Grønland har ret til selvstændighed – bekæmp dansk imperialisme og NATO’s militarisering af Arktis!

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisternes, APKs 9. kongres
september 2021

Der var gode grunde til at unge grønlændere på Grønlands nationaldag 2020 overhældte statuen af Hans Egede med rød maling og påskriften Afkolonialiser!
Kampen for selvstændighed og mod dansk imperialisme rykker frem i Grønland, og som kommunister støtter vi denne kamp fuldt og helt.

For lige siden præsten Hans Egede gjorde sit indtog, hånd i hånd med danske handelsfolk har den danske stat sat sig tungt på det grønlandske samfund og de rige ressourcer, fra sælskind, over fiskeri og til råstoffer. I dag er Grønland stadig en overskudsforretning og et geopolitisk adgangskort for dansk imperialisme til at sidde med ved bordet med USA.

Efter 2. verdenskrig, hvor kolonier verden over frigjorde sig franarrede den daværende Hans Hedtoft-regering Grønland retten til selvstændighed, og fik lusket igennem at Grønland i stedet blev et amt i det danske kongerige.

I dag er kampen om Grønland ikke mindre skærpet, tværtimod. Den geopolitiske betydning for amerikansk og dansk imperialisme er kun voksende, hvor Arktis er blevet et af verdens brændpunkter. Der kæmpes om alt, fra adgangen til olie, sjældne jordarter, til sejlruter og militære baser. En rivalisering, hvor verdens stormagter USA, Rusland, EU og Kina alle er involveret. Arktis militariseres, og Grønland er et vigtigt knudepunkt.

Der bygges nye og udvidede baser og lufthavne til NATO’s militær og krigsforberedelser. Og også EU forsøger at vinde indpas gennem Danmark – selvom Grønland i 1985 trak sig ud af EU.

Grønland har i dag selvstyre, men ikke retten til sin egen undergrund, udenrigspolitik eller valuta, og økonomisk udsuges Grønland stadig. Det er multinationale firmaer der står for minedrift, fiskere fra EU og Danmark tjener millioner på fiskeriet, mens grønlændere stadig underbetales i industrien, og en stor del af fangsten forarbejdes i Danmark og andre lande. Kolonimagts myter om at Grønland ikke kan klare sig uden Danmark bliver stadig spredt i forsøget på at fastholde Grønland som en semikoloni.

Men dette er en løgn – Grønland har rige ressourcer og en befolkning der ønsker at bestemme over deres eget land og fremtid.

I dag forlanger Grønlands nye regering at spille en langt stærkere rolle, og den styrkede kamp mod dansk imperialisme tvinger i dag den danske regering gå ind i nye skinforhandlinger i forsøget på at fastholde sit greb.

Oprustningen såvel som multinationale virksomheders planer om at udnytte områdets mange naturressourcer skaber enorme risici for naturen og for menneskenes livsgrundlag. Placeringen af USA’s radarsystemer og baser i Grønland øger krigsfaren og udsætter befolkningen for alvorlig fare – det gør Grønland til et muligt bombemål.

Den danske arbejderklasse og danske revolutionære har også en rolle og opgave i kampen for Grønlands selvstændighed. Både gennem selv at bekæmpe dansk imperialisme og svække den gennem klassekampen i Danmark, men også konkret mod ethvert skridt den danske statsmagt tager økonomisk, militært og økonomisk for at opretholde og udnytte sin neokoloniale magt. Og gennem konkret og aktiv international solidaritet med den grønlandske arbejderklasse og folk.

Vi må fuldstændigt afvise imperialismens indblanding i Arktis og i Grønland! Økonomisk såvel som militært.

Vi støtter Grønlands ret til selvstændighed, der må ske både i kamp mod både dansk imperialisme og al anden form for imperialisme og ny afhængighed.

Se andre indlæg fra kongressen og debatten op til


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater