Skandaløs plan: Beboerne i Bispehaven skal selv finansiere ghettolovens nedrivninger!

Beboerne i Bispehaven i Hasle ved Århus er på et infomøde blevet stillet overfor et ”tilbud” fra deres boligselskab, der vil betyde, at det bliver beboerne selv, der kommer til at betale for de nedrivninger der bliver gennemført som følge af ghettoloven. Et beløb svarende til ca. på 750.000 kr “pr lejlighed” skal optages som lån af afdelingen, fortæller Alex Young Pedersen, nyvalgt formand i det almene boligkompleks Bispehaven til KPnet. Huslejestigninger vil være uundgåelige, og dem med de laveste indkomster presses ud.

Alex Young Pedersen ved aktion mod nedrivninger i Bispehaven 2020

Alex Young Pedersen fortæller, hvordan beboerne tirsdag aften blev præsenteret for regningen på de nedrivninger de aldrig selv har ønsket, men er blevet påført, som følge af parallelsamfundslovgivningen (Ghettoloven). Det sker med en slet skjult trussel om, at siger de ikke ja, vil kommunen gribe ind – og så bliver det endnu værre for beboerne.

– Men hvorfor skulle vi sige ja, siger Alex. Det er et lån på 424 mill. kr., penge vi ikke har, som afdelingen nu skal låne med garanti i Landsbyggefonden. Og der skal yderligere tages lån for at betale de løbende omkostningerne på lånet.

– De lejere der får foretaget forbedringer vil selvfølgelig få huslejestigninger, men huslejestigninger for alle de øvrige vil også være uundgåelige. Essensen er, at der kun er de resterende boliger til at betale gælden. Det betyder at dem med de laveste indtægter presses ud, og i årtier frem vil vi være gældsslaver under økonomisk administration. Det er så vildt, at vi bliver tvunget til gæld pga bygninger der rives ned.

– Det bliver en anden type Bispehaven, ligesom det bliver en anden type Gellerup. De har allerede udfordringer med at leje deres nye luksusboliger ud. De tomme boliger giver et tab i millionklassen for afdelingen. Det er en undergravning af de almene boliger, og en kæmpe hæmsko for udviklingen.
Kommunen presser på for andre lejlighedstyper og presser hermed folk ud.

– Vi bor i lækre lejligheder i Bispehaven, men hele den indvendige vedligeholdelse er i årevis blevet forsømt, det skal se pænt ud udefra. Ikke indenfor i husene.

– Der er ingen penge til indvendige forbedringer i første omgang. Og det er lejernes egne penge, deres friværdi man har taget. Tænk hvad de mange penge der allerede er taget fra Landsbyggefonden kunne være brugt til! Til at forskønne og forny – uden store huslejestigninger. Det har man valgt ikke at gøre.

Historien om hvordan ghettoloven har tromlet hen over Bispehaven har mange hårrejsende sider. Der er ikke mindst den groteske sag om hvordan afdelingens og beboernes egen renoveringsplan og de mange ressourcer der er lagt i den blev skubbet tilside.

– Der var vedtaget en ’tryghedsplan’ med renovering af en række blokke, men vi nåede aldrig at se resultatet. De 3 lave blokke der blev renoveret i 2020 skal nu rives ned! Og renoveringen af resten, 3 høje blokke, er stoppet og de står også til at blive revet ned, fortæller Alex Young Pedersen.

KPnet: Regeringen har netop fremlagt en plan for en ny boligfond, hvor der skal bygges nye almene boliger. Hvad tænker du om den idé, set i lyset af Ghettoloven og de nedrivninger der sker over hele landet?

– De gør det fordi almene boliger er populært hos vælgerne, kommunerne der river ned skal have en håndsrækning fra Christiansborg.
I går sagde beboerne i Vollsmose nej – og Gellerup har sagt nej til nedrivninger. Vi skal stemme i november, så lige nu er et godt tidspunkt, så det fremstår som om man kan lide den almene boligsektor.

– Men også her er det lejerne selv der betaler. Ud af de 10 milliarder regeringen vil bruge er det hele – minus 33 millioner, der er statsfinansieret – betalt af Landsbyggefonden, det er lejernes opsparede penge, der tvangsoverføres til Nybyggerifonden.

KPnet: Hvad sker der i Bispehaven efter I har stemt om planen?

– Stemmer beboerne NEJ, går sagen videre til Østjysk Bolig, hvor vi kan forvente at blive overrulet og blive påtvunget den model man netop har stemt imod.

Læs også artiklen
Lovløshed i Boligforeningen Østjysk Bolig og Århus Kommune – nedrivningsplan må erklæres ugyldig
Artiklen beskriver den skandale, der er grunden til at Bispehaven i øjeblikket er sat under administration af Østjysk Bolig, nemlig at den tidligere direktør i Århus Boligforening svindlede med afdelingens midler.

Han aftalte også nedrivningen i en ‘udviklingsplan’ for bebyggelsen Bispehaven bag om ryggen på beboerne. Men den del fik ingen konsekvenser.

Beboerklagenævnet gav i januar 2021 beboere i Bispehaven ret i, at kommunens og Østjysk Boligs aftale om at rive seks boligblokke i kvarteret ned, er truffet i strid med lovgivningen, da beslutningen ikke blev forelagt et afdelingsmøde boligområdet, hvad den efter reglerne skulle have været. Men eftersom beboernes klage kom to dage for sent, ville nævnet ikke erklære beslutningen ugyldig…

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne