Sygeplejerskernes morgenstrejker og faglige møder fortsætter – og andre grupper bakker op

Siden regeringen nedlagde sygeplejerskernes overenskomststrejke med et indgreb har sygeplejerskerne fastholdt deres kamp for højere løn og flere kolleger – en kamp for det offentlige sundhedsvæsens overlevelse – på trods af fagtop og fagretslige regler. I denne uge tog sygeplejerskerne på Nykøbing Falster Sygehus stafetten videre – de nedlagde arbejdet og holdt en times fagligt møde sammen med andre faggrupper der var mødt op. Her sås bl.a. pædagoger, sosuassistenter/hjælpere og jernbanearbejdere. Den solidaritet har kæmpe betydning for at sygeplejerskerne kan blive ved.

Fra sygeplejerskerne i Nykøbing Falster lød det efter morgenaktionerne:

– Der skal handles nu…
Rekruttering og fastholdelse er vejen frem, så vi er nok sygeplejersker i fremtiden.
Vi har ikke tid til flere lappeløsninger…
Grundlønnen skal hæves, således det igen bliver attraktivt, at blive sygeplejerske…
Vi gør det her for os selv, jer andre og ikke mindst for patienterne.
Og tusind tak for jer andre faggrupper, der støttede op om os

Sygeplejerske Thomas Sørensen skriver på facebook:

“I næste uge forlyder det fra Ekstrabladet, at der ikke er planlagt nogen arbejdsnedlæggelser blandt sygeplejerskerne. Det er givetvis fordi der er efterårsferie og derfor ikke vil være ansatte til andet end livreddende og akut behandling tilsted på landets hospitaler.”

Men herefter i de følgende uger fortsætter strejkerne, på omgang fra sygehus til sygehus. Det er en kæmpe indsats fra sygeplejerskerne, og organiseringen af opbakningen er super vigtig. Som da gruppen ”Pædagogiske medarbejdere støtter sygeplejerskerne” arrangerede fællestur til Nykøbing.

En ny runde af demonstrationerne ”Fælles sag på tværs af fag” kommer også d. 28. oktober i en række byer. De udbygger solidariteten og organiseringen af den kamp fagtoppen ikke ønsker at tage for de ekstremt hastende fælles krav om flere penge NU til alle velfærdsområderne, der lider og bløder.

Marietta Annie Petersen, forkvinde for Foreningen af Danske sygeplejersker skriver:

– Kære velfærdsarbejder: Duk dig ikke i debatten, ret ryggen og rejs dig op! Stil krav og stå sammen på tværs. Duk dig ikke – duk op på gaden for at bevare den offentlige velfærd i FÆLLES SAG PÅ TVÆRS AF FAG d. 28/10 kl. 16 i København (Rådhuspladsen), kl. 18 i Århus (Århus universitetshospital), Aalborg (sted kommer) og kl. 16 i Odense (Banegårdspladsen).
Se hele hendes indlæg her

Se demonstrationerne her – Aalborg kommer snart med også
København
Århus

Odense

På facebooksiden Bak op om de offentligt ansatte skriver lærer Karna Larsen, som svar på angrebene mod sygeplejerskerne:

At der lukkes sengepladser er det strejkens skyld? At sygeplejersker ikke ønsker at arbejde på hospitalerne under ringe arbejdsforhold er det strejkens skyld? At det i årtier har været forudset at samfundet i dag ville stå i en situation med mangel på personale til sundhedsvæsenet er det strejkens skyld? Det er lige omvendt. Strejken er et resultat af at arbejdsgiver, der reelt er skiftende regeringer, systematisk har underdrejet sundhedsvæsenet og skabt den nuværende kaotiske situation.

Sygeplejerskerne inviterer til at finde løsninger her og nu, der på længere sigt kan rette op på situationen, men også sikre at situationen ikke bliver værre. Det er højere løn, bedre arbejdsvilkår, suspendering af behandlingsgarantien, overlad vurderingen af behandlingsrækkefølgen til fagpersoner, så de der er i risiko for at udvikle alvorlig sygdom og de mest syge behandles først, så kan nuværende personale fastholdes, og så skal der politisk sikres at der uddannes tilstrækkeligt personale. Men det sidste kan ikke indfries hvis ikke arbejdsvilkår og løn løftes nu. Det vil tage 5-7 år at rettet op, hvis regeringen handler i dag. Jo længere tid katastrofen får lov til at udvikle sig, jo større bliver ødelæggelserne også, og jo dyrere og længere tid vil det tage at få ændret.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne