de internationale brigader, fortrinsvis i enheder med navne som Hans Beimler (en flygtet tysk kz-fange), Tjapajev, 12. Februar, Thälmann, Martin Andersen Nexø-Kompagniet.
De helt nøjagtige tal kendes ikke, men det samlede tab ligger på ca. 150 danskere, der hørte kampråbet fra Madrid og stred for frihed og lykke.
Efter hjemkomsten blev mange af de overlevende frivillige udsat for chikanerier, fængselsstraf for »ulovlig udrejse« og andre forfølgelser.
Mange spanienskæmpere var fra første færd med i den danske nationale modstandskamp. Mange blev arresteret og kastet i kz-lejr eller udleveret til de tyske nazister og deres bødler.

Chile ratificerer FN’s traktat om forbud mod atomvåben
Med Chiles nylige ratificering har i alt 56 lande nu stadfæstet FN’s traktat om forbud mod atomvåben. At mange af disse er udviklingslande, er tegn på, at ønsket om et nej til atomvåben i høj grad kommer fra Syd.

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne