Voksende mangel på sygeplejersker og social- og sundheds ansatte i hele landet

I første halvår af 2021, var der var hele 19.170 forgæves stillingsopslag, indenfor sundhed og socialvæsen. En del af de stillinger står fortsat ubesatte, mens andre er blevet dækket ind af overarbejde, vikarer og ufaglærte. Det grundlæggende problem handler om gentagne massefyringsrunder, elendige og sygdomsfremkaldende arbejdsforhold hvor de nuværende ansatte slides ned og brænder ud og holder før tid samt nedskæringer på uddannelser.

Hvorfor mon de fleste af OECD-landene står i nøjagtig samme udfordring med kæmpe mangel på sygeplejersker og social- og sundheds ansatte? Det kræver ikke den helt store ledvogtereksamen at regne det ud. Se bare på de seneste år med massefyringer og protester. De sidste 20 år har de offentligt ansatte igen og igen været på gaden og har strejket for bedre forhold og ligeløn, mens regering efter regering har holdt sundhedsvæsenet for nar. Direktørerne har hævet millionlønninger, og der er bygget prestigebyggerier. Hele sundhedsvæsnet bliver drevet som var det en privat kæmpekoncern, hvor medicinalindustrien og et voksende antal private virksomheder kan skalte og valte med ressourcerne. Men der er ikke kommet mere sundhedsfagligt personale til den voksende mængde af syge og plejekrævende.

De fag der har de største problemer med ubesatte stillinger og har en høj ”Forgæves rekrutteringsrate” er bl.a:

Social- og sundhedshjælper antal forgæves stillingsopslag 4.090, 44%

Social- og sundhedsassistent antal forgæves stillingsopslag 9.670, 48%

Sygeplejerske antal forgæves stillingsopslag 3.450, 47%

Ernæringsassistent antal forgæves stillingsopslag 610, 19%

Læge antal forgæves stillingsopslag 540, 29%.

At der mangler sundhedsfagligt personale til de opslåede stillinger skyldes ikke primært at uddannelserne ikke kan følge med den naturlige afgang som følge af pension, men at de nuværende ansatte slides ned og brænder ud og holder før tid. Hvert år forlader næsten 10.000 plejesektoren og sundhedsvæsnet i utide, pga. sygdom eller fordi de simpelthen flygter fra dårlige og utrygge arbejdsforhold. Samtidig har sygehuse og uddannelsesinstitutioner i lang tid haft alt for lidt fokus på undervisning og praktikforløb, de studerende bruges i stedet som billig arbejdskraft.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har opgjort, at det i 2020 mislykkedes i 17 procent af tilfældene at besætte stillinger på sosu-området med en person, der havde de ønskede kvalifikationer. Prognoser viser, at i 2030 kan det danske samfund mangle omkring 40.000 uddannede på social- og sundhedsområdet.

Folkeskoler, børneinstitutioner og det specialiserede socialområde står i en lignende situation. Det er også områder der gennem lang tid har oplevet sparerunder og tiltagende dårligt arbejdsmiljø. En ond spiral, hvor en uholdbar situation forstærkes af at det er svært at finde nye kvalificerede ansatte til de ubesatte stillinger.

Mangel på sundhedsfaglige ansatte er et gigantisk katastrofalt problem for hele sundhedssektoren, og det koster i sidste ende på både patienternes og de ansattes helbred. Det er kendt viden, der er blevet belyst af talrige undersøgelse. Massive og gentagne protester har forsøgt at råbe arbejdsgiverne og sygehuskoncerner og politikerne op. Men så længe de føler de kan sidde trygt i deres elfenbenstårne gør de intet.

Støt op om sygeplejerskernes fortsatte aktioner og protester.

Note: Styrelse for rekruttering spørgeskemaundersøgelse

Der planlægges demonstrationer d. 28. oktober i Kbh, Århus og Odense
Læs mere her
FÆLLES SAG PÅ TVÆRS AF FAG! Pressemeddelelse om demonstrationer tor. d. 28.10.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne